Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utvikling av kritiske systemer Kort sammendrag Kap. 1 og 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utvikling av kritiske systemer Kort sammendrag Kap. 1 og 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utvikling av kritiske systemer Kort sammendrag Kap. 1 og 2.

2 2 Definisjoner og begreper Safety: -En egenskap et system har til ikke å medføre skade for mennesker eller miljø. -Primary safety: farer direkte forårsaket av datasystemets hardware. -Functional safety: dekker aspekter som vedrører utstyr som direkte kontrolleres av datasystemet og er relatert til korrekt funksjonering av dataens hardware og software. -Indirect safety: relatert til indirekte konsekvenser av data feil eller produksjon av uriktig informasjon. Safety-critical/safety-related system: -Et system som har til å oppgave å sørge for safety (som regel i tillegg til å utføre andre funksjoner).

3 3 Definisjoner og begreper Pålitelighet (reliability): -Sannsynligheten for at system vil fungere tilfredsstillende over en gitt tidsperiode og under gitte forhold. Tilgjengelighet (availability): -Sannsynligheten for at systemet skal fungere på et vilkårlig valgt tidspunkt. -Andel av tiden systemet fungerer tilfredsstillende. Integritet (integrity): -Et systems evne til å oppdage og rapportere feil.

4 4 Definisjoner og begreper Dependability: -Egenskap til et system som gjør at vi kan ha tillit til at systemet fungerer etter intensjonen. -Dependability benyttes ofte som et samlebegrep for safety, pålitelighet, tilgjengelighet, integritet, etc.

5 5 Definisjoner og begreper -I tillegg til system krav må et safety-critical system også tilfredstille spesifikke safety krav. -Safety krav: safety-relaterte krav til systemets funksjoner og oppførsel. -”Shut-down” mekanismer skal finnes. -”Interlocks” skal hindre utilsiktet aktivering. -Enkeltfeil skal ikke kunne utløse ”katastrofale” hasarder. -Safety krav er et resultat av hasard og risikoanalyser basert på funksjonelle krav, samt krav i standarder og forskrifter.

6 6 Definisjoner og begreper For å finne disse safety kravene må følgende gjøres: 1.Identifisere hasarder assosiert med systemet. 2.Klassifisere disse hasardene. 3.Finne metoder som tar seg av hasardene. 4.Tildeling av passende pålitelighets og tilgjengelighets krav. 5.Bestemme et passende safety integritetsnivå. 6.Spesifisere utviklingsmetoder som er passende for dette integritetsnivået.

7 7 Definisjoner og begreper Risiko Kvalitativt: -Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Kvantitativt: -Kombinasjonen av sannsynlighet/frekvens for en hasard og konsekvensen av hasarden dersom den inntreffer.

8 8 Definisjoner og begreper Feiltyper Fault: -Defekt i et system (SW, HW, design). Bugs i SW. -Skaper problemer når den delen av programmet der den faktiske feilen befinner seg eksekveres. -Årsaken til error. Error: -Avvik fra forventet oppførsel i system eller sub-system. -Utløses av en fault. -Den delen av systemet som er tilbøyelig til å lede til failure. System failure: -Systemet i sin helhet utfører ikke forventet funksjon.

9 9 Utvikling av safety-critical systems -Det er viktig å merke seg at ingen systemer kan bli 100 % sikre. -Målet når en designer et system er derfor å gjøre systemet sikkert nok i forhold til den rollen det har. -Derfor bør alle data-baserte prosjekter startes ved å undersøke hvilke konsekvenser det har mht safety. -Hvis et system har konsekvenser mht safety så må det tildeles et integritetsnivå (SIL) som reflekterer systemets grad av kritikalitet. -Dette nivået vil bestemme hvilke metoder som skal benyttes for design, konstruksjon og testing av systemet. -Teknikkene som benyttes til å undersøke et systems innblanding i safety kalles hasard- og risikoanalyse.


Laste ned ppt "1 Utvikling av kritiske systemer Kort sammendrag Kap. 1 og 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google