Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmål med foreldrekurset: ” Hvordan få familien til å fungere som et lag ”

2 Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie
Fokus på Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie

3 Når vi snakker om familie..
Tradisjonelt: mor, far og barn Nå: mor, far, barn, dine, mine, våre mor & mor, far & far, skilte, samboende, etterlatte Her: ?

4 Kjæreste Husker du da du forelsket deg i den du nå har laget barn med?
Stod tiden stille..virket alt lysere, klarere, mer levende? Hvert eneste øyeblikk syntes det dyrebart?

5 Forelder Hva er oppdragelse? – relasjon mellom foreldre og barn
viktig å kjenne barnet, men like viktig å kjenne seg selv…KJENN DIN TYPE! Ulike foreldrestiler: Autoritære Autoritative Ettergivende

6 Småbarnsfamilie…et lagspill
Et hjem er ikke begrenset til husets fire vegger. Kritisk til begrepet ”kjernefamilie” Ordet Hjem bedre enn familie..? Et hjem er et sted der mange hører til; husvenner, åpent og bevegelig..og et sted man alltid kan komme tilbake til. De fleste har store amibisjoner om å skape et godt hjem for seg og sine. SPILL PÅ LAG

7 Barns utviklingstrinn 0-1år
Spedbarnsalderen Tilknytning Øyekontakt, tonefall, lytting og respekt Opplevelsen av at noen er glad i en er viktig for den videre utvikling Motorisk – alt skjer! Intellektuelt – sanse, snakke, smake

8 Barns utviklingstrinn 1-3 år
1 åringen: Bruke kroppen, vil gjøre alt selv Utforskertrang 2 åringen: Utsetter seg for mange farer…beskytt, men ikke overbeskytt 3 åringen: kan gjøre mye selv, god kroppskontroll, renslighetstrening, trass

9 Prinsipper og metoder Ta utgangspunktet i hvor barnet er – ikke i hvor vi tenker han/hun burde være. Læring skjer gjennom (sam)handling – mer enn gjennom lytting. Bygg på tidligere erfaringer og opplevelser og finn tak i interesser og ferdigheter (barn eldre enn 1. år) Dra nytte av andres kjennskap, erfaring og kompetanse – NB! Viktig å søke hjelp før problemet blir for stort.

10 Sped- og småbarnstidens utfordringer..
Nye roller – vi er blitt mor og far Ikke lenger bare kjærester.. Paret har fått en tredjeperson (..eller 4..5) inn i familien, som man må ta hensyn til hele døgnet. Nattevåk gjør deg mer sliten… Viktig å hjelpe hverandre og dele på arbeidsoppgavene.

11 Kommunikasjon i familien
Hjelpe til å bygge bro Bare DU kan formidle hvordan DU har det Viktig å bli SETT, LYTTET TIL, HØRT Verbal – nonverbal Lære teknikker

12 Forutsetninger for kommunikasjon
Tilstedeværelse Oppmerksomhet Sansning og tolkning Integrering av inntrykk Motivasjon til å kommunisere Vilje til å kommunisere Tid

13 Menn og kvinner uttrykker seg forskjellig
Menn formidler at kvinner bruker for mange ord..snakker for mye Kvinner formidler at menn snakker for lite Påstand: Kvinner vil ha nærhet/samtale og kos.. Menn vil ha kos, sex og samtale…

14

15 Opptrapping Skjer når parene i tur og orden svarer hverandre negativt, det ene leder til det andre, ille blir verre..fører til økt frustrasjon og sinne Vi blir mest opptatt av å såre den andre for å forsvare oss selv. Bruker info den andre har gitt om seg selv.. Til å såre med.

16 Nedvurdering Er et mønster der den ene umerkelig eller direkte gjør den andre ubetydelig Kan nedvurdere den andres tanker, følelser eller personlighet F.eks ironisering, utskjelling, overse, ignorering Kjent variant: den andre kan ikke akseptere hva den andre føler (er redd eller sint..)

17 Negative fortolkninger
Forekommer når den ene av partene vedvarende tror at motivene hos den andre er mer negative enn det som er tilfellet Man tror det verste i stedet for det beste om hverandre Man ser tilslutt det man forventer å se

18 Tilbaketrekking Og unngåelse er kjennetegn på mønstre der den ene parten ikke er villig til å fortsette viktige diskusjoner Gjenkjennelig mønster? kvinner forfølger diskusjoner..går etter menn trekker seg tilbake…også fysisk

19

20

21 Kjærlighet og kjærester…
Kjærlighet handler om følelser og hardt arbeid Kjærlighet handler om å ville den andres beste Kjærlighet handler om å sette den andre fri Kjærlighet handler om å skape rom for andres egenart og utfoldelse

22 Avstand ingen hindring….
Alltid et element av avstand i kjærligheten – en ”ærbødig” distanse til den andre Bevisst avstand tar ikke knekken forholdet…men egeninteresse og selvsentrering.

23 FILTER UOPPMERKSOMHET EMOSJONELLE HINDRINGER
FORVENTNINGER OG FORESTILLINGER NEGATIVE FORTOLKNINGER FORSKJELLER I VÆREMÅTE SELVFORSVAR ..DETTE STENGER FOR INTIMITET OG ÅPENHET..

24 HJELP!!!!! Ressurspersoner i menigheten
(sosionom, diakon, prest, kateket) Barnevernet Familievernkontoret PPT Helsestasjon Lege Barnehage

25 Takk for nå..og lykke til videre..   

26


Laste ned ppt "Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google