Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ “Miljø-SIP”: IKT og miljøeffektivitet i norske virksomheter På jobb og hjemme Tap av ressurser Bruk av IKT Drift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ “Miljø-SIP”: IKT og miljøeffektivitet i norske virksomheter På jobb og hjemme Tap av ressurser Bruk av IKT Drift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ “Miljø-SIP”: IKT og miljøeffektivitet i norske virksomheter På jobb og hjemme Tap av ressurser Bruk av IKT Drift av IKT- Infrastruktur Produksjon av IKT-utstyr og infrastruktur Avhending av IKT-utstyr og infrastruktur Gjenvinning av (material)ressurse r Annen material- produksjon

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ 1. At verdikjeden optimaliseres med hensyn på energi og ressurser. Påstand: IKT kan bidra til mer miljøriktig utvikling •To betingelser for dette : 2. At bruk av IKT erstatter, ikke bare supplerer, annen aktivitet.

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ En mer økoeffektiv tjenesteproduktsjon •Bakgrunn og mål v/Elin •Resultater så langt v/Anne og Lars •Hva skal vi følge opp videre? v/Gudolf •Hvordan skal vi jobbe videre - diskusjon og innspill fra Elin og Anne •Oppsummering

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Det overordnede målet for prosjektet: Utarbeide metodikk for økoeffektiv bruk av IKT i virksomheter Delmål:  Å bidra til å utvikle en strategi og implementere økoeffektive løsninger for gjennomføring av forskningsarbeid i STØ ved bruk av IKT som virkemiddel.  Bidra til å bedre effektiviteten, kvaliteten og miljøprofilen i STØ.  Definere og konkretisere kriterier for ”økoeffektiv” bruk av IKT.  Generalisere resultater og utvikle metodikk

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Teoretisk utgangspunkt  At en endring i organisasjonens miljøprofil baseres på at alle i organisasjonene ser nytten av en slik endring, og kan bidra med å endre egen adferd.  At en slik endringspross tar utgangspunkt i teori om en lærende organisasjon.  At IKT både kan brukes som et praktisk arbeidsvertkøy og som et strategi i organisasjonsutvikling.  At medvirkning i prosessen er en forutsetning for å få til endring over tid.  At det er viktig å utvikle måleverktøy for å følge opp de endringer som skjer.

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ •Høsten 2000: Gjennomgang av regnskapssystem for å kartlegge hva slags data om miljøpåvirkninger og kommunikasjonsformer som kunne hentes direkte ut fra dette. •Våren 2001: spørreskjema for å kartlegge det som ikke kunne leses ut fra eksisterende systemer. Kartlegging av miljøeffekter fra utstyr og avfall. •Våren 2001: Diskusjoner i prosjektgruppen. Hvor skjer læring i STØ? Hva motiverer oss til å endre adferd? •I dag: Hva gjør vi med denne kunnskapen? Uvikle strategi for videre arbeid i STØ.

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ En mer økoeffektiv tjenesteproduktsjon ved bruk av IKT Resultater fra kartleggingsprosesser

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Antall km pr operativt årsverk

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Reiseutgifter pr operativt årsverk ekskl. bil

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Porto og telefonutgifter

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljøkartlegging ble gjennomført våren 2001 Mål: Få en oversikt over hvilke aktiviteter hos oss som er viktige når det gjelder våre påvirkninger på det ytre miljø. Kartlegge STØ-aktiviteter både på jobben og hjemme. Hva målte vi på? RessursbrukPapir (skrivepapir, aviser, lysark) Teknisk utstyr (PC-ar, mobiltelefonar) Energi (varme, teknisk) Kontorareal/ansatt TransportTenestereiser Reiser til og frå jobb AvfallPapir, lysark og teknisk utstyr

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Resultat spørreundersøkelse

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Energiforbruk kontordrift

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ ”Utstyrsliste” for STØ-kontor 3 scenarier

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Elektrisitetsforbruk fra utstyr STØ kontor 3 scenarier

16 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ PC hjemme hos STØ-ansatte

17 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Betydning for strømforbruk

18 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva kan skje fremover? Hjemme PC i 2005

19 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Potensielt avfall fra hjemme PC generert i Norge

20 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ På årsbasis bidrar nordmenns transportvalg til å generere nærmere 1900 kg CO2. Ut fra de utslippskravene som FNs klimapanel har fastsatt, er den økologiske kvoten beregnet til 300 kg CO2 for reisevirksomhet i året. I STØ bidro hver medarbeider i full stilling med over 15000 kg CO2 i år 2000 til reiser. I tillegg kommer privat forbruk. Noe å tenke på….?

21 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ En mer økoeffektiv tjenesteproduktsjon ved bruk av IKT Hvordan skal vi måle vår økoeffektivitet? Noen forslag!

22 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ •“STØ-indikatorer”- som måler miljøeffektiviteten av driften av vår organisasjon. •“Prosjektindikatorer” - som måler miljøeffektivitet av hvordan vi utfører vårt arbeid sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. •“Produkt-indikatorer” - hvordan måle miljønytten av vårt arbeid. (Ufordring!!) Vi foreslår tre typer indikatorer:

23 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Forslag til STØ-indikatorer  Energiforbruk for lokaler og IKT-utstyr.  Utslipp og energiforbruk av reiser  Fly (fordeling mellom Norge, Europa, andre kontinenter)  Bil, tjenestereiser  Kollektiv transport, tjenestereiser  Bil til og fra jobb  Kostnader for reiser  Bruk av alternative “kommunikasjonsmidler”  Bruken av "nett-møter"  Bruken av videokonferanser etc.  Levetid for utstyret? Jfr. Avfallsgenerering.

24 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Forslag til prosjektindikatorer  Utslipp og energiforbruk ved prosjektrelaterte reiser (bil, fly osv)  Reisekostnader i prosjektet  Bruken av alternative kommunikasjonsmidler (nettmøter, telefonkonferanse etc.

25 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Forslag til produktrelaterte indikatorer Hvordan måle nytten av det vi gjør? Gode forslag mottas!

26 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ En mer økoeffektiv tjenesteproduktsjon ved bruk av IKT Noen forslag til tiltak

27 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Forslag: bruke et reiseregning-system som måler kostnader og CO2-utslipp ved all reising ”Mitt” CO2-utslipp på tjenestereiser: Basert på timeliste-prinsippet! Mal ligger på i/reiseregning

28 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Prosjekt-web Verktøy også for å få mer økoeffektive prosjekter?

29 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Andre forslag •Opplæring i bruk av nettmøter og videomøter

30 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva gjør vi nå?


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ “Miljø-SIP”: IKT og miljøeffektivitet i norske virksomheter På jobb og hjemme Tap av ressurser Bruk av IKT Drift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google