Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

2 Informasjon RiskAssess er et Windowsprogram som hjelper brukeren med å utføre vurderinger og analyser av risiko. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

3 Informasjon Programmet: er basert på “.NET Framework”. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

4 Informasjon  Tilfredsstiller Norsk Standard (NS 5814) Krav til Risikoanalyser og Veiledning til denne RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

5

6 Informasjon Tilfredsstiller også Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) metode for risikoanalyse (Grovanalyse). Er også tilrettelagt for Nasjonal sikkerhets- myndighet (NSM) Risiko og sårbarhetsanalyse. I h.t. Sikkerhetsloven. RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

7 Informasjon Er bygget opp etter ROS- metoden og retningslinjer fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB). Er spesielt egnet for Risiko-og sårbarhetsanalyse i kommuner etter retningslinjer fra DSB RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

8 Infrmasjon Kan brukes til alle kvalitative analyser. Som eksempel kan nevnes : NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid Analyser i h.t. Luftfartstilsynets veileder for risikoanalyser. Risikovurdering av informasjonssystem RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

9 Informasjon Egner seg utmerket i undervisning der elevene benytter PC. Finnes i to språkformer, norsk og engelsk RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av risiko

10 1.Analyse- og systembeskrivelse - 1.1 Overordnet beskrivelse - 1.2 Analyseprosjekt og deltakere - 1.3 Beskrivelse av hovedsystem/enhet - 1,4 Beskrivelse av evt. delsystem/anlegg

11 2.Virksomhetens risikopolicy -2.1 Valg av konsekvensklasser - 2.2 Rangering av konsekvenser - 2.3 Rangering av sannsynlighet - 2.4 Diagraminnstillinger og akseptnivå - 2.5 Valg av akseptkriterier

12 3. Grovkartlegging av uønskede hendelser - 3.1 Aktuelle objekter/handlinger - 3.2 Relevante faremomenter - 3.3 Mulige uønskede hendelser/forhold

13 4. Analyse av hver uønsket hendelse - 4.1 Liste over uønskede hendelse - 4.2 Beskrivelse av uønskede hendelser - 4.3 Vurder konsekvenser - 4.4 Vurder årsaker og sannsynlighet - 4.5 Plan ved evt. inntreffelse

14 5. Risikosammenstilling og håndtering - 5.1 Risikomatriser (diagrammer) - 5.2 Risikobeskrivelse oppsummering - 5.3 Håndtering av risiko

15 6. Risikoreduserende tiltak - 6.1 Forebygge/forhindre - 6.2 Begrense konsekvenser - 6.3 Forslag til Handlingsplan - 6.4 Risikodiagrammer etter tiltak

16 7. Konklusjon, rapport og oppfølging -7.1 Konklusjon for analysen -7.2 Eksporter analyserapport - 7.3 Presentasjon av resultater


Laste ned ppt "Informasjon Velkommen til en kort presentasjon av Risikoanalyse-programmet “RiskAssess Express 2007” RiskAssess - et verktøy for analyse og vurdering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google