Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Større stillinger - en fordel for både brukere og ansatte Anne Grete Wold Prosjektleder Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Større stillinger - en fordel for både brukere og ansatte Anne Grete Wold Prosjektleder Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Større stillinger - en fordel for både brukere og ansatte Anne Grete Wold Prosjektleder Innherred samkommune

2 www.innherred-samkommune.no 2 Ufrivillig deltid i Levanger kommune og Verdal kommune Begge kommuner har politiske vedtak om at uønsket deltid skal reduseres. Diverse prosjekter helt siden 2003. Ble lagt inn i vårt Kvalitetskommuneprogram fra 2007.

3 www.innherred-samkommune.no 3 Mål Reduksjon av uønsket deltid skal bl.a. bidra til: 1. Ingen arbeidstakere skal innen utgangen av 2009 ufrivillig ha: - mindre enn 40% fast stilling i Levanger Kommune. - mindre enn 50% fast stilling i Verdal Kommune. 2. Mindre bruk av deltidsstillinger skal føre til et lavere sykefravær. 3. Økt medarbeidertilfredshet og bedre arbeidsmiljø. 4. Bedre kvalitet på tjenestene gjennom økt kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten. 5. Økt konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft. 6. Gradvis helt redusering av uønsket deltid fram mot 2020

4 www.innherred-samkommune.no 4 Flere prosjekter på ulike enheter ”Studentstillinger” i begge kommuner. Midler ble avsatt i 2008 for utprøving av andre tiltak. Enhetene ble bedt om å utarbeide prosjektbeskrivelser og søke om midler. Avveining: Smøre tynt utover, eller å satse mye på én arbeidsplass for å se tydeligere effekter. Verdal kommune ønsket å bruke prosjektmidlene på én arbeidsplass:  Én avdeling ved Verdal bo- og helsetun fikk tilført midler tilsvarende kr. 600.000  Prosjektperiode: 1. august – 31. januar 2008

5 www.innherred-samkommune.no 5 Hovedtrekk i prosjektet ved Verdal bo- og helsetun Stillingsstørrelser fra 25 % - 55 % økes til 50 % og 75 %. Vaktene fordeles på de som ønsker større stilling, men alle med ufrivillig deltid under 50 % skal opp til minimum 50 % jfr. politisk vedtak Avdelingen skal bemannes opp på dagtid mandag til fredag og ettermiddager 4 dager i uka i perioden 1. august – 31.12.2008. Ved fravær skal til enhver tid nødvendigheten av innleie vurderes. StillingsprosentAntall personerSum økning i årsverk 7581,85 5081,66 Sum3,51

6 www.innherred-samkommune.no 6 Erfaringer til nå Leder bruker mye mindre tid på innleie Mer forutsigbart for arbeidstaker i forhold til når man skal på jobb Færre som trenger å ”shoppe” vakter – mindre stress for den enkelte arbeidstaker Økt aktivitetstilbud til brukerne Større kontinuitet i avdelingen Muligheten til tilrettelegging er større – unngår noen sykemeldinger Redusert sykefravær Betydelig redusert kostnad på innleie

7 www.innherred-samkommune.no 7 Kari Hynne er en av de ansatte som har fått forhøyet stilling til 75 % i prosjektperioden. Hun sier ”når vi er flere på jobb til enhver tid blir det roligere rundt beboerne”.

8 www.innherred-samkommune.no 8 ”Jeg har mere energi når jeg kommer hjem fra jobb”, sier Aud Aasan som har fått øktsin stilling til 75 % i prosjektperioden.

9 9 Sykefravær uke 35-43 2007 - uke 35-43 2008

10 10 Spart innleie (samme periode) Forskjellen mellom antall timer sykefravær og antall timer innleid

11 www.innherred-samkommune.no 11 Utfordringer Kort prosjektperiode  For lite erfaringsgrunnlag, men noen veldig tydelige tendenser Tilvennings-dilemmaet  Fare for at den økte grunnbemanningen blir ”normen” Og ingenting er statisk….. Nye forutsetninger  økt pleiebelastning i løpet av perioden, bl.a. 4 nye senger fra 1. november.  har ført til nye 25%-stillinger (!) Budsjettet for 2009  betalt matpause for de fleste vaktene tas bort  mye uro  generell tilstramming av rammene, ingen prosjekt- eller driftsmidler til rådighet

12 www.innherred-samkommune.no 12 Hva nå? Verdal kommune har likevel besluttet å videreføre prosjektet fram til 1. april 2009, innenfor rammen av eget budsjett ved Verdal bo- og helsetun. Dette for å få et enda bedre erfaringsgrunnlag og sammenlignbare tall knyttet til bl.a. redusert sykefravær og redusert innleie. Hovedtese: Utgifter til økt bemanning bidrar til ”tilsvarende” nedgang i utgifter knyttet til sykefravær og innleie


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Større stillinger - en fordel for både brukere og ansatte Anne Grete Wold Prosjektleder Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google