Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikostyringsprosessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikostyringsprosessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikostyringsprosessen

2 Risiko: "Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse".

3 Hva er risikostyring? Hva sier NorSIS?
Risikostyring handler om å fastsette akseptabel risiko, foreta risikovurdering og prioritere sikkerhetstiltak. Dette er øverste leders ansvar. En annen sier det slik: Balansen mellom å gjennomføre arbeidet på mest mulig effektiv måte med minst mulig risiko.

4 Hva er risikoanalyser? Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og / eller beregne risiko. Vanlige standarder: NorSIS (nasjonal standard) NORSOK (Petroleum standard)

5 1. Definere akseptabel risiko
Risikostyringsprosessen 1. Definere akseptabel risiko

6 1. Definere akseptabel risiko
Det finnes ingen fasit for hva som er akseptabel risiko eller i hvilke tilfeller det er nødvendig å redusere risiko Vurder og bestem risikonivå. Eks: Aksepter høyere risikotall på kort driftsstans Aksepter lavere risikotall ved personskader

7 Risikostyringsprosessen
1. Definere akseptabel risiko 2. Kartlegge risikobilde

8 2. Kartlegge / vurdere risiko
En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade/uhell på mennesker, skade på miljøet eller skader på materiell/utstyr, slik at en kan vurdere om en har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om en bør gjøre mer for å forebygge.

9 Risikostyringsprosessen
1. Definere akseptabel risiko 2. Kartlegge risikobilde 3. Evaluere / vurdere tiltak 4. Implementere tiltak

10 3 og 4. vurdere å implementere tiltak
Vurdere risikoreduserende tiltak hvis kartlegging > akseptabel risiko.

11 Risikostyringsprosessen
1. Definere akseptabel risiko 2. Kartlegge risikobilde 3. Evaluere / vurdere tiltak 4. Implementere tiltak 5. Oppfølging og vurdere effekt

12 5. Oppfølging og vurdere effekt
Som hendelsesbehandlingen

13 Risikostyringsprosessen
1. Definere akseptabel risiko 2. Kartlegge risikobilde 3. Evaluere / vurdere tiltak 4. Implementere tiltak 5. Oppfølging og vurdere effekt 6. Ny vurdering ved endringer

14 6. Ny vurdering ved endringer
Lederen er skiftet ut Økt lønn

15

16

17

18

19

20

21 Thank you!


Laste ned ppt "Risikostyringsprosessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google