Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Hvordan kan staten bidra til bedre veiledning og støtte til kommunesektoren? ”Tilpasning til nye værforhold”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Hvordan kan staten bidra til bedre veiledning og støtte til kommunesektoren? ”Tilpasning til nye værforhold”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Hvordan kan staten bidra til bedre veiledning og støtte til kommunesektoren? ”Tilpasning til nye værforhold” - Lunsjseminar KS 19. september Dag Olav Høgvold Klimatilpasningssekretariatet, DSB

2 Klimatilpasning Norge  Prosjekt 2007-2012  Nasjonal koordineringsgruppe  Ledes av Miljøverndepartementet  Sekretariat i DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2

3 Sekretariatet i DSB  Samordning og koordinering  Informasjon og kunnskap  Framtidens byer  Kurs (NUSB)  Internasjonalt samarbeid Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3

4 Klimatilpasning.no

5 Kart: Norge 2050 og 2100 Temperatur Nedbør År Vinter Vår Sommer Høst

6 Veileder: klimatilpasning.no Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6

7 Ansvar for klimatilpasning Nærhet-, likhets- og ansvarsprinsippet: Alle sektorer og forvaltningsnivåer har ansvar for:  Kartlegging  Planlegging  Iverksetting av evt. tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 Kommunenes ansvar  Klimatilpasning inn i alle kommunens planprosesser: –Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven –Lov om kommunal beredskapsplikt –Klima- og energiplan  Kommunene etterlyser: –Ansvar og retningslinjer for overflatevann + havnivåstigning –FOU-arbeid: Konkrete løsninger Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8

9 Plan- og bygningsloven Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10 Hva bør du gjøre og når?  Mål: Få klimatilpasning inn i planprosessen  Skaff kunnskap: klimatilpasning.no  Kartlegg egen virksomhet: Hva gjøres allerede?  Organisatoriske grep?  Kunnskap om konsekvenser: Klima- START (verktøy), temakart osv.  Prioritere og iverksette tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10

11 Virkemidler Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11  Plan- og bygningsloven: –Risiko- og sårbarhetsanalyser –Hensynssoner –100 meters-beltet ved sjø –Grøntstruktur som arealformål –Teknisk forskrift: Krav til bygg  Sivilbeskyttelsesloven : –Kommunenes beredskapsplikt –Risiko- og sårbarhetsanalyser

12 Havnivåstigning  Rapport om havnivåstigning i kystkommuner 2009 –Netto havnivåstigning + 100 års stormflo 2050 og 2100  Veiledning om håndtering av havnivåstigning 2011 –Supplement til veilederen i klimatilpasning 2011 –OBS! Ikke ferdigstilt! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12

13 Håndtering av havnivåstigning  Tema på lik linje med andre temaer i planlegging  Arealplanlegging: Styre ny utbygging  Nye arealer: Krav om ROS-analyse, inkl. havnivå og stormflo  Tre sikkerhetskrav i Teknisk forskrift 2010 (TEK) –1000 års stormflo (Beredskapsinstitusjoner ) –200 års stormflo (Boliger, næringsbygg og lignende) –20 års stormflo (Garasjer, lagerbygg og lignende) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13

14 Kartlegging av sårbare områder  Anbefaler bruk av temakart som viser: –Områder som tidvis oversvømmes i dag –Områder som kan bli permanent oversvømmet i 2050 og 2100 –Områder som kan bli tidvis oversvømmet av stormflo og bølger i 2050 og 2100 –Områder som er sårbare når sikkerhetskravene i TEK skal følges Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Allerede utbygde områder  Legge til grunn kotehøyde for 20-, 200- og 1000-års stormflo  Vurdere eksisterende bebyggelse med utgangspunkt i TEK  Vurdere behovet for tiltak Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Fem prioriteringer 1.Prioritere og integrere klimatilpasning 2.Vurdere egen klimasårbarhet 3.Bruke den kunnskapen som finnes 4.Redusere klimasårbarhet 5.Ha beredskap for værhendelser (Basert på Hyogo Framework for Action 2005) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16

17 Samvirkeområdet Natur  Nasjonal plattform for kriseforebygging - naturhendelser  Etablert 1. september 2011  Formål: Samarbeid, koordinering – harmonisering? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17 Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Oppland Norges vassdrags- og energidirektorat Statens bygningstekniske etat Direktoratet for naturforvaltning Kystverket Statens vegvesen Jernbaneverket Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Klima- og forurensingsdirektoratet Riksantikvaren Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Meteorologisk institutt Norges geotekniske undersøkelser

18 Takk for oppmerksomheten! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18 Dag.hogvold@dsb.no www.klimatilpasning.no


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Hvordan kan staten bidra til bedre veiledning og støtte til kommunesektoren? ”Tilpasning til nye værforhold”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google