Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er dagkirurgi et trygt behandlingstilbud til brystkreftpasienter? En analyse av 8 års materiale fra Kirurgisk Bryst Diagnostisk Senter ved Nordlandssykehuset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er dagkirurgi et trygt behandlingstilbud til brystkreftpasienter? En analyse av 8 års materiale fra Kirurgisk Bryst Diagnostisk Senter ved Nordlandssykehuset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er dagkirurgi et trygt behandlingstilbud til brystkreftpasienter? En analyse av 8 års materiale fra Kirurgisk Bryst Diagnostisk Senter ved Nordlandssykehuset Bodø NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

2 Operasjonssykepleier Kristine G. Hugaas, Dagkirurgisk enhet Hovedforfatter LIS lege Kjersti Mevik, kirurgisk avdeling Overlege Viggo Funder, kirurgisk avdeling Kreftsykepleier Irene Olsen, KBDS Kreftsykepleier Rita Skirbekk, KBDS NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

3 Siden 2005 har alle egnede brystkreftoperasjoner i Nordland fylke blitt utført som dagkirurgisk behandling. Nært samarbeid mellom Kirurgisk Bryst Diagnostisk Senter og Dagkirurgisk enhet ved Nordlandssykehuset Bodø. NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

4 I løpet av perioden ble 956 brystkreftoperasjoner utført ved Dagkirurgisk enhet. Dette utgjorde 80 % av den totale mengden brystkreftinngrep som ble gjort ved sykehuset i disse årene. NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

5 Eksklusjonskriterier for dagkirurgisk behandling BMI > 35 Alvorlig hjerte- og lungesykdom Tidligere intubasjon/anestesi problemer Alvorlig fysisk funksjonshemming NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

6 Forløp før operasjon Undersøkelse Mammografi/ul med prøvetaking Prøvesvar Poliklinikk Telefonsvar Behandling Operasjon Neoadjuvant terapi NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø 1 uke 1-3 uker -Screening -Klinisk henvisning

7 Postoperative rutiner Nærmere enn 30 min unna sykehuset = hjem samme dag Lang reisevei = 1. døgn på pasienthotell Ved medisinsk indikasjon eller ikke voksne pårørende = Innleggelse sengepost 1. postoperative døgn Alle møter på KBDS for samtale 1. postoperative dag NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

8 Analyse av 8 års arbeid - Materiale og metode Totalt 1195 operasjoner på 1057 pasienter Retrospektiv journalgjennomgang 100 tilfeldige svarskjema fra pasienter i perioden NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

9 Endepunkt Primært endepunkt – Andel inngrep utført dagkirurgisk Sekundære endepunkt – Innleggelser etter dagkirurgisk inngrep – Reoperasjoner etter dagkirurgisk inngrep – Pasienttilfredshet NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

10 Antall inngrep utført på sentral operasjon Antall inngrep utført på dagkirurgisk enhet Antall innleggelser etter dagkirurgi Antall reoperasjoner etter dagkirurgisk inngrep Totalt 1195 operasjoner NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

11 Prosentandel operasjoner utført dagkirurgisk NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

12 Årsak til inngrep utført på Sentraloperasjon NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

13 Innleggelser og reoperasjoner NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

14 Totalt 4 reoperasjoner i 2012 MastektomiLumpectomi Antall i Sentraloperasjon 20 Antall på Dagkirurgen11 Totalt31 NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

15 Liggetid Planlagte innleggelser, antall døgn Akutte postoperative innleggelser, antall døgn 20122,391,74 NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø

16 Hva synes pasientene*? NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø *100 tilfeldig utvalgte svarskjema fra pasienter operert dagkirurgisk i perioden

17 Konklusjon En veldig stor andel av pasientene våre blir operert dagkirurgisk. Få innlegges akutt postoperativt – Færre liggedøgn enn de som planlegges innlagt Få reopereres Pasientene er fornøyde med behandlingsopplegget vi tilbyr NORDAFs vintermøte januar 2014 Kristine Gjelle Hugaas, operasjonssykepleier DKI, Nordlandssykehuset Bodø


Laste ned ppt "Er dagkirurgi et trygt behandlingstilbud til brystkreftpasienter? En analyse av 8 års materiale fra Kirurgisk Bryst Diagnostisk Senter ved Nordlandssykehuset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google