Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA HJEM TIL SYKEHJEM- VIA SYKEHUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA HJEM TIL SYKEHJEM- VIA SYKEHUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA HJEM TIL SYKEHJEM- VIA SYKEHUS
FRA HJEM TIL SYKEHJEM- VIA SYKEHUS Paal Naalsund Seksjonsoverlege Geriatrisk seksjon Haraldsplass Diakonale Sykehus. Høring 2/4-08

2 Relativt mange av de eldre pasientene som innlegges sykehus kan ikke skrives ut til hjemmet. En andel av disse er primært lagt inn fordi de ikke lengre kan klare seg hjemme Den andre hovedgruppen er de som har akutt sykdom som nedsetter funksjonen i så stor grad at de har behov for sykehjemsplass.

3 FERDIGBEHANDLET? På sykehus bruker vi begrepet ferdigbehandlede pasienter og i primærhelsetjenesten utskrivningsklare pasienter.

4 HVEM ER DEN FERDIGBEHANDLEDE PASIENTEN?
HVEM ER DEN FERDIGBEHANDLEDE PASIENTEN? En pasient som ikke lengre behøver sykehusbehandling men som ikke er i stand til å bo hjemme ved utskrivning. Årsaker: Pasientens helse er så dårlig at vedkommende ikke kan ivaretas hjemme,selv med hjemme-sykepleie Pasienten har en så betydelig mental svikt at det ikke er forsvarlig med utskriving til hjemmet(til dels avhengig av nettverk) De pårørende motsetter seg utskriving til hjemmet.

5 Å VÆRE FERDIGBEHANDLET
Å VÆRE FERDIGBEHANDLET Kan oppleves mindreverdig og uverdig. Pasienten kan bli oversett ved visitt Man kan miste fokus på andre viktige tiltak som mobilisering og ernæring Å ligge lenge på sykehus er risikabelt: svært mange av de som er innlagt lenge får sykehusinfeksjon eller andre komplikasjoner.

6 SAMARBEIDET RUNDT DEN FERDIGBEHANDLEDE PASIENTEN
SAMARBEIDET RUNDT DEN FERDIGBEHANDLEDE PASIENTEN Ti virkedager etter at forvaltningen i bydelen har mottatt en melding om at en pasient er ferdigbehandlet/ utskrivningsklar løper et dagsbeløp som bydelen/kommunen må betale til sykehuset ved oppholdets slutt. Misbrukes ordningen av både sykehuset og bydelene? Virker betalingsordningen etter hensikten? Er samarbeidet godt nok mellom bydelsforvaltning og sykehus? Har man forståelse for hverandres situasjon? Hva kan vi gjøre for å bedre samarbeidet? Tidlig kontakt ved innleggelse Bedre søknader/dokumentasjon fra sykehusene Møter om de mest krevende pasientene Tydelige utskrivningsrapporter Hospitering

7 PASIENTER MED DEMENS Geriatrisk poliklinikk hadde i 2007 ca 1000 konsultasjoner hvor over 90% dreide seg om demensproblematikk. Høy kompetanse på feltet med fagsykepleiere, geriatere og utdanningskandidater i geriatri. Demensvurdering gjøres også på sengepost og dagpost.

8 Når må den demente pasienten på sykehjem?
Når må den demente pasienten på sykehjem? Grad av sykdom/omsorgssvikt evne til å ivareta sine basalbehov. Grad av tilleggs-symptomer,spesielt adferdsforstyrrelser. Nettverk/pårørenderessurser. Pårørendebelastning

9 VURDERING AV SØKNAD Når man sender en søknad om fast plass fra geriatrisk seksjon er dette etter grundig og kompetent vurdering. Forvaltningen Søker (legen) får ikke svar på søknad med henvisning til forvaltningsloven…. Legenes rolle i forvaltningsprosessen? Er legens og spesielt geriaterens kompetanse lavere enn i de respektive forvaltningers?

10 VURDERING AV SØKNAD II Samtykkekompetanse Hjemmebesøk
VURDERING AV SØKNAD II Samtykkekompetanse Hjemmebesøk Observasjon under korttidsopphold Ivaretakelse av individet eller hensyn til ressursene?

11 Retningslinjer Langtidsopphold(fast plass) skal kunne tildeles når brukeren er permanent ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål pga mentalt eller fysisk funksjonstap.Det foreligger ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem. Avslag på opphold pkt c): Når langtidsopphold i sykehjem vil være det beste tilbudet,men opphold ikke er tilgjengelig Søker skal sikres nødvendig helsehjelp ved tilbud om andre tjenester.Søker får sammen med avslag på sykehjemsopphold tilbud om andre tjenester.

12 SYKEHJEMSKØ? Sykehjemskøbegrepet fjernes ved at: Langtidsplass erstattes med rullerende kortidsopphold. Slik kan 3-4 benytte samme plass Alle andre tiltak skal forsøkes først… Kravet til å få fast plass settes (uforsvarlig?) høyt Er det ikke tilgjengelige plasser får man avslag istedet for at man settes på venteliste

13 Derimot tar det seg svært godt ut politisk!
Er ingen sykehjemskø en falsk illusjon som rammer brukerne og deres pårørende hardt? Derimot tar det seg svært godt ut politisk!

14 Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus


Laste ned ppt "FRA HJEM TIL SYKEHJEM- VIA SYKEHUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google