Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny konkurranselov og tilsynets strategi overfor dagligvare- og finansmarkedet SIFO, forskergruppa 17. September 2004 Avdelingsdirektør Lasse Ekeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny konkurranselov og tilsynets strategi overfor dagligvare- og finansmarkedet SIFO, forskergruppa 17. September 2004 Avdelingsdirektør Lasse Ekeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny konkurranselov og tilsynets strategi overfor dagligvare- og finansmarkedet SIFO, forskergruppa 17. September 2004 Avdelingsdirektør Lasse Ekeberg

2 Ny konkurranselov Konkurranseloven dels harmonisert med EU/EØS Uttrykk for en strengere og mer ambisiøs konkurransepolitikk Ved anvendelse av loven: særlig hensyn til forbrukere Mer omfattende forbudsbestemmelser Mindre omfattende etterspørselstiltak

3 Formålsbestemmelsen Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser

4 Konkurransebegrensende avtaler § 10 første ledd: ”Enhver” konkurranse- begrensende avtale Tredje ledd: Unntak for avtaler som - bedrer produksjonen, eller - fremmer teknisk el. økonomisk utvikling gitt at forbrukerne får en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd  Ingen endring med ny formålsbestemmelse

5 Misbruk av markedsmakt § 11: Ett eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling er forbudt Ingen unntaksbestemmelse ”Effektivitetsforsvar” kan fremmes Om noe trekker den nye bestemmelsen i retning av en mer restriktiv politikk (flere forhold rammes av bestemmelsen)

6 Foretakssammenslutninger § 16: Skal gripe inn mot en foretaks- sammenslutning som - fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen - i strid med lovens formål Lovens formål er blitt endret: - effektiv ressursbruk, men - særlig hensyn til forbrukernes interesser  Ny formålsbestemmelse vil ha betydning

7 Velferdsstandarder Pris Kvantum Tilbud Etterspørsel PkPk QkQk KO PO TV = KO + PO

8 Trade-off-problemet Kvantum Pris PkPk QkQk Reduserte kostnader Økt pris AB  KO = A + B D C  PO = A – C + D  TV = D – B – C

9 Noen observasjoner Under total velferdsstandard regnes det meste av tapt konsumentoverskudd ikke som et velferdstap (bare en omfordeling) Tapet i konsumentoverskudd er mye større enn dødvektstapet Ny formålsparagraf kan derfor ha betydelig virkning

10 DnB NOR Partenes anslag Redusert konsumentoverskudd: 1,49 mrd (maksimum) Økt produsentoverskudd: 2,92 mrd (minimum)  SO = 2,92 mrd – 1,49 mrd = 1,43 mrd Vekting av konsumentoverskuddet DnB NOR-fusjonen skal forbys hvis vi gir konsumentoverskuddet en vekt Vk ≥ 0,66

11 All vekt på forbrukere? Også eiere er forbrukere, er skillet mellom PO og KO kunstig? Økt PO brukes til investeringer som kommer forbrukerne til gode på lang sikt? Hva hvis noen forbrukere vinner, mens andre taper? Hva hvis tapet for forbrukere er marginalt, mens gevinsten for produsentene er formidabelt?

12 § 4-1 overført til mlo Prismerkingsbestemmelsene håndheves nå av Forbrukerombudet (mlo § 3 a) Samme instans kontroll med prismerking og villedende prising § 23 i ny krrl - tilsynet kan gi pålegg om prismerking - Kongen kan gi forskrift om det samme Nødvendig for å fremme konkurransen Særlig der etterspørrerne ikke er forbrukere

13 Prisundersøkelser Krrl § 9 c: Øke markedenes gjennomsiktighet AAD: Redusert behov for offentlige prisundersøkelser Blitt lettere for forbrukerne å sammenligne priser - nettsteder - medienes prissammenligninger Bedre ivaretas av FO/FR?

14 Når er prisundersøkelser aktuelt? Formål: å fremme konkurransen (ikke forbrukervern som sådan) Nye markeder Markeder med dårlig prisbevissthet ”Stille markeder”

15 Dagligvarehandel Tilsynet har tidligere gjennomført prisundersøkelser Sterk prisbevissthet Sterk konkurranse Etablering av Lidl Høye matvarepriser i Norge skyldes reguleringer i landbruket Fokus på å skape effektiv konkurranse i melkemarkedene

16 Finansmarkedene Konkurransen er mangelfull Kundene er passive og lojale Ikke mer informasjon, men tilrettelagt og forståelig informasjon Produseres mye informasjon allerede, hva kan det offentlige bidra med? Fokus for oss er kontroll med misbruk av markedsmakt og ev. inngrep mot ytterligere økning i markedskonsentrasjonen

17 Avslutning Ny lov retter fokus mot tiltak på tilbudssiden Her vil vi legge økt vekt på forbrukernes interesser Fremdeles et ansvar for tiltak for å effektivisere etterspørselssiden Vi vil gjerne samarbeide med forbrukermyndighetene om aktuelle tiltak. Forbrukermyndighetene må være aktive!


Laste ned ppt "Ny konkurranselov og tilsynets strategi overfor dagligvare- og finansmarkedet SIFO, forskergruppa 17. September 2004 Avdelingsdirektør Lasse Ekeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google