Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

2 Informasjon RiskAssess er et Windowsprogram som hjelper brukeren med å utføre vurderinger og analyser av risiko. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

3 Informasjon Programmet: er basert på “.NET Framework”. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

4 Informasjon  Tilfredsstiller Norsk Standard (NS 5814) Krav til Risikoanalyser og Veiledning til denne RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

5

6 Informasjon Tilfredsstiller også Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) metode for risikoanalyse (Grovanalyse). Er også tilrettelagt for Nasjonal sikkerhets- myndighet (NSM) Risiko og sårbarhetsanalyse. I h.t. Sikkerhetsloven. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

7 Informasjon Er bygget opp etter ROS- metoden og retningslinjer fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB). Er spesielt egnet for Risiko-og sårbarhetsanalyse i kommuner etter retningslinjer fra DSB RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

8 Infrmasjon Kan brukes til alle kvalitative analyser. Som eksempel kan nevnes : NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid Analyser i h.t. Luftfartstilsynets veileder for risikoanalyser. Risikovurdering av informasjonssystem RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

9 Informasjon Egner seg utmerket i undervisning der elevene benytter PC. Finnes i to språkformer, norsk og engelsk RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

10 1.Analyse- og systembeskrivelse Overordnet beskrivelse Analyseprosjekt og deltakere Beskrivelse av hovedsystem/enhet - 1,4 Beskrivelse av evt. delsystem/anlegg

11 2.Virksomhetens risikopolicy -2.1 Valg av konsekvensklasser Rangering av konsekvenser Rangering av sannsynlighet Diagraminnstillinger og akseptnivå Valg av akseptkriterier

12 3. Grovkartlegging av uønskede hendelser Aktuelle objekter/handlinger Relevante faremomenter Mulige uønskede hendelser/forhold

13 4. Analyse av hver uønsket hendelse Liste over uønskede hendelse Beskrivelse av uønskede hendelser Vurder konsekvenser Vurder årsaker og sannsynlighet Plan ved evt. inntreffelse

14 5. Risikosammenstilling og håndtering Risikomatriser (diagrammer) Risikobeskrivelse oppsummering Håndtering av risiko

15 6. Risikoreduserende tiltak Forebygge/forhindre Begrense konsekvenser Forslag til Handlingsplan Risikodiagrammer etter tiltak

16 7. Konklusjon, rapport og oppfølging -7.1 Konklusjon for analysen -7.2 Eksporter analyserapport Presentasjon av resultater


Laste ned ppt "Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google