Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012 Tor Brekke Enova Energiledelse i kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012 Tor Brekke Enova Energiledelse i kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012 Tor Brekke Enova Energiledelse i kommunene

2 Enovas formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslippene av klimagasser.

3 På 20 år er innsparingspotensialet til Kristiansand kommune 450 millioner kroner, mens CO 2 -utslippene kan bli redusert med 60.000 tonn. Dette oppnås med en investering på til sammen 38 millioner kroner

4 Bakgrunn - informasjonssvikt?

5 Krav til energiledelsessystemer •Energipolitikk •Planlegging (mål) •Iverksetting og drift •Kontroll 5 Definisjon: Et sett av samvirkende elementer i en organisasjon som er forbundet med hverandre for å etablere en energipolitikk og energimål, og for å nå de nevnte målene. ISO 50001

6 Etablering og drift av energiledelse Energikartlegging Indikatorer Konkrete mål og handlingsplaner Kompetanse, opplæring Kommunikasjon Dokumentasjon Kontrahering

7 Noen innspill til organisering Energipolitikk/mål Samspill mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og fagmiljø Prosjektorganisering  driftsorganisering Viktig at energiledelsen får inngrep med alle relevante organisasjonsledd God økonomi f. eks ved samkjøring med tilstandsanalyse/vedlikeholdsplan og energimerking/tiltaksliste. Energiledelse er en tverrfaglig øvelse Energi, VVS, Bygg, Pedagogikk, Organisasjon, Økonomi, Elektro, Automasjon, Kommunikasjon, Miljø……….. Internt fagmiljø vs innleide ressurser? •Energisparekontrakter (EPC) vs Egenfinansiering •Kartlegging, Energioppfølgingssystem, Sentral Driftskontroll, Enøkanalyser, Energimerking osv

8 Energiledelsesprosjekt og veien videre (Prinsippskisse, ikke nøyaktige tall) Energibruk i skoler kWh/m 2 Ca 8 mill ? i årlige driftsutgifter

9 Drift og vedlikehold med energifokus Energimerkerapport Tilstandsvurdering Erfaring fra drift Enøk-analyse Tiltakspakkesøknad Energiprosjekt Enovasøknad

10 EPC – mulig gjennomføringsmodell ? Energy Performance Contracting •Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer i energieffektive tiltak. •Utførende energientreprenør tar på seg den finansielle risikoen ved prosjektet. •Energireduksjonene som oppnås over tid vil finansiere den opprinnelige investeringen. •Forretningsmodellen kan bl.a. anvendes innen bygg, infrastruktur og industri.

11 EPC – et gammelt prinsipp James Watt, 1736-1819 "We will leave a steam engine free of charge to you. We will install these and will take over for five years the service. We guarantee you that the coal for the machine costs less than you spend at fodder on the horses, which do the same work. And everything that we require of you, is that you give us a third of the money, which you save."

12

13 Takk for meg Finansiering og rådgivning: www.enova.no www.enwww.enovaoova.no Enova Svarer: Tlf: 08049

14 Energioppfølgingssystem (EOS)

15

16

17 Resultat fra pilotprosjekt i fem skoler Driftsoperatørenes tilbakemeldinger •Dette gjør jobben mer interessant •Bruker mellom 15 og 30 minutter pr. uke •Blir gjerne med på opplæring av ”nabodriftsoperatører”


Laste ned ppt "KLIMANETTVERK HORDALAND 18.sept 2012 Tor Brekke Enova Energiledelse i kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google