Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF Avd. for mikrobiologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF Avd. for mikrobiologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF Avd. for mikrobiologi og smittevern

2 Kvalitet og arbeidsmiljø Enkel filosofi: –Fornøyde medarbeidere gjør en bedre jobb! Hvordan blir medarbeideren mer ”fornøyd”? –Oppfylle myndighetskravene? –Full trygghet i det arbeidet som skal utføres?

3 Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni 2006. www.fhi.no IKP tilpasses virksomheten Basert på risikovurdering og identifisere kritiske punkt i institusjonen Skal være lett å bruke og følge i det daglige arbeidet Den/de som utformer programmet må vite hvilke problem og utfordringer man står ovenfor

4 Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni 2006. www.fhi.no Risikovurdering Alle virksomheter som omfattes av smittevernforskriften bør gå gjennom sine interne prosedyrer for å kartlegge aktiviteter og områder som representerer en fare for smitteoverføring av smittestoff

5 Ref; prosjekt og teknologiledelse A/S Forutsetninger for risikostyring Hvilke risikoforhold lever vi med Hva er konsekvenser og sannsynlighet for disse forhold Hvilket sikkerhetsnivå skal vi ha Gode holdninger / bedriftskultur Evne og vilje til å iverksette tiltak

6 Total sikkerhet ”Vi må tenke total sikkerhet, ikke bare hva som eventuelt kan svikte av tekniske installasjoner, men like mye hva som skjer hvis menneskelig motivasjon og opplæring ikke er den rette, eller hvis ledelsessystemene ikke er adekvate eller ikke blir fulgt.” Sjøsikkerhetskonferansen 2001, Risikostyring i skipsfarten.

7 Ref; Prosjekt og teknologiledelse A/S Hvorfor risikovurdering? Gir en kartlegging av virksomheten Unngå at uønskede forhold/hendelser oppstår Begrense konsekvensene dersom det likevel oppstår Gir input til beredskapsplan Uønskede forhold/hendelser medfører store økonomiske tap Risikoanalyse gjennomført etter ROS-metoden gir endret risikoadferd.

8 Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni 2006. www.fhi.no Hva er risiko? Risiko= sannsynlighet x konsekvens –Risiko blir uttrykt som sjansen for at smitte kan overføres, og konsekvensen hvis smitte skjer. Eksempel –Unnlate å desinfisere huden før perforering –Unnlate å utføre håndhygiene vil øke infeksjonsrisikoen spesielt for pasienter med nedsatt imunforsvar.

9 Ref; Prosjekt og teknologiledelse A/S Sikkerhet Evne til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser. Skadene og tapene er knyttet til -Menneskers liv og helse -Biologisk og fysisk miljø -Økonomiske verdier Hvor høy eller lav sikkerheten er (sikkerhetsnivået) avhenger av hvor høy risikoen er; høy risiko innebærer lav sikkerhet.

10 Ref; prosjekt og teknologiledelse A/S Risikovurdering steg for steg 1. Identifisere uønskede hendelser 2. Vurdere årsaker og fastsette hyppighet (årsaksanalyse) 3. Beskrive/vurdere virkningen av hendelsen (konsekvensanalyse) 4. Etablere risikobilde 5. Vurdere risikoreduserende tiltak

11 Ref; Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, juni 2006. www.fhi.no Risikovurdering Uønsket hendelse Kateter- assosierte urinveisinf. Forekomst Svært vanlig Konsekvens Liten til middels Samlet risiko Stor Eksempel på tiltak Indikasjoner på bruk av urinveiskatet- er. Prosedyrer for inn- legging og stell av kateter Smittespred- ning med MRSA Sjelden til middels Middels til stor StorProsedyrer for: Undersøking av pasienter og personale. Isolering. Behandling og sanering. Oppfølging. Opplæring


Laste ned ppt "IKP – basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger i egen virksomhet Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF Avd. for mikrobiologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google