Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføringsloven ● Av 16. juni 1972. ● Skal sikre at markedsføring skjer under ærlige og sunne forhold. ● Beskytte forbrukerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføringsloven ● Av 16. juni 1972. ● Skal sikre at markedsføring skjer under ærlige og sunne forhold. ● Beskytte forbrukerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføringsloven ● Av 16. juni 1972. ● Skal sikre at markedsføring skjer under ærlige og sunne forhold. ● Beskytte forbrukerne.

2 Generalklausulen § 1 ● FØRSTE LEDD ● - URIMELIGHET OG I STRID MED GOD FORRETNINGS- OG MARKEDSFØRINGSSKIKK ● Et generelt uttrykk for hva loven forbyr ● Reklamen skal ikke: ● - stride mot god forretningsskikk ● - være urimelig ● - stride mot god markedsføringsskikk ● Ulovlig med reklame som utnytter barn og ungdoms godtroenhet, spiller på følelser, frykt, sex, alkohol, usikkerhet eller utsetter forbrukeren for sterkt samvittighetspress ● ANDRE LEDD ● KJØNNSDISKRIMINERENDE REKLAME ● Reklamen skal ikke: ● - være i strid med likeverd mellom kjønn ● - utnytte det ene kjønns kropp ● - være støtende eller nedsettende for kvinner eller menn ● Virker reklamen påtrengende?

3 Villedende forretningsmetoder § 2 ● Markedsføringen må ikke være uriktig og villedende. ● Påstander må dokumenteres. ● Omfatter markedsføring i alle former. ● Typer markedsføring som rammes: ● - usann reklame ● - finurlige metoder ● -ulovlig bruk av gratisbegrepet ● - ulovlig bruk av begrepet salg ● - ulovlige sammenligninger

4 § 2 ● USANN REKLAME ● - markedsføring skal være sann.. ● FINURLIGE METODER ● - gir uttrykk for at produktet som selges er mer eller bedre enn det virkelig er. ● ULOVLIG BRUK AV GRATISBEGREPET ● - om forbrukeren gir en motytelse (kostnadene er kalkulert inn i prisen) ● UTSALG ● - det å gi forbrukeren inntrykk av at varene selges til nedsatt pris, selv om at varen ikke har vært solgt til en lavere pris før. ● SAMMENLIGNINGER ● - sammenligne seg selv med en konkurrent for å vise at ditt produkt er bedre/ billigere. Må være helt like produkt og korrekte opplysninger.

5 §2a Negativt salg §2b Uoppfordret reklame ● Ingen kan bindes ved passivitet. ● Ikke lov å kreve betaling for en vare, tjeneste eller annen ytelse som verken er bestilt eller levert. ● Ikke lov å kreve betaling for en vare, tjeneste eller ytelse som er levert, men ikke bestilt. ● Det er forbudt å sende reklame til personer via mobiltelefon, e- post, automatisk telefonsvarer, faks osv, dersom mottakeren ikke samtykker på forhånd. ● Gjelder ikke telefonsalg. ● Ehandelsloven har egne regler.

6 § 2c Uadressert reklame ● Mange ønsker ikke å få reklame i posten. ● Brønnøysundregistrene. ● Lapp på postkassen. ● En næringsdrivende har ikke lov til å levere ut en distributør oppdrag om å sende uadressert reklame hvis forbrukerne har reservert seg på denne måten.

7 § 3 Utilstrekkelig veiledning ● Markedsføringen kan være ulovlig på grunn av at den: ● IKKE GIR FORSVARLIG OG TILSTREKKELIG VEILEDNING: ● - Den næringsdrivende pålegges å gi opplysninger dersom det er nødvendig for at forbrukeren skal kunne vurdere produktet og kjøpsbetingelsene. ● - viktig ved netthandel, selgeren må gi grundig beskrivelse av produktet + salgsbetingelsene ● TREKKER INN UVEDKOMMENDE FORHOLD: ● - når annonsøren trekker inn opplysninger som ikke har noe med produktet å gjøre. Opplysninger om religion og politikk eller opplysninger om selgerens privatliv. ● UTNYTTER FORBRUKERNES MANGELFULLE ERFARINGER ELLER KUNNSKSKAPER:

8 § 3a Prismerking § 4 Tilgift ● Krever at selgeren skal informere om prisen. ● § 5 Utlodninger ● Forbyr utlodninger og konkurranser der tilfeldighetene avgjør hvem som vinner. ● Kjøperen får noe i tillegg til hovedytelsen, uten at det er sammenheng mellom ytelsene. ● Lav pris på tilleggsytelsen er også tilgift. ● Kombinasjonstilbud eller kvantumsrabatt.


Laste ned ppt "Markedsføringsloven ● Av 16. juni 1972. ● Skal sikre at markedsføring skjer under ærlige og sunne forhold. ● Beskytte forbrukerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google