Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om håndtering av risiko

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om håndtering av risiko"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om håndtering av risiko
For NFFA SFT Bjørn Egil Jacobsen Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

2 identifisere aktuelle hendelser gi føringer for sikkerhetsarbeidet
Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. * Risiko: Uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene * Risikoanalysen vil identifisere aktuelle hendelser gi føringer for sikkerhetsarbeidet Formålet er å utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko * Norsk Standard NS 5814

3 - = Risiko Risiko Iverksatte tiltak Restrisiko Sannsynlighet og
konsekvens Risiko Iverksatte tiltak Restrisiko = -

4 Skjema 1 Skjema 2 Hva kan skje av uønskede hendelser ? Alle funn
Velger ut aktuelle hendelser Skjema 1 Skjema 2 Hva kan skje av uønskede hendelser ? Alle funn Hendelse Utvalg Sted Kons. Sannsynl. Tiltak Ytterligere tiltak Skjema 4 Skjema 3 X Risikodiagram x Prioritet Høy Plan Tiltak Lav

5

6

7 SKJEMA 3 Skjema 2: Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastr. kritisk
Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Skjema 1: Hva kan skje ? Lager Kontor Kai Fyrhus Lab Brann Tyveri Utslipp Ekspl. X KONSEKVENS SANNSYN- LIGHET Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastr. kritisk Svært Sannsynlig Meget Sannsynlig Sannsynlig SKJEMA 3 Mindre Sannsynlig Lite Sannsynlig

8 Skjema 3: RISIKODIAGRAM (Personell)
KONSEKVENS SANNSYN- LIGHET Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastrofalt Kritisk Lite Sannsynlig Mindre Meget Svært Fallende last - Kai 1, 5 & 12 Klor utslipp Laborator. Klemskade lager Eks. PERSONELL RISIKI Fyller ut betegnelsene for sannsynlighet konsekvens (definert på forhånd) Setter inn de forskjellige hendelsene (skjema 2) krysser ut i fra sannsynlighet & konsekvens Benytter skjema nr. --> kan bli mange hendelser Benytter fargekoder for lettere å se ting i forhold til hverandre Bør være forhåndsdefinert --> påvirkes 2, 3 & 8 7 & 9

9 Risiko- vurdering bilde
Aktuelle hendelser: Rapporter etter ulykker Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Arbeidsmiljø- undersøkelse Risiko- vurdering bilde Vernerunder Avviksmeldinger Sikker jobb-analyser Andre kilder…

10 Kontinuerlig systematisk prosess Plan Tiltak Prioritet Ansvar
Tidsfrist Kontinuerlig systematisk prosess


Laste ned ppt "Litt om håndtering av risiko"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google