Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad

3 Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde: Norsk pasientregister (NPR) UNN Narvik har høyere volum enn NLSH Lofoten på døgnbehandling o poliklinikk, men lavere for dagbehandling (dagbehandling er primært dagkirurgi og dialyse) Når det gjelder opphold i kirurgisk DRG har Narvik betydelig flere enn Lofoten. Dette gjelder både døgn- og dagbehandling, men er spesielt mye større på dag Narvik har en høyere andel i kirurgiske DRG-er på både døgn og dagbehandling enn Lofoten med henholdsvis 16 og 76 prosent av alle opphold for døgn og dagbehandling. Tilsvarende tall for Lofoten er 11 og 23 prosent

4 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter hastegrad 2014 Datakilde: NPR Narvik har høyere volum på begge typer hastegrad for opphold i kirurgisk DRG enn Lofoten, men andelen ø-hjelp er noe lavere ved Narvik. Begge sykehusene har mindre enn 1 opphold per dag i året for de med hastegrad ø-hjelp: Hvis den elektive aktiviteten sees i forhold til 230 virkedager i året vil de to sykehusene ha 3,1 og 6,9 opphold per virkedag for henholdsvis Lofoten og Narvik

5 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG med hastegrad ø- hjelp og to liggetidsgrupper ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Datakilde: NPR Ø-hjelpsvolumet i kirurgisk DRG er høyere ved Narvik både i korttidsgruppen og i de med lengre liggetid. Prosentandelen korttidsopphold er høyere ved UNN Narvik

6 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG med hastegrad planlagt og to liggetidsgrupper ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Datakilde: NPR Sykehusene har en relativt lik liggedøgnsprofil på de planlagte oppholdene i kirurgisk DRG mål ved andelen i de to liggetidsgruppene. I forhold til ø-hjelpsoppholdene er andelen i kortidsgruppen betydelig høyere for den planlagte virksomheten. Som tidligere nevnt er det betydelig høyere volum på den elektive virksomheten ved UNN Narvik enn ved NLSH Lofoten

7 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for korttidsgruppen (0 eller 1 liggedøgn) med hastegrad ø- hjelp og kirurgisk DRG Datakilde: NPR HDG-er med 10 eller flere opphold er markert med farge Begge sykehusene har flest opphold i HDG 6 og 8. Narvik har i tillegg også 10 eller flere opphold i HDG 12, 13 og 14.

8 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG og 0 eller 1 liggedøgn havner i ved NLSH Lofoten 2014 Datakilde: NPR Det er kun 7 av DRG-ene som har mer enn ett opphold for kort tids ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG ved NLSH Lofoten (markert med farge)

9 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG og 0 eller 1 liggedøgn havner i ved UNN Narvik 2014 Datakilde: NPR UNN Narvik har et betydelig bredere spekter av prosedyrer for sine korttids ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG enn det NLSH Lofoten har. Samtidig som det er flere DRG-er så er det også flere DRG-er som har mer enn ett opphold i løpet av året

10 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for gruppen med 2 eller flere liggedøgn med hastegrad ø-hjelp og kirurgisk DRG Datakilde: NPR Det er færre grupper med mer enn 10 opphold for ø- hjelpspasienter i kirurgisk DRG med legre liggetider enn tilsvarende for korttidsoppholdene. Det er imidlertid flere opphold i de gruppene som har flere enn 10. Også for opphold med lengre liggetid er det HDG 6 og HDG8 som er størst. For HDG 8 (ortopedi) er det NLSH Lofoten som har det høyeste antallet.

11 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG med 2 eller flere liggedøgn havner i ved NLSH Lofoten 2014 Datakilde: NPR For ø-hjelps opphold i kirurgisk DRG med lengre liggetid er det betydelig flere inngrep som gjøres per DRG enn tilsvarende for korttidsoppholdene ved sykehuset. Dette behøver ikke å bety at det er nøyaktig samme prosedyre som er utført, men de er i alle fall beslektet.

12 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG med 2 eller flere liggedøgn havner i ved UNN Narvik 2014 Datakilde: NPR Det er noen flere DRG-er for de med lengre liggetid innlagt som ø-hjelp og gruppert til kirurgisk DRG enn tilsvarende for Lofoten. Det er imidlertid mange av disse med kun 1 opphold.

13 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for korttidsgruppen (0 eller 1 liggedøgn) med hastegrad planlagt og kirurgisk DRG Datakilde: NPR Begge sykehusene har høyere volum på korttidsoppholdene for den elektive virksomheten med inngrep som klassifiseres til kirurgisk DRG. Mange av HDG-ene med mer enn 10 opphold (markert med farge) er felles for sykehusene, men Narvik har noen flere. Av de gruppene som er markert med farge er det Lofoten som har høyest antall i HDG 3 og 5. Ellers er det Narvik som har høyest volum. For begge sykehusene er det HDG 8 (ortopedi) som er størst. Dette er spesielt markant for Narvik. De gruppene som hadde størst volum for ø-hjelpsoppholdene sammenfaller med de store gruppene elektivt også.

14 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for gruppen med 2 eller flere liggedøgn med hastegrad planlagt og kirurgisk DRG Datakilde: NPR Det er betydelig færre elektivt volum for de med lengre liggetid i forhold til korttidsoppholdene med opphold i kirurgisk DRG. Lofoten har kun tre HDG-er med flere enn 10 opphold mens Narvik har noen flere.

15 Oppsummering UNN Narvik har større volum av opphold i kirurgisk DRG både med hastegrad ø-hjelp og for elektive enn tilsvarende for NLSH Lofoten Begge sykehusene har lavt volum av opphold i kirurgisk DRG med hastegrad ø-hjelp. Målt per dag i året har begge mindre enn 1 opphold (0,5 og 0,8 heholdsvis for Lofoten og Narvik) Av den elektive kirurgiske virksomheten er det særlig korttidsoppholdene det er noe volum å snakke om ved de to sykehusene. Narvik har mer enn det dobbelte av volumet for ved Lofoten når det gjelder elektiv kirurgi


Laste ned ppt "Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google