Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERISK på 1, 2, 3… Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske og tekniske installasjonsleveranser mot boligmarkedet 22.08.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERISK på 1, 2, 3… Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske og tekniske installasjonsleveranser mot boligmarkedet 22.08.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 eRISK på 1, 2, 3… Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske og tekniske installasjonsleveranser mot boligmarkedet 22.08.2006

2 Om eRISK TELFO utvikler i samarbeid med NELFO, DSB, NEK og COWI metoder og verktøy for vurdering og styring av risiko. Målet er å oppnå minimum 50 % reduksjon i omfang av feil i prosjekter hvor det gjennomføres risikovurdering og prosjektoppfølging i tråd med metodene og verktøyene som utvikles. Farlige feil skal reduseres med 100 %. I sum skal dette gi seg utslag i minst 15 % økt produktivitet i prosjekter som gjennomfører risikovurdering.

3 eRISK og Byggekostandsprogrammet Prosjektet adresserer to av BKPs målområder; –Bedre ledelse og ansvarliggjøring. Prosjektet skal resultere i metoder og tiltak for å øke bevisstgjøringen av lederens og ansattes felles ansvar for utvikling av gode holdninger og rutiner knyttet til byggefeilutfordringen. I prosjektet skal metoder og verktøy for risikovurdering utvikles og prøves ut i pilotprosjekter. –Økt produktivitet. Prosjektet skal resultere i konkrete og praktiske verktøy for risikovurdering av elektriske og tekniske installasjoner i boliger. Det skal utvikles hensiktsmessige IKT-verktøy for risikovurdering som også er forberedt for støtte for IFC-kommunikasjonsformat.

4 eRISK modell -eRISK bygger på en kvalitativ analyse -5-trinn (jfr skisse) -Subjektiv -Dokumentasjon -Praktisk gjennomførbar i jobbsituasjon -Må være enkelt nok til at det er forståelig og vil bli brukt -Avgrensninger: -Fokus på fag men også tverrfaglig -Fleksibel for senere utvidelser

5 eRISK modell Planlegg (avklar type og omfang av installasjon) Bestemmer omfang av RV/sjekkliste + hvem som skal RV og når Beskrivelse av aktuelle problemstillinger (Sjekkliste sortert HMS, FSE, FSL, instrumenter, annet?) Er sjekkpunktet (risikoelement) OK ? Dokumentasjon Beskriv avvik Risikoreduserende tiltak JA, evt med mindre kommentarer NEI 1 2 3 4 5 Hele prosessen skal dokumenteres

6 eRISK aktiviteter høsten 2006 -Utvikle ferdig eRISK metoden -Lage struktur for gjennomføring av RV basert på eRISK metode -Utvikle spørsmålsstillinger for RV -Utvikle 1. versjon av digitalt verktøy for RV -Utvikle plan for hvordan digitalt verktøy for RV skal samhandle med andre digitale verktøy. -Konkretisere skoleoppgaver -Forberede pilotprosjekt for utprøving (oppstart våren 2007) -Utvikle dokumentasjon for innføring av metode og verktøy -Kontinuerlig informasjonsspredning -Kontinuerlig kontakt med andre relevante prosjekt


Laste ned ppt "ERISK på 1, 2, 3… Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske og tekniske installasjonsleveranser mot boligmarkedet 22.08.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google