Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer
Fra kunnskap til handling – prosjektsamling på Stiklestad 29. og 30. september 2014

2 Slik har vi tenkt

3 Kunnskap Vi har tall fra tidligere undersøkelser om at mange i Steinkjer – ca 20 % er enten utenfor arbeidslivet, sliter med dårlig fysisk eller psykisk helse, føler seg ensomme, fattigdomsproblematikk, nyinnflyttede osv. Disse menneskene finnes over hele kommunen, men det er flest i sentrum. Alle i arbeidsgruppa har i sitt arbeid møtt mennesker som har en eller flere av disse livsutfordringene. Vi ar også et stort parkområde midt i byen som er litt udefinert – og som blir lite brukt. Vi vet også at det å skape offentlige møteplasser hvor ulike mennesker trives kan det føre til At flere møter hverandre, ser hverandre, får en god opplevelse At noen kan bli kjent med hverandre At noen kan få et bedre inntrykk av andre grupper i befolkningen At lavterskel møteplasser får folk ut fra ensomheten og passiviteten hjemme At arenaer som inviterer til fysisk aktivitet som lavtersketilbud vil ha god innvirkning på folkehelsa At bruk av grøntarealer virker positivt inn på menneskets velbefinnende/folkehelse

4 Handling Folk i sentrum
Først å sette sammen en tverrfaglig og tverretalig arbeidsgruppe To prosjektet – utvikling at parkområdet og utvikling av barnehagenes uteområde som møteplass. Søkekonferansen bekreftet kunnskapen Hadde erfaring med folkestemmen – gikk videre og kontaktet aktuelle brukergrupper: Hva må til for at du skal bruke dette parkområdet Utlyste arkitektkonkurranse – innspill fra brukergruppene del av anbudsgrunnlaget Tok vinnerutkastet tilbake til brukergruppene – la forslaget ut i martnan og inviterte til kommentarer Får snart ferdig utkast – som igjen skal kommuniseres til brukergruppene – til rådmannen og til politikerne. Under veis også forankret prosjektet med vedtak og med kommunens ledergruppe som styringsgruppe.

5

6 Parallelle utviklingsprosjekter

7

8

9

10

11 Ny kunnskap – ny handling


Laste ned ppt "Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google