Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRAFTSENTERET ASKIM Presentasjon av nærværsprosjektet i Askim kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRAFTSENTERET ASKIM Presentasjon av nærværsprosjektet i Askim kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRAFTSENTERET ASKIM Presentasjon av nærværsprosjektet i Askim kommune

2 KRAFTSENTERET ASKIM Mål og målgruppe for prosjektet Bakgrunn: Vedtak i bystyret om å redusere sykefraværet i kommunen. I tillegg til bystyrets bevilgning skulle det søkes om eksterne midler.

3 KRAFTSENTERET ASKIM Deltakelse i prosjektet Det ble besluttet at to virksomheter skulle delta. De kommunale barnehagene Bofellesskap for personer i Askim med psykiske lidelser

4 KRAFTSENTERET ASKIM Varigheten av prosjektet Eksterne konsulenter ble engasjert høsten 2014 frem til sommeren 2015 Jobbet med barnehagene i hele perioden og bofelleskapene fra desember 2014.

5 KRAFTSENTERET ASKIM Ressursbruk Bystyrets bevilgning var på 500 000 kroner. 100 000 fra KLP Tilretteleggingstilskudd fra NAV ca. 45 000. Det er brukt 400 000 kroner til eksterne konsulenter og ca. 100 000 kroner til vikarer. Det ble etablert læringsgrupper, arbeidsgrupper og styringsgrupper på de aktuelle arbeidsplassene

6 KRAFTSENTERET ASKIM Hvilke utfordringer har vi møtt på? Sykefravær hos de involverte (Ledelse og konsulent) Forankring i organisasjonen Manglende gjennomføringskraft og eierskap Mangel på kvalifiserte vikarer Mangel på gode styringsdata HR ble ikke tilstrekkelig involvert

7 KRAFTSENTERET ASKIM Hvilke resultater og effekter har prosjektet hatt? Vi har større fokus på nærværsarbeid og en mer bevisstgjort og engasjert ledelse. Fast tema på personalmøter. De ansatte er mer involvert i nærværsarbeidet Ansatte kjenner seg sett og hørt, og at hver enkelt utgjør en forskjell på arbeidsplassen I prosjektperioden gikk sykefraværet ned på de arbeidsplassene som hadde høyest engasjement i prosjektet For tidlig å se langtidsvirkningene av prosjektet

8 KRAFTSENTERET ASKIM Veien videre Arbeidet videreføres via HMS-teamene i de respektive avdelingene I prosjektet har de ansatte definert ulike tiltak som vil bli videreført Det blir delt ut midler til HMS-teamene som skal benyttes til nærværsfremmende tiltak som for eksempel fellesarenaer utenfor jobb.

9 KRAFTSENTERET ASKIM Takk for oss i Askim kommune


Laste ned ppt "KRAFTSENTERET ASKIM Presentasjon av nærværsprosjektet i Askim kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google