Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lov om eiendomsmegling – til beste for forbrukerne Seminar i regi av Eiendomsmeglerforetakenes Forening Kjell Erik Øie Statssekretær 07.06.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lov om eiendomsmegling – til beste for forbrukerne Seminar i regi av Eiendomsmeglerforetakenes Forening Kjell Erik Øie Statssekretær 07.06.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lov om eiendomsmegling – til beste for forbrukerne Seminar i regi av Eiendomsmeglerforetakenes Forening Kjell Erik Øie Statssekretær 07.06.07

2 2 Hva skaper bilder av en bransje Medieoppslag Anekdoter Faktisk informasjon om en bransje

3 3 Hva sikrer en bransje godt rykte? De gode historiene Høy grad av etisk bevissthet hos bransjen Sunn konkurranse og mest mulig åpenhet Et godt regelverk

4 4 Hva er forbrukerens utgangspunkt? Hun skal kanskje gjøre den viktigste og dyreste handelen i sitt liv Hun er stort sett amatør Hun er avhengig av de rådene hun får Hun må ta ansvar for det hun gjør

5 5 Et fungerende marked er avhengig av: En informert forbruker En bevisst forbruker En forbruker som kan velge Likeverdighet mellom partene

6 6 Hva har vært boligsalgets utfordringer? Kompetanse og uavhengighet hos berørte (megler, takstmann) Begrepsapparat Etterprøvbar kunnskap (annonsering, event. tilstandsrapporter/takstdokument, skjult økonomi, for eksempel felles gjeld, visning) Pris i forhold til tjeneste Tempo Luringene

7 7 Den nye lovens formål: ”Lovens formål skal være å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte. I tillegg bør det fremkomme av formålsbestemmelsen at loven skal legge til rette for at begge parter i en eiendomstransaksjon mottar uhildet bistand”. Ikrafttredelse 1. januar 2008

8 8 24 timers regelen Bud skal ikke formidles fra budgiver til selger før minst 24 timer etter visning Dette gir både selger og kjøper mer tid til å områ seg. Man kan ikke ”kuppe” budrunden og kjøper kan få mer tid til å undersøke bolig, takst mv

9 9 Også retthjelpere og jurister kan drive eiendomsmegling Det er viktig med konkurranse – her snakker vi også om personer med juridisk embetseksamen

10 10 Ryddes opp i begrepene og kompetansekrav Bare godkjente eiendomsmeglere kan kalle seg megler Eiendomsmeglerfullmektig innføres. Må bestå egen prøve

11 11 Ryddigere regler for honorarfastsettelse Skal skilles mellom honorar og utlegg Skal gis tilbud basert på timepris Forskudd forbys (styrket i Stortinget), kjøpers tilbakeholdelsesrett lovfestes Progressiv provisjon forbys Budprotokoll skal alltid vedlegges oppgjørsoppstillingen

12 12 Strengere regler for meglers uavhengighet Returprovisjon forbys Strenge regler knyttet til egenhandel

13 13 Andre ting i loven: Megling av eiendommer i utlandet skal omfattes av loven Krav om at alle eiendomsmeglerforetak skal være tilsluttet klagenemnd

14 14 Tilstandsrapport BLD har nedsatt et utvalg som skal se på regelverk knyttet til tilstandsrapport Det innbærer: 1.Vi ønsker å sikre at kjøper og selger har samme informasjon om boligen (begrepsapparat) 2.En vurdering av en autorisasjonsordning for takstmenn 3. Gjennomgang av megler og takstmann gjensidige uavhengighet

15 15 Vi har felles agenda, fordi: Det er avgjørende for enhver bransje at den har tillit blant forbrukerne Takk for meg

16 16


Laste ned ppt "Ny lov om eiendomsmegling – til beste for forbrukerne Seminar i regi av Eiendomsmeglerforetakenes Forening Kjell Erik Øie Statssekretær 07.06.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google