Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Page 1 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Fra operatørenes ståsted Solakonferansen 2014 Øivind Solberg, PhD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Page 1 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Fra operatørenes ståsted Solakonferansen 2014 Øivind Solberg, PhD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Page 1 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Fra operatørenes ståsted Solakonferansen 2014 Øivind Solberg, PhD

2 Page 2 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Hva er risiko? Hva Risk Management betyr for operatørene Nye utfordringer for offshore helikoptertransport

3 Page 3 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD BEGREPET RISIKO Over hundrevis av ulike definisjoner En mengde ulike metoder for risikoanalyse Ulik forståelse innenfor ulike bransjer –Finans - forventningsverdier E(X) –Industri og prosess - estimert sannsynlighet p’(X) –Medisin - statistisk sannsynlighet p(X) POSITIVISME SUBJEKTIVISME spenn av fortolkninger

4 Page 4 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD HVA ER RISIKO? Det finnes ikke noen gjenstand, relasjon eller forhold i verden som i seg selv er risiko Ergo – risiko kan i prinsippet ikke måles (kvantifiseres) objektivt sett

5 Page 5 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD HVA ER RISIKO? Det vil si all vurdering av risiko er subjektiv Det vil si at ingen risikoanalyse (i prinsippet) er mer nøyaktig eller vitenskapelig enn en annen Forklarer hvorfor risiko (sikkerhet) ofte blir politikk – «Vi mener at det vil gå utover sikkerheten» «Safety is politics»

6 Page 6 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Når vi snakker om risiko Risiko har to «ansikt» (muligheter og farer) Normalt omtales kun den negative delen Fortolkninger: «Risiko øker» = øker muligheten for at noe negativt vil inntreffe «Risiko er akseptabel» = vi tror det vil gå bra, (men det er ikke sikkert) «Risiko er for høy» = vi tror ikke det vil gå bra, (men det kan gå bra allikevel)

7 Page 7 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD «RISIKO INDUSTRIEN» Systematisk tilnærming Frembringe ny kunnskap

8 Page 8 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD «Sett fra operatørens ståsted» Krav til gjennomføring av risikoanalyser og etablering av risikoregister er formalisert (EASA) En del av vårt Safety Management System Ingen nærmere spesifikasjon av krav til analysen eller kunnskap om risikoanalyse Det eneste spesifikke kravet er at analysen skal dokumenteres

9 Page 9 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Risk Management – fra operatørenes ståsted 1.Håndtere kjente potensielle farer Verktøy: Manualer, prosedyrer, rutiner, trening, adferd, strukturer, ledelse, kultur mm 2. Lete etter ukjente potensielle farer Verktøy: Risikoanalyse (en del av vårt SMS system)

10 Page 10 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Risk Management – fra operatørenes ståsted Benytter vår erfaring og ekspertise Velger en analysegruppe som best mulig dekker det som skal vurderes Gjennomfører en grovanalyse o 5x5 risikomatrise (kvalitative utsagn) o Kvalitative beskrivelser av korrigerende tiltak Akseptabelt - ikke akseptabelt? Er vi tvil - så er vi ikke i tvil Sikrer en systematisk gjennomgang Sikrer eierskap og innsikt på tvers av avdelingene

11 Page 11 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD SPESIELLE UTFORDRINGER Operasjoner i nordområdene - Risk Management 500 nm

12 Page 12 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD OPERASJONER fra 300 - 500 nm? Dersom vi skal operere stadig lengre fra land betyr det en økt risiko? Et vanlig argument - «risiko øker pga økt eksponeringstid» RISK DISTANCE ?

13 Page 13 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD ØKNING AV RISIKO Risiko (sannsynlighet) er ikke kumulativ (myntkast) - sannsynligheten for feil øker ikke med tid, (gitt normalt vedlikehold av helikoptrene) Hva endrer seg for operatørene? Endringer i det operasjonelle (for eksempel, lengre sammenhengende tid bak spakene) Endringer av rammer/forutsetninger slik at man fjerner barrierer (for eksempel tilgang på Søk & Redningsressurser)

14 Page 14 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Gjennomføre en risikoanalyse (grovanalyse) Identifisere eventuelle nye elementer Vurdere og eventuelt iverksette tiltak

15 Page 15 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Generelt SAR kapabilitet og overlevelse i sjø Værmessige faktorer (ising, mørke)

16 Page 16 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Operasjonelt Alternativ landingsplass Komfort Fatigue

17 Page 17 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD «Land Immediately» Å strekke «land immediately» instruksjonen

18 Page 18 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Passasjeren Komfort Opplevd risiko

19 Page 19 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD

20 Page 20 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Page 1 WE MOVE THE INDUSTRY THAT MOVES THE WORLD RISK MANAGEMENT Fra operatørenes ståsted Solakonferansen 2014 Øivind Solberg, PhD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google