Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10

2 Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til 390.000 i 2030 o Vil kreve 25% av alle nyutdannede til helsesektoren i 2025 – mot 17% i dag (fra hver 6. til hver 4. i hvert utdanningskull (ECON/MENON) Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv

3 ..og mer lokalt: Flere av våre sykehus har i dag vansker med å rekruttere stabilt personell Flere av våre enheter har i dag vaktordninger som er i strid med intensjonene i vernebestemmelsene Medarbeidere av begge kjønn og i alle profesjoner ønsker mindre vaktbelastning og ubekvem arbeidstid Arbeidstilsynet har påpekt behov for bedre balanse mellom oppgaver og ressurser (God Vakt!)

4 Behov målt i DRG øker i alle aldersgrupper

5 Kommentarer til strategi 2020 fra nettverk for gynekologi og obstetrikk, jan 2010 ”Dagens største utfordringer i vårt fagområde er rekruttering av fagpersonale. Det har i flere år vært en manglende rekruttering av fagpersonale i hele helseregionen (. …) Vi mener derfor at en vaktbelastning bør være minimum 6-delt i hvert vaktsjikt. I praksis vil dette innebære 8 overleger i avdelingen” Fra uttalelse fra nettverk for obstetrikk og gynekologi

6 Oversikt vaktsystemer i Helse Midt-Norge

7

8 Basisfunksjoner for å dekke medisinske funksjoners behov Obspost Røntgen MottakelseSengepost LabAnestesi

9 Obspost Røntgen +Postoperativ MottakelseSengepost Lab +operasjon/Kirurg +sengepost Tillegg for å yte elektive tjenester i 5 dagerspost Anestesi +Anestesi

10 Obspost Røntgen +Postoperativ MottakelseSengepost Lab +operasjon/Kirurg +sengepost Tillegg for å yte 24-timers døgnberedskap Anestesi +Anestesi + operasjon/kirurg + sengepost Hvor mye personalressurser bindes opp i de mørkeblå klossene? + anestesi

11 Ressursbruk knyttet til ø-hjelpvakt - leger Hovedeffekt: Arbeidstid bindes opp utenfor vanlig arbeidstid Dessuten: Dyrere timekostnader Forutsetninger for beregningen: Økningen er å betrakte som en minimumsøkning Mest mulig hjemmevakt Sykehuset har elektiv kirurgi og full beredskap indremedisin, og benytter ressurser mest mulig fleksibelt ift dette Antydningsvis ressursbruk ø-hjelpsfunksjon: 150 legetimer pr uke pr sykehus med vakt i kirurgi, ortopedi og gyn/føde

12 Ressursbruk knyttet til ø-hjelpvakt – sykepleiere/hjelpepleiere Hovedeffekt: Arbeidstid bindes opp utenfor vanlig arbeidstid. Stor helgebelastning fører til mye deltidsstillinger Dessuten: Dyrere timekostnader Forutsetninger for beregningen: Sykehuset har elektiv kirurgi og full beredskap indremedisin, og benytter ressurser mest mulig fleksibelt ift dette Operasjonsteam kveld/natt dekker alle tre fagområder Minimumsbemanning sengepost på helg i alle tre fagområder Antydningsvis ressursbruk pr uke pr sykehus med vakt i kirurgi, ortopedi og gyn/føde: 450 timer spesialsykepleier 530 timer pleiepersonale


Laste ned ppt "Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google