Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av miljøledelse ISO 14001: 2004 i Helse Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av miljøledelse ISO 14001: 2004 i Helse Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av miljøledelse ISO 14001: 2004 i Helse Stavanger

2 Helse Stavanger skal være sertifisert etter ISO 14001: 2004 innen utgangen av 2014 Mål

3 Organisering

4 Begrenset til egen virksomhet Få oversikt over utslippene Transport Bygningsdrift Kjemikalier Akutte utslipp Kartlegging av miljøaspekter

5 Miljøpolitikk

6 Redusere foretakets CO2-utslipp med 10 %, tilsvarende ca. 1.400 tonn Øke andelen kildesortert avfall med 5 % Redusere forbruket av kopipapir med 30 % Øke andelen av økologiske matvarer til 15 % Mål og handlingsplaner 2013 - 2016

7 Plukke ut risikoelementer Vurdere sannsynlighet og konsekvens Risikoreduserende tiltak Kvartalsvis rapport til styringsgruppen Risikoanalyse av prosjektet

8 Prosedyrer Vi benytter eksisterende prosedyreverk der det er mulig: HMS-runder, avviksbehandling, HMS-plan, Ledelsens gjennomgang

9 Interessentanalyse Tilpasset opplæring Opplæringsplan Dokumentasjon Opplæring

10 Kommunikasjonsplan «De gode eksemplene» Ut i organisasjonen Vær en hjelper ikke en kontrollør Varig adferdsendring Legg listen på et realistisk nivå Spre det glade budskapet

11 Bygningsdriften representerer ca 45% av Helse Stavangers CO 2 - utslipp Produktkontrolloven § 3a. –Substitusjonsplikten – TEK10, §9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer Bygg og miljø

12 § 1. Lovens formål a.forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre, b.forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende, c.forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter. § 3a. Substitusjonsplikt Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Produktkontrolloven

13 Avfall

14 Statusanalyse 23. april Tidlig i prosessen Etter sertifisering legges prosjektet ned og miljøarbeidet håndteres i linjen. Her står vi i dag. Statusanalyse

15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innføring av miljøledelse ISO 14001: 2004 i Helse Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google