Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt lederutviklingsprogram Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom: Vest-Agder Fylkeskommune kommunene i Knutepunkt Sørlandet Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt lederutviklingsprogram Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom: Vest-Agder Fylkeskommune kommunene i Knutepunkt Sørlandet Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt lederutviklingsprogram Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom: Vest-Agder Fylkeskommune kommunene i Knutepunkt Sørlandet Mandal kommune Trygdeetatens arbeidslivssenter i Vest-Agder Fagforbundet i Kristiansand, Utdanningsforbundet i Vest-Agder Utviklingen er støttet av: KLP Forsikring, Kommunes sentralforbund Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Utarbeidelse og gjennomføring Mentor Partner AS og Norsk Interaktiv AS, Kristiansand

2 Formålet med lederutviklingsprogrammet er å sikre at ledere i offentlig sektor har grunnleggende kompetanse kunnskap, ferdigheter og holdninger til å lede sine avdelinger i en tid med store utfordringer og endringer.

3 Den menneskelig dimensjon Dagens arbeidsliv er komplekst. Det stilles stadig større krav til ledere med personalansvar, og det forventes at lederne har høy kompetanse innen personalbehandling. Både i offentlig og privat sektor er preget av at vi lever i et kompetansesamfunn. For å lykkes som leder er noe av det viktigste du kan gjøre å bruke dine ansattes kompetanse, det vil si deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. Dette lederutviklingsprogrammet handler om den menneskelige dimensjon av ledelse. For å lykkes som leder i dag må du ha en genuin interesse for å forstå både deg selv og de du er satt til å lede. Som leder i dagens arbeidsliv bør du ha kunnskap om og forståelse for temaer som: selvinnsikt motivasjon kommunikasjon teamarbeid og teamutvikling verdier, kultur og samhandling selvledelse

4 IDEOLOGISK LEDELSE UTVIKLING AV DE GRUNNLEGGENDE TANKER OG IDEER SOM SKAL STYRE BEDRIFTEN 1.Forretningsidè 2.Visjon/hovedmål 3.Menneskesyn 4.Ledelsesfilosofi STRATEGISK LEDELSE TILPASNING OG PÅVIRKNING AV OM-GIVELSER FOR Å OPPNÅ BEDRIFTENS MÅL 1.Hva er våre konkurransefortrinn? 2.Hvem er våre kunder? Hva ønsker kundene 3.Hvilke varer og tjenester skal vi satse på? 4.Hvordan skal vi produsere, markedsføre og distribuere? ADMINISTRATIV LEDELSE UTVIKLING AV INTERNE STRUKTURER FOR Å SIKRE GJENNOMFØRING AV STRATEGIEN 1.Organisasjonsstruktur 2.Administrative systemer 3.Økonomistyring 4.Organisasjonskultur (den lille kulturen) OPERATIV LEDELSE DET DAGLIGE SAMARBEIDET MED MEDARBEIDERNE 1.Lytte og kommunisere 2.Motivere, inspirere, ”selge” visjoner 3.Gi tilbakemelding, rose og rise, gi belønning 4.Inolvere, delegere, utvikle gruppen SELVLEDELSE UTVIKLING AV MEG SELV OG UTVIKLING AV MINE MEDARBEIDERE 1.Styring av egent tid, prioritere, systematisere 2.Sette egne mål for eget arbeid 3.Faglig læring og personlig utvikling 4.Tenke positivt, utvikling av god selvfølelse Dette kurset har fokus på Operativ ledelse – det daglige samspillet mellom leder og Medarbeider, samt selvledelse.

5 Bruk av ulike metoder for læring Blended learning: E-læringsressursen inneholder en kombinasjon av, moderne ledelsesteori oppgaver og tester. intervjuer med ledere, case hentet fra deltakernes hverdag Boken ”Å lede mennesker – verdier, veivalg og virkemidler” er skrevet spesielt for kursdeltakerne og gir grundig innføring i teorien innenfor den menneskelige dimensjonen av ledelse Boken inneholder også gode refleksjonsoppgaver for deltakerne, som kan brukes både i kurssammenhengen og i etterkant Samlingene: har hovedfokus på å trene ferdigheter og påvirke holder, refleksjon og erfaringsutveksling, utvikling av personlige mål og planer

6 Status pr. september 2006 3 kull har påbegynt programmet, 2 er avsluttet, det siste avsluttes våren 2007. Oppstart av det 4. kurset i november 2006. Totalt deltakere er 120. Kurset gjennomføres nå også for kommuner i Aust - og Vest Agder utenom Knutepunkt Sørlandet.

7 Presentasjon av e-læringsmodulen

8 Presentasjon av lederutviklingsprogrammet e-læringsressursen ”Min side”- velkomst-siden Oversikt over -Moduler -Tester -Hvem er logget på -Hvor mye tid har jeg brukt på de ulike modulene

9 Modul 1 Åpningsside Modul 1 –Start kurs –Ekstrastoff –Hjelp til å komme i gang

10 Bruk av virkemidler Kobling av tekst og video som anslag til tema

11 Bruk av virkemidler Bruk av video her intervju med ledere i offentlig sektor Tekst, refleksjons- oppgave med mulighet for å lagre egne refleksjoner Egne refleksjoner tas med på samling

12 Variasjon i oppgaver Refleksjon Multiple choice –Test av fakta Sant/usant –Test av fakta (vist her) Hvert kapittel avsluttes med faktatest Hver modul avsluttes med faktatest som skal bestås

13 Presentasjon av faktastoff Faktastoff Oppgave knyttet til teksten Deltakernes refleksjoner kan lagres og hentes ut

14 Variasjon i presentasjon Det skal skje ulike ting gjennom hele kurset, slik at deltakeren skal bli aktivisert

15 Variasjon i presentasjon Dramatiserte episoder som anslag til tema. Dette person- galleriet følger med gjennom hele kurset.

16 Ekstrastoff Artikler Linker Nyere teori innen fagområdet Sitater Ønsker også innspill fra deltakerne om nyttig stoff som kan gjøres tilgjengelig for alle


Laste ned ppt "Regionalt lederutviklingsprogram Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom: Vest-Agder Fylkeskommune kommunene i Knutepunkt Sørlandet Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google