Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer Fra kunnskap til handling – prosjektsamling på Stiklestad 29. og 30. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer Fra kunnskap til handling – prosjektsamling på Stiklestad 29. og 30. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer Fra kunnskap til handling – prosjektsamling på Stiklestad 29. og 30. september 2014

2 Slik har vi tenkt

3 Kunnskap Vi har tall fra tidligere undersøkelser om at mange i Steinkjer – ca 20 % er enten utenfor arbeidslivet, sliter med dårlig fysisk eller psykisk helse, føler seg ensomme, fattigdomsproblematikk, nyinnflyttede osv. Disse menneskene finnes over hele kommunen, men det er flest i sentrum. Alle i arbeidsgruppa har i sitt arbeid møtt mennesker som har en eller flere av disse livsutfordringene. Vi ar også et stort parkområde midt i byen som er litt udefinert – og som blir lite brukt. Vi vet også at det å skape offentlige møteplasser hvor ulike mennesker trives kan det føre til -At flere møter hverandre, ser hverandre, får en god opplevelse -At noen kan bli kjent med hverandre -At noen kan få et bedre inntrykk av andre grupper i befolkningen -At lavterskel møteplasser får folk ut fra ensomheten og passiviteten hjemme -At arenaer som inviterer til fysisk aktivitet som lavtersketilbud vil ha god innvirkning på folkehelsa -At bruk av grøntarealer virker positivt inn på menneskets velbefinnende/folkehelse

4 Handling Folk i sentrum Først å sette sammen en tverrfaglig og tverretalig arbeidsgruppe To prosjektet – utvikling at parkområdet og utvikling av barnehagenes uteområde som møteplass. Søkekonferansen bekreftet kunnskapen Hadde erfaring med folkestemmen – gikk videre og kontaktet aktuelle brukergrupper: Hva må til for at du skal bruke dette parkområdet Utlyste arkitektkonkurranse – innspill fra brukergruppene del av anbudsgrunnlaget Tok vinnerutkastet tilbake til brukergruppene – la forslaget ut i martnan og inviterte til kommentarer Får snart ferdig utkast – som igjen skal kommuniseres til brukergruppene – til rådmannen og til politikerne. Under veis også forankret prosjektet med vedtak og med kommunens ledergruppe som styringsgruppe.

5

6 Parallelle utviklingsprosjekter

7

8

9

10

11 Ny kunnskap – ny handling


Laste ned ppt "Hvordan omsette kunnskap til handling – erfaringer fra Steinkjer Fra kunnskap til handling – prosjektsamling på Stiklestad 29. og 30. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google