Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning til: Tilsyn, hva finner vi av avvik og hvordan lukke disse avvikene? Regelverk og veileder; § 3a og rapport fra ROS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning til: Tilsyn, hva finner vi av avvik og hvordan lukke disse avvikene? Regelverk og veileder; § 3a og rapport fra ROS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning til: Tilsyn, hva finner vi av avvik og hvordan lukke disse avvikene?
Regelverk og veileder; § 3a og rapport fra ROS

2 Langsiktige mål, strategier og plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap?
§ 3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

3 Hvordan lage gode målsettinger?
Forslag til målsettinger for samfunnssikkerhetsarbeidet i Lilleby: Lillebys beliggenhet og naturutfordringer er en verdi. Kommunen skal sikre at utbygging og utvikling tar hensyn til de utfordringer naturen har gitt. Lilleby skal ha et plan- og styringssystem som ivaretar befolkningen, kritiske samfunnsfunksjoner og næringslivets behov for sikkerhet og trygghet ved å redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser forekommer gjennom god forebygging. Lilleby skal ha en forberedt og øvet kriseorganisasjon for å redusere konsekvensene for befolkningen dersom vi utsettes for en uønsket hendelse. Lilleby skal samarbeide nært med eksterne aktører for å styrke samfunnssikkerheten. Lillebys arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal være lærende og i kontinuerlig utvikling.

4 § 2. HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
NB!!! Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering

5 Resultatene fra helhetlig ROS skal være dokumentert i en RAPPORT
Kapittel 03 – pkt Rapport

6 VEDLEGG 7 FORSLAG TIL STRUKTUR PÅ RAPPORT
Eksempel på oppbygging av rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: Oppsummering og konklusjon. Introduksjon med beskrivelse av bakgrunn, formål, forutsetninger, avgrensninger. Mandatet for arbeidet. Kommunebeskrivelse, inkl. informasjonsgrunnlag. Beskrivelse av hvem som har deltatt og hvordan ulike interessenter har vært involvert. Metode og arbeidsprosess. Identifikasjon av uønskede hendelser. Risiko- og sårbarhetsvurdering. Identifikasjon av tiltak. Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet. Risikohåndtering – prosjektgruppens forslag til mål, strategier og tiltak i plan for oppfølging. Referanser. Eventuelle vedlegg, for eksempel analyseskjema, hvilke sjekklister som er benyttet, osv.


Laste ned ppt "Innledning til: Tilsyn, hva finner vi av avvik og hvordan lukke disse avvikene? Regelverk og veileder; § 3a og rapport fra ROS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google