Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)

2 www.normen.no | 2 Innhold 1. Opplegg og gjennomføring 2. Kort presentasjon av • Modul 1 – Normen og faktaark • Modul 2 – Veileder helse og sosial • Modul 3 – Veileder tilknytning helsenett • Modul 4 – Veileder fjernaksess

3 www.normen.no | 3

4 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring Forankring • Rådmann/fylkesrådmann -Obligatoriske opplegg -Opplæringsplan • Kommunaldirektører • Enhetsledere • Avdelingsledere Må prioriteres: Økonomi / avsette tid, mv. | 4

5 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring • Få andre med deg - opprett et prosjekt - fordel ansvar • Lag en opplæringsplan / kursopplegg tilpasset ulike målgrupper / nivåer, f.eks.: • Rådmann / fylkesrådmann • Kommunalsjef / kommunaldirektør • IT-sjef • Sikkerhetskoordinator / informasjonssikkerhetsansvarlig • Personvernombud • Leder i virksomhet som er databehandler (f.eks. ved interkommunalt samarbeid) • Systemansvarlige • Saksbehandlere • Dokumentasjonsansvarlige (helsepersonell som har ansvar for dokumentasjon) • Andre? | 5

6 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring • Opplæringsplanen / kursopplegget bør ha et realistisk omfang mht - Innhold ift målgruppe, f.eks.: -Normen -generelt om personvern -regelverk -kommuneveileder -et konkret faktaark / flere faktaark -et fagsystem Derfor: Moduler + bruk presentasjoner fra kurset | 6

7 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring • Opplæringsplanen bør ha et realistisk omfang mht - tidsbruk (for deg og for kursdeltakerne) Derfor: Benytt eksisterende arenaer Hvilke finnes? | 7

8 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring Mulige arenaer i kommunen: • Obligatorisk kurs / program for nyansatte • Eksisterende kurs i et fagsystem – kortere moduler? • Allerede etablerte seminarer / samlinger: Personvern inn som tema? • Avdelingsmøter, seksjonssamlinger mv. • Kurs for store forsamlinger • Interkommunalt samarbeid? • Web-verktøy som brukes i dag? • Andre? | 8

9 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring • Opplæringsplanen bør ha en realistisk målsetning mht - læringsmål -Bevisstgjøring / holdninger -”Alminneliggjøring” -Kursdeltakerne skal ikke bli eksperter (hovedregler, ikke detaljer) -Bruke fagsystemet korrekt -Kjenne relevante prosedyrer -Vite hvor man kan få svar -Bli i stand til å ta ansvar – hjelpe seg selv, men også andre -Annet? | 9

10 www.normen.no | 10

11 www.normen.no | 11 1. Opplegg og gjennomføring Opplæringsplanen bør hensynta at • egen refleksjon og prøving fremmer læring • konkret utgangspunkt i egen arbeidsplass og arbeidssituasjon ofte er heldig • læring som del av det daglige arbeidet er mer effektivt enn opplæring som sideaktivitet • gjentagelser over tid vil forsterke læringen

12 www.normen.no 1. Opplegg og gjennomføring Materiell: • Fire kursmoduler med instruktørnotater • Materiell og notater fra instruktørkurset • Faktaark 9 – Opplæring av ledere og medarbeidere • Alle dokumenter på www.normen.no | 12

13 www.normen.no 2. Kort presentasjon av moduler • Eksempler på målgrupper og innhold • Grunnopplæring personvern og informasjonssikkerhet (alle) - Normen og faktaark – Modul 1 • IT-avdelingen - Veileder tilknytning helsenett – Modul 3 - Veileder fjernaksess – Modul 4 | 13

14 www.normen.no 2. Kort presentasjon av moduler, forts. • Eksempler på målgrupper og innhold • Ledere med ansvar for avtaler og personell - Veileder helse og sosial – Modul 2 - Faktaark 44 – Helse- og sosialtjenesten - oversikt • Helsepersonell - Faktaark 45 – Helse- og sosialpersonell | 14 Illustrere med Modul 1


Laste ned ppt "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google