Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte ca medio november:  Vurderingsmateriell deles ut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte ca medio november:  Vurderingsmateriell deles ut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte ca medio november:  Vurderingsmateriell deles ut til fagutvalgene, og vurderingskriterier gjennomgås 2.Innen ca medio desember:  Første vurdering – kvalitet på det kunstneriske og på formidling, målgruppe og gjennomførbarhet vektlegges 3.Frem ca medio januar:  Andre vurdering – godkjente produksjoner fra første vurdering dybdevurderes, og fagutvalg/programråd konkluderer  Kunstnerisk kvalitet og godt formidlingsopplegg er viktigste kriterier, jamfør ønskekvistmodellen (mer om denne mot slutten av denne presentasjonen) Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Fremdrift programmering sekretariatet Perioden medio januar til medio februar  Sekretariatet utarbeider forslag til program med utgangspunkt i de produksjonene fagutvalgene har anbefalt  Forslag til program utarbeides i henhold til nasjonale og kommunale retningslinjer og prioriteringer  Programforsalget skal inneholde spredning på sjanger, målgruppe og typer produksjoner. Medio februar til ca 1. mars  Forslag til program legges frem for Den kulturelle skolesekkens styringsgruppe. Styringsgruppa består av representanter fra Byrådsavdelingen, Kulturetaten, Oslo musikk og kulturskole og Utdanningsetaten.  Styringsgruppa kommer med eventuelle tilbakemeldinger på programforslaget. Ca 1. Mars til ca medio mars  Byrådsrepresentantene fra styringsgruppa legger endelig programforslag frem for byråd for kunnskap og utdanning.  Byråd for kunnskap og utdanning vedtar program for neste skoleår.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva vurderes og hvordan Følgende skal vurderes •Kunstnerisk kvalitet •Formidlingskvalitet •Relevans for skolen •Relevans ift målgruppa •Relevans ift kommunale prioriteringer •Ev relevans ift generell del av læreplanene (KL06) Ønskekvistmodellen, hvordan vurdere kvalitet på kunstproduksjoner • Villen  engasjement • Kunnen  evne • Skullen  nødvendighet Kvalitetsvurdering i henhold til Ønskekvistmodellen utdypes på de neste sidene VillenKunnen Skullen Hva vurderes og hvordan

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Engasjement, kommunikasjon, ambisjoner, originalitet, drøm •Engasjement er en uttrykksvilje som kommer innenfra og går ut (fra utøver til elev) •Kommunikasjonsviljen er dialogisk (utøver evner å samspille med eleven) •Villen handler om kunstnerisk idé •Villen utgår fra aktørene, fra scenen, fra talerstolen, fra kunstneren, fra kunstverket VillenKunnen Skullen Villen

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Kunnen Evner og ferdigheter, håndverksmessige kunnskaper, profesjonalitet, personlig preg, magi •Ferdighetene vil variere mellom de forskjelllige kunstartene, sjangrene, retningene •Utdannelse •Praksis og erfaring •Samtidsorientering VillenKunnen Skullen

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skullen VillenKunnen Skullen Nødvendighet, samspill med tiden, dialog med publikum, mot, påvirkningskraft •Relaterer til eleven •Bidrar til å gi estetisk erfaring på en måte skolen ikke selv kan gjøre det •Legger til rette for elevens mulighet til innlevelse/ virker tankevekkende •Bekrefter og tilfører noe nytt (utvider elevens horisonter/ erfaringsgrunnlag)

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksempler på vurdering iht Ønskekvist modellen En produksjon kan ha svært engasjerte utøvere (villen) som treffer veldig godt i forhold til målgruppa (skullen), men der utøverne ikke er profesjonelle (mangler kunnen). VillenKunnen Skullen En produksjon kan inneha en glimrende kunstnerisk idé (villen), og gjennomføres av høyt kvalifiserte utøvere (kunnen), men ikke treffe målgruppa i forhold til for eksempel alder eller tema (mangler skullen). En produksjon kan bestå av høyt kvalifiserte utøvere (kunnen), og kan treffe solid ift elevenes ståsted og erfaring (skullen), men ikke utføres med overbevisning og engasjement (mangler villen). Villen Kunnen Skullen Villen Kunnen Skullen

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Konklusjon En kvalitativt god produksjon som anbefales til Dks’ program skal ha villlen, kunnen og skullen i omtrent like stort monn Anbefalte produksjoner til Dks’ program er produksjoner som: •Vil noe – utøverne har et engasjement, produksjonen kommuniserer •Kan noe – utøverne er profesjonelle, de har erfaring •Skal noe - produksjonen treffer målgruppa, eleven får en viktig estetisk erfaring VillenKunnen Skullen


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte ca medio november:  Vurderingsmateriell deles ut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google