Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003

2 Agenda Hva er Human Factors? Hvorfor trenger vi HF-revisjonsmetode?
Hva er HF-revisjonsmetode? Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode? Hvor finner du HF-revisjonsmetode?

3 Hva er Human Factors? Definisjon
Human Factors er en vitenskaplig disiplin som benytter systematiske metoder og kunnskap om mennesket for å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere en helsefremmende, effektiv og sikker drift.

4 Hvorfor trenger vi HF - revisjonsmetode?
Utfordringer i dag og i fremtiden - trender (1) Krav til lønnsomhet i drift og lave kostnader ved (re)design Redusert bemanning - økt oppgave kompleksitet (et kontrollrom - flere plattformer/prosesser) Flerfaglighet Økt grad av automatisering (nummer, type sensorer/signaler) Introduksjon av ny teknologi - nye arbeidsmetoder Regelverk - kontinuerlig forbedring av HMS Redusere risiko/ fokus på menneskelige feil (barriere filosofi)

5 (2)Hvorfor trenger vi HF - revisjonsmetode?
Utfordringer i dag og i fremtiden - konsekvenser (2) Oppnå konsistente brukergrensesnitt (gamle/nye / ulike) Utvikle brukervennlige kontrollsystemer - (effektiv navigasjon, oppgavebasert, få oversikt, ++) Sikre at ulike systemer støtter operatøren (generell alarm presentasjon, prioritering, gruppering, forståelig,++) Akseptabel arbeidsbelastning (mengde, kompleksitet, osv). Utvikle relevante prosedyrer (tilgjengelig, realistisk, brukbar) Sikre systematisk og effektiv sluttbruker involvering

6 Hvorfor trenger vi HF - revisjonsmetode?
© Human Factors Solutions

7 Hvorfor trenger vi HF - revisjonsmetode?
© Human Factors Solutions

8 Hva er HF - revisjonsmetode?
Mål for metoden En systematisk Validerings og Verifikasjonsmetode (V&V) for å revidere : - prosessintegrasjon av HF i design & drift - resultatet av prosessen i offshore kontrollrom (borekabin, kraner, offloader kabin, sentralt og lokale kontrollrom osv).

9 Hva er HF - revisjonsmetode?
Det overordnede formål er å forbedre HMS nivået i kontrollrom redusere sannsynlighet for menneskelige feil optimalisere arbeidsbelastningen øke sikkerheten i alle situasjoner Øke ytelsen i virksomhet og regularitet i produksjon, optimalisere produksjonsraten og redusere opplæringskostnadene Utviklet for OD av Human Factors Solutions i samarbeid med industrien.

10 Hva er HF - revisjonsmetode?
HF-revisjonsmetode er basert på Forskrift om HMS 2002 A Method for reviewing HF in Control Centre Design ISO YA 710 NORSOK + andre relevante standarder

11 Struktur på HF revisjonsmetode
HF-revisjonsmetode består av to hoveddeler Introduksjon til HF-revisjonsmetode 2. Spørsmålslister - dekker min. krav til HF i kontrollrom Dokumentasjonsspørsmålsliste Generell spørsmålsliste dekker alle designfaser Spesifikk spørsmålsliste for hver fase i designprosessen (5stk)

12 1. Introduksjon Introduksjon til HF-revisjonsmetode Mål Rammer
Kravgrunnlag for spørsmålsliste Flytdiagram for HF-revisjonsmetode +

13 2 - Sjekklister Dokumentasjonsspørsmålsliste
krav til dokumentasjon av design prosess /resultat Generell spørsmålsliste dekker generelle krav til alle faser i designprosessen Spesifikk spørsmålsliste dekker krav for spesifikke faser i designprosessen

14 2 - Spørsmålslister Introduksjon og beskrivelse av spørsmålsliste
Formål Forventede resultater Input data og output Revisjonsverktøy Aktiviteter som skal utføres

15 2 - Spørsmålslister Eksempel fra Generell spørsmålsliste - mål og krav
VEILEDNING SVAR KOMMENTARER 2. Hvordan bidrar HF-mål og strategier til oppnåelse av generelle prosjektmål, strategier og planer for HMS arbeid? RF § 1, SF § 4, IF § 4 Veiledningen i RF § 1 fastslår at mål skal reflektere den nåværende/pågående sosiale og teknologiske utviklingen. Dette kravet er spesielt relevant for kontrollrom hvor ny teknologi og arbeidspraksis er under kontinuerlig utvikling. Hvis det er konflikter mellom ulike mål skal HMS prioriteres.

16 Om metoden Et revisjonsverktøy
HF-revisjonsmetode er et revisjonsverktøy, ikke en designguide Ingen nye krav Spesifiserer og belyser eksisterende krav Gir veiledning (referanser) til HF verktøy/ metoder/ litteratur

17 Brukere av HF-revisjonsmetode
Forutsetninger Nødvendig HF kompetanse Erfaring i bruk av: HMS regelverk Relevante HF standarder NORSOK standarder

18 Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode?
Mulige fordeler Reduserte utviklings- og driftskostnader i kontrollrom Redusert sannsynlighet for menneskelige feil Reduserte opplæringskostnader Redusert behov og kostnader ved redesign / modifikasjoner Redusert fravær / gjennomtrekk blant ansatte Redusert risiko for miljø utslipp

19 Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode?
Mulige fordeler Forbedret sikkerhet Forbedret prosessytelse Forbedret arbeidsmiljø Forbedret kommunikasjon mellom OD og industrien Forbedret ledelse i nøds-situasjoner

20 Hvor finner du HF -revisjonsmetode?
Last ned fra -


Laste ned ppt "Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google