Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYHETSBREV nr. 3 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN JULI 2011 Til våre kunder i private barnehager. Innhold: Hera-kurs Dialogmøter Nærværsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYHETSBREV nr. 3 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN JULI 2011 Til våre kunder i private barnehager. Innhold: Hera-kurs Dialogmøter Nærværsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYHETSBREV nr. 3 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN JULI 2011 Til våre kunder i private barnehager. Innhold: Hera-kurs Dialogmøter Nærværsarbeid Risikovurdering Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no HERA-kurs Det har vært stor interesse for våre HERA-kurs siste halvåret. På kurset får du kunnskap om kroppen og dens forutsetninger i relasjon til jobben i barnehage. Vi jobber teoretisk og praktisk og det er stort rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. I tillegg til kommunalt ansatte, så har hittil 15 ansatte fra private barnehager deltatt. Dere har bidratt med mye positivitet, stort engasjement og gode diskusjoner om relevante ergonomisk utfordringer som barnehageansatt! Nytt kurs starter 16.september. Egen invitasjon sendes ut. Oppfølging av sykmeldte – nye regler fra 1.juli Innen 4 uker skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan. Arbeidsgiver sender denne til sykmelder. Dialogmøte 1 gjennomføres innen 7 uker. Bedriftshelsetjenesten skal delta. Sykmelder skal delta med mindre arbeids- taker ikke ønsker det eller det er uhensiktsmessig. Innen 9 uker skal arbeidsgiver sende NAV en oppfølgingsplan. Dialogmøte 1 skal avholdes for alle sykmeldte, også graderte sykmeldinger. Ordningen ”aktiv sykmelding” opphører. Arbeidsgiver kan bli ilagt gebyr på 5000 kr for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser. Les mer her; http://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2010- 2011/vedtak-201011-054/http://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2010- 2011/vedtak-201011-054/ http://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2 010-2011/inns-201011-394/

2 Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no Nærværsarbeid Det vi snakker om og retter søkelyset mot er lettere å nå enn det vi ønsker å legge bak oss. Det kan derfor være et paradoks å bruke mye energi på å forklare sykefraværet, hvis det egentlig er det motsatte vi ønsker å oppnå! Nærværsarbeid er i fokus i Fredrikstad kommune. I kommunens handlingsplan 2010-2013 står det at nærværskulturen blant de ansatte skal styrkes. I forbindelse med dette settes det i gang prosesser i alle virksomheter med mål om å finne frem viktige nærværsfaktorer på hver arbeidsplass. Alle ansatte deltar og inviteres til å bidra med å sette ord på hva som motiverer til nærvær på jobben. Selve ordet nærvær bringer frem ulike tolkninger og undringer blant deltakerne. Det kan innebære det oppmerksomme nærværet hver enkelt menneske kan ha i seg selv eller nærværet i møte med barn/foreldre/kollegaer. Nærvær kan også være det motsatte av sykefravær. Hvordan er nærværskulturen hos oss? Hvordan snakker vi om nærvær og fravær? Hvordan ønsker vi å forholde oss til vårt nærværsarbeid? HMS-avdelingen/Bedriftshelsetjenesten har en sentral rolle i å bistå virksomhetene med igangsetting av nærværsarbeidet. Det er utarbeidet et materiale som kan tas i bruk etter opplæring. Hvis dere er interessert i mer informasjon om denne typen arbeid i ditt arbeidsmiljø, så ta kontakt med oss. Risikovurdering Vi har mottatt flere henvendelser om hjelp til risikovurdering, spesielt av ergonomiske forhold. Risikovurdering er et verktøy for å kartlegge faremomenter i ulike arbeidssituasjoner. Hvor sannsynlig er det at situasjonen vil oppstå og hva vil konsekvensen kunne bli? Man får en oversikt over de mest risikoutsatte områdene for derved å kunne lage en handlingsplan for å forebygge uhell. Vi bistår med dette etter bestilling i både private og kommunale barnehager. Vi ønsker dere en riktig god sommer!


Laste ned ppt "NYHETSBREV nr. 3 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN JULI 2011 Til våre kunder i private barnehager. Innhold: Hera-kurs Dialogmøter Nærværsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google