Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012
Energiledelse i kommunene KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012 Tor Brekke Enova

2 Enovas formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslippene av klimagasser.

3 På 20 år er innsparingspotensialet til Kristiansand kommune 450 millioner kroner, mens CO2-utslippene kan bli redusert med tonn. Dette oppnås med en investering på til sammen 38 millioner kroner

4 Bakgrunn - informasjonssvikt?
ofe-kommuner Modul 04 Energiledelse Bakgrunn - informasjonssvikt? Eksempel: I en kommune får det konsekvenser for en barnehage hvis de har overforbruk av bleier, men de hører ingenting hvis de setter opp panelovner i et uisolert skur for å unngå at barnevognene som lagres der blir for kalde. Energibruk får ofte liten oppmerksomhet på grunn av at det kun er et teknisk mellomskikt i organisasjonen som steller med dette. Informasjonen oppover og nedover i organisasjonen er dårlig. Et av målene med energiledelse er nettopp å lukke disse gapene og motivere alle til å tenke på energibruk som en naturlig del av de andre gjøremålene. Driftsansvarlige må få tilbakemeldinger på sine rapporter oppover.

5 ISO 50001 Krav til energiledelsessystemer Energipolitikk
Planlegging (mål) Iverksetting og drift Kontroll Definisjon: Et sett av samvirkende elementer i en organisasjon som er forbundet med hverandre for å etablere en energipolitikk og energimål, og for å nå de nevnte målene.

6 Etablering og drift av energiledelse
ofe-kommuner Modul 04 Energiledelse Etablering og drift av energiledelse Energikartlegging Indikatorer Konkrete mål og handlingsplaner Kompetanse, opplæring Kommunikasjon Dokumentasjon Kontrahering Vise prosess og at den er kontinuerlig. figur fra NS-EN 1600 Energiledelse handler om å iverksette organisasjonsmessige, tekniske og atferdsmessige tiltak for å fremme energiøkonomisk drift, påvirke brukernes energimessige adferd og avdekke muligheter for lønnsomme energibesparelser. Energiledelse innebærer å innføre et styringssystem for utarbeiding av energipolitikk, mål og handlingsplaner, planlegging av tiltak, gjennomføring av tiltak, kontroll av resultater og utarbeiding av nye mål og planer på grunnlag av resultatene. Energiledelse er en syklus som muliggjør kontinuerlig forbedring. Energiledelse gir et internt styringssystem på linje med det virksomhetene innfører for HMS, miljøledelse og kvalitetsledelse.

7 Noen innspill til organisering
Energipolitikk/mål Samspill mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og fagmiljø Prosjektorganisering w driftsorganisering Viktig at energiledelsen får inngrep med alle relevante organisasjonsledd God økonomi f. eks ved samkjøring med tilstandsanalyse/vedlikeholdsplan og energimerking/tiltaksliste. Energiledelse er en tverrfaglig øvelse Energi, VVS, Bygg, Pedagogikk, Organisasjon, Økonomi, Elektro, Automasjon, Kommunikasjon, Miljø……….. Internt fagmiljø vs innleide ressurser? Energisparekontrakter (EPC) vs Egenfinansiering Kartlegging, Energioppfølgingssystem, Sentral Driftskontroll, Enøkanalyser, Energimerking osv

8 (Prinsippskisse, ikke nøyaktige tall)
Energiledelsesprosjekt og veien videre (Prinsippskisse, ikke nøyaktige tall) Energibruk i skoler kWh/m2 Ca 8 mill ? i årlige driftsutgifter

9 Drift og vedlikehold med energifokus
Energimerkerapport Energiprosjekt Enovasøknad Tilstandsvurdering Erfaring fra drift Enøk-analyse Offentlige byggeiere kan søke om kartleggingsstøtte Tiltakspakkesøknad

10 EPC – mulig gjennomføringsmodell ?
Energy Performance Contracting Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer i energieffektive tiltak. Utførende energientreprenør tar på seg den finansielle risikoen ved prosjektet. Energireduksjonene som oppnås over tid vil finansiere den opprinnelige investeringen. Forretningsmodellen kan bl.a. anvendes innen bygg, infrastruktur og industri.

11 EPC – et gammelt prinsipp
"We will leave a steam engine free of charge to you. We will install these and will take over for five years the service. We guarantee you that the coal for the machine costs less than you spend at fodder on the horses, which do the same work. And everything that we require of you, is that you give us a third of the money, which you save." James Watt,

12

13 Finansiering og rådgivning:
Takk for meg Finansiering og rådgivning: Enova Svarer: Tlf: 08049

14 Energioppfølgingssystem (EOS)
EOS er ikke det samme som Energiledelse, men et viktig verktøy

15 Energioppfølgingssystem (EOS)

16 Energioppfølgingssystem (EOS)

17 Resultat fra pilotprosjekt i fem skoler
Driftsoperatørenes tilbakemeldinger Dette gjør jobben mer interessant Bruker mellom 15 og 30 minutter pr. uke Blir gjerne med på opplæring av ”nabodriftsoperatører”


Laste ned ppt "KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google