Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmål med foreldrekurset: ” Hvordan få familien til å fungere som et lag ”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmål med foreldrekurset: ” Hvordan få familien til å fungere som et lag ”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmål med foreldrekurset: ” Hvordan få familien til å fungere som et lag ”

2 Fokus på  Hvordan det er å være kjæreste, forelder og småbarnsfamilie

3 Når vi snakker om familie..  Tradisjonelt: mor, far og barn  Nå: mor, far, barn, dine, mine, våre mor & mor, far & far, skilte, samboende, etterlatte  Her: ?

4 Kjæreste  Husker du da du forelsket deg i den du nå har laget barn med?  Stod tiden stille..virket alt lysere, klarere, mer levende?  Hvert eneste øyeblikk syntes det dyrebart?

5 Forelder  Hva er oppdragelse? – relasjon mellom foreldre og barn  viktig å kjenne barnet, men like viktig å kjenne seg selv…KJENN DIN TYPE!  Ulike foreldrestiler:  Autoritære  Autoritative  Ettergivende

6 Småbarnsfamilie…et lagspill  Et hjem er ikke begrenset til husets fire vegger.  Kritisk til begrepet ”kjernefamilie”  Ordet Hjem bedre enn familie..?  Et hjem er et sted der mange hører til; husvenner, åpent og bevegelig..og et sted man alltid kan komme tilbake til.  De fleste har store amibisjoner om å skape et godt hjem for seg og sine. SPILL PÅ LAG

7 Barns utviklingstrinn 0-1år  Spedbarnsalderen  Tilknytning  Øyekontakt, tonefall, lytting og respekt  Opplevelsen av at noen er glad i en er viktig for den videre utvikling  Motorisk – alt skjer!  Intellektuelt – sanse, snakke, smake

8 Barns utviklingstrinn 1-3 år  1 åringen:  Bruke kroppen, vil gjøre alt selv  Utforskertrang  2 åringen:  Utsetter seg for mange farer…beskytt, men ikke overbeskytt  3 åringen: kan gjøre mye selv, god kroppskontroll, renslighetstrening, trass

9 Prinsipper og metoder  Ta utgangspunktet i hvor barnet er – ikke i hvor vi tenker han/hun burde være.  Læring skjer gjennom (sam)handling – mer enn gjennom lytting.  Bygg på tidligere erfaringer og opplevelser og finn tak i interesser og ferdigheter (barn eldre enn 1. år)  Dra nytte av andres kjennskap, erfaring og kompetanse – NB! Viktig å søke hjelp før problemet blir for stort.

10 Sped- og småbarnstidens utfordringer..  Nye roller – vi er blitt mor og far  Ikke lenger bare kjærester..  Paret har fått en tredjeperson (..eller 4..5) inn i familien, som man må ta hensyn til hele døgnet.  Nattevåk gjør deg mer sliten…  Viktig å hjelpe hverandre og dele på arbeidsoppgavene.

11 Kommunikasjon i familien  Hjelpe til å bygge bro  Bare DU kan formidle hvordan DU har det  Viktig å bli SETT, LYTTET TIL, HØRT  Verbal – nonverbal  Lære teknikker

12 Forutsetninger for kommunikasjon  Tilstedeværelse  Oppmerksomhet  Sansning og tolkning  Integrering av inntrykk  Motivasjon til å kommunisere  Vilje til å kommunisere  Tid

13 Menn og kvinner uttrykker seg forskjellig  Menn formidler at kvinner bruker for mange ord..snakker for mye  Kvinner formidler at menn snakker for lite Påstand:  Kvinner vil ha nærhet/samtale og kos..  Menn vil ha kos, sex og samtale…

14

15 Opptrapping  Skjer når parene i tur og orden svarer hverandre negativt, det ene leder til det andre, ille blir verre..fører til økt frustrasjon og sinne  Vi blir mest opptatt av å såre den andre for å forsvare oss selv.  Bruker info den andre har gitt om seg selv.. Til å såre med.

16 Nedvurdering  Er et mønster der den ene umerkelig eller direkte gjør den andre ubetydelig  Kan nedvurdere den andres tanker, følelser eller personlighet  F.eks ironisering, utskjelling, overse, ignorering  Kjent variant: den andre kan ikke akseptere hva den andre føler (er redd eller sint..)

17 Negative fortolkninger  Forekommer når den ene av partene vedvarende tror at motivene hos den andre er mer negative enn det som er tilfellet  Man tror det verste i stedet for det beste om hverandre  Man ser tilslutt det man forventer å se

18 Tilbaketrekking  Og unngåelse er kjennetegn på mønstre der den ene parten ikke er villig til å fortsette viktige diskusjoner  Gjenkjennelig mønster? kvinner forfølger diskusjoner..går etter menn trekker seg tilbake…også fysisk

19 VOND SIRKEL EN

20

21 Kjærlighet og kjærester…  Kjærlighet handler om følelser og hardt arbeid  Kjærlighet handler om å ville den andres beste  Kjærlighet handler om å sette den andre fri  Kjærlighet handler om å skape rom for andres egenart og utfoldelse

22 Avstand ingen hindring….  Alltid et element av avstand i kjærligheten – en ”ærbødig” distanse til den andre  Bevisst avstand tar ikke knekken forholdet…men egeninteresse og selvsentrering.

23 FILTER  UOPPMERKSOMHET  EMOSJONELLE HINDRINGER  FORVENTNINGER OG FORESTILLINGER  NEGATIVE FORTOLKNINGER  FORSKJELLER I VÆREMÅTE  SELVFORSVAR ..DETTE STENGER FOR INTIMITET OG ÅPENHET..

24 HJELP!!!!!  Ressurspersoner i menigheten (sosionom, diakon, prest, kateket)  Barnevernet  Familievernkontoret  PPT  Helsestasjon  Lege  Barnehage

25 Takk for nå..og lykke til videre.. Takk for nå..og lykke til videre..

26


Laste ned ppt "Hovedmål med foreldrekurset: ” Hvordan få familien til å fungere som et lag ”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google