Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For NFFA SFT 6.11.2008 Litt om håndtering av risiko Bjørn Egil Jacobsen Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 23 08 85 30 911.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For NFFA SFT 6.11.2008 Litt om håndtering av risiko Bjørn Egil Jacobsen Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 23 08 85 30 911."— Utskrift av presentasjonen:

1 For NFFA SFT 6.11.2008 Litt om håndtering av risiko Bjørn Egil Jacobsen Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) bjorn.jacobsen@nso.no 23 08 85 30 911 34 211

2 Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. * Risiko: Uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene * Risikoanalysen vil –identifisere aktuelle hendelser –gi føringer for sikkerhetsarbeidet Formålet er å utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko * Norsk Standard NS 5814

3 Risiko Iverksatte tiltak Restrisiko = - Risiko Sannsynlighet og konsekvens

4 Velger ut aktuelle hendelser Plan Utvalg Skjema 1 Hendelse Skjema 4 Tiltak Prioritet Skjema 3 Lav Høy Skjema 2 Sted Hva kan skje av uønskede hendelser ? Alle funn Kons. Sannsynl. Tiltak Ytterligere tiltak X X Risikodiagram x x xx x x

5

6

7 Skjema 2: Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Risikoevaluering Hendelsesforløp Konsekvens: Årsaker: Sannsynlighet Risikobeskrivelse: Forslag til risikoreduserende tiltak Skjema 1: Hva kan skje ? Lager Kontor Kai Fyrhus Lab Brann Tyveri Utslipp Ekspl. X X X XX X X XX KONSEKVENS SANNSYN- LIGHET Lite Sannsynlig Mindre Sannsynlig Meget Sannsynlig Svært Sannsynlig Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastr. kritisk SKJEMA 3

8 Skjema 3: RISIKODIAGRAM (Personell) KONSEKVENS SANNSYN- LIGHET Lite Sannsynlig Mindre Sannsynlig Meget Sannsynlig Svært Sannsynlig Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastrofalt Kritisk 1, 5 & 12 7 & 9 2, 3 & 8 Klor utslipp Laborator. Klemskade lager Fallende last - Kai

9 Risiko- vurdering Risiko- bilde Rapporter etter ulykker Avviksmeldinger Arbeidsmiljø- undersøkelse Vernerunder Andre kilder… Sikker jobb-analyser Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Aktuelle hendelser:

10 Plan Tiltak Prioritet Ansvar Tidsfrist Kontinuerlig systematisk prosess


Laste ned ppt "For NFFA SFT 6.11.2008 Litt om håndtering av risiko Bjørn Egil Jacobsen Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 23 08 85 30 911."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google