Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M. Haanæs-2003.1 Slik kan det gjøres Eksempler og resultater fra ulike prosjekt i PRO tjenesten i Holtålen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M. Haanæs-2003.1 Slik kan det gjøres Eksempler og resultater fra ulike prosjekt i PRO tjenesten i Holtålen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 M. Haanæs Slik kan det gjøres Eksempler og resultater fra ulike prosjekt i PRO tjenesten i Holtålen kommune.

2 M. Haanæs Omstillingsprosjektet Årsak til oppstart av omstillingsprosjektet var at økonomiplanen ut fra dagens aktivitetsnivå ikke ville kunne gå i balanse i Vi satte i gang en prosess med ekstern veileder for å utvikle strategisk kompetanse hos toppledere, mellomledere og tillitsvalgte.

3 M. Haanæs Omstillingsprosjektet Vi gikk gjennom følgende: - Vår visjon - Vårt eksistensgrunnlag - Svake og sterke sider ved organisasjonen - Hvilke tiltak må iverksettes for å bli bedre ? - Strategiske forslag for hvordan gjennomføre.

4 M. Haanæs Omstillingsprosjektet Resultatet av denne prosessen var at det ble utarbeidet et forslag om å igangsette et omstillingsprosjekt. Det ble inngått en intensjonsavtale med de tillitsvalgte. Det ble utarbeidet en målsetting. Omstillingsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i desember Oppstart 1. Januar 2001.

5 M. Haanæs Omstillingprosjektet Målsetting: ”Omstillingsprosjektet i Holtålen kommune har som målsetting å styrke og forbedre de kommunale tjenester, bidra til effektiv ressursanvendelse og sikre kvalitet og standard på tjenester for gjennom dette å øke evnen til å møte nye krav, bidra til høyere bruker- og medarbeidertilfredshet, og sikre de kommunale arbeidsplassene.”

6 M. Haanæs Kommunens utfordringer Opprettholde fagkompetanse Engasjement / utviklingsarbeid Fleksibilitet Målstyring / planlegging Samhandling kommunalt Interkommunalt samarbeid Riktig bruk av ressurser – økonomistyring Redusert fravær

7 M. Haanæs Prosjekter i PRO Helhetlig vurdering av PRO- Fullført Kvalitetssikring – systembok- Fullført Refleksjonsmøter- Varig tiltak Økonomiprosjekt- Fullført Ønsketurnus- Varig tiltak Vikarpool- Avsluttet Holdninger og etikk- Forts. Omorganisering av sykehjemmet- Igangsatt

8 M. Haanæs Prosjekter i PRO forts….. Sykenærvær- Igangsatt Omgjøring av omsorgssenter- Igangsatt Rapporteringsrutiner - Forts. Utvikle kartleggingsrutiner som gir gode tjenestetilbud.

9 M. Haanæs Refleksjonsmøter Mål:Bevisstgjøre ansatte At brukerne møter en tjeneste som ivaretar deres behov. At ansatte føler trygghet. At det skapes en trivelig og engasjerende arbeidsplass.

10 M. Haanæs Regleksjonsmøter forts… Organisering: Hver annen uke møtes ansatte som er på jobb til refleksjon Psykiatrisk sykepleier og PRO elder er ansvarlig for møtene sammen med enhetsleder Tema: Aktuelle hendelser Egne opplevelser i arbeidssituasjoner Tema foreslått av arbeidsgruppen i ”Holdninger og etikk.”

11 M. Haanæs Hva snakker vi om ? Våre holdninger til pårørende. Hvordan ivaretas taushetsplikten. Vikarer/nytilsatte, hvordan blir de mottatt ? Arbeidsoppgaver/organisering – Hva tåles av avvik fra det normale ? Trygg – hvordan skapes det ? Fleksibilitet på tvers av grupper og arbeidsplasser ? Lojalitet – hva er nå det ?

12 M. Haanæs Ønsketurnus Mål: Ansatte planlegger selv sin arbeidsdag. Fornøyde arbeidstakere. Lavere fravær. Ansatte får mer ansvar. Holdningsendringer.

13 M. Haanæs Ønsketurnus forts…. Organisering: Enheten deles inn i mindre grupper som setter opp sine egen ønsker. En person oppnevens som gruppeleder. Turnus settes opp for seks uker. Resultat: Kun en person vil tilbake til grunnturnus Ansatte mer fornøyd Ansatte er mer fleksible og myndiggjorte. Lavere fravær.

14 M. Haanæs Holdninger og etikk i praksis Mål: Utvikle bedre holdninger. Settes fokus på oss selv og egen væremåte. Se helheten i tjenesten. Gi brukeren er kvalitativt godt tilbud.

15 M. Haanæs Hvorfor gjør vi dette ? Kommunen har vedtatt et omstillingsprosjekt. Vi ønsker en god tjeneste for brukerne. Brukerne skal møte en servicerettet tjeneste, hvor ansatte gir god og riktig informasjon. Vi ønsker myndiggjorte medarbeidere som selv påvirker og former sin egen arbeidsplass. Vi vil beholde ansatte – vekst og utvikling er nødvendig. Trygghet gjør ansatte mer kreative. Vi ønsker at ansatte skal være tilstede.

16 M. Haanæs Planen videre Opprettholde kompetanse. Beholde ansatte. Engasjere. Utvikle tjenesten i forhold til behov. Vurdere behovene og bygge ned og opp i forhold til realistiske forventninger. Få ansatte engasjert i eget arbeidsmiljø.

17 M. Haanæs Resultater Mer myndiggjorte ansatte som selv bestemmer sin arbeidstid. Større fleksibilitet. Tryggere medarbeidere. Lavere sykefravær. Større kreativitet.


Laste ned ppt "M. Haanæs-2003.1 Slik kan det gjøres Eksempler og resultater fra ulike prosjekt i PRO tjenesten i Holtålen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google