Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE? ENT1000 Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE? ENT1000 Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE? ENT1000 Universitetet i Oslo

2 UTGANGSPUNKT DAGENS TEMA _Etablering av gründerbedriften _Et par ting å tenke på i forbindelse med oppstart _Produksjonsfasen: Et par tema om kunder og konkurrenter _Kort om skatt

3 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK? (i) Minimumskapital og ansvarsbegrensning _AS – krever kr. 100.000,- _Ans og enkeltmannsforetak: Ingen selskapskapital nødvendig fordi deltagerne hefter personlig for selskapsgjelden _Hovedforskjell: RISIKO

4 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK? (ii) Registrering og formalkrav _AS: Krav til dokumentasjon ved stiftelse Stiftelsesprotokoll, vedtekter, åpningsbalanse. _Ans og enkeltmannsforetak Utgangspunkt: Ingen dokumentasjonskrav til selve etableringen – NB selskapsavtale ved ANS _Felles for samtlige foretaksformer Registermelding for registrering i foretaksregisteret og merverdiavgiftsmantallet Arbeidsgiverregisteret – hvis du har ansatte

5 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK? (iii) Regnskaps – og revisjonsplikt ved de ulike selskapsformene _AS må ha revidert årsregnskap oversendt Brønnøysund hvert år _Ligningsloven medfører at enkeltmannsforetak og ANS for alle praktiske formål må føre løpende regnskap _Redusert revisjonsplikt ved ANS og enkeltmannsforetak ved driftsinntekter over 5 mill og/eller flere enn 5 ansatte _Konsekvens: Kostnader

6 OPPSTARTSFASEN BESKYTTE KONSEPT OG FORRETNINGSMETODER (i) Vern av grunnideen _Patent Ny teknisk oppfinnelse, vern etter søknad _Design Utseende til et produkt (konturene, favene, formen, strukturen og/eller materialet) Vern ved registrering _Opphavsrett Intet nyhetskrav, automatisk vern, må ha ”verkshøyde” _Øvrig beskyttet kunnskap Bedriftshemmeligheter Forretningskonsepter og knowhow

7 OPPSTARTSFASEN BESKYTTE KONSEPT OG FORRETNINGSMETODER (ii) Hvordan verne Firmanavnet mot etterligninger? _Firmanavnets betydning Registrering av virksomheten Markedsføring _Hvordan verne firmanavnet Registrering av varemerket Domeneregistrering

8 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (i) Forholdet til kunder _Hva er levert? Har produktet ”verkshøyde” etter åndsverkloven? Er produktet basert på en forretningshemmelighet? Er produktet utformet etter et patent eller en registrert design? _Hvordan er leveringsavtalen utformet? Overgang av rettigheter Adgang til bruk utover det opprinnelig forutsatte Videreutvikling og bearbeidelse

9 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (i) Forholdet til kunder – hva har de krav på? _Hva er levert? Har produktet ”verkshøyde” etter åndsverkloven? Er produktet basert på en forretningshemmelighet? Er produktet utformet etter et patent eller en registrert design? _Hvordan er leveringsavtalen utformet? Overgang av rettigheter Adgang til bruk utover det opprinnelig forutsatte Videreutvikling og bearbeidelse

10 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (iI) Forholdet til kunder – de klager (!) _Mangler og reklamasjoner Hva er avtalt ytelse? Hva kreves av reklamasjon fra kundens side? _Erstatningsplikt? Rett til utbedring, omlevering eller kun erstatningsplikt? Hva skal erstattes: Positiv vs. Negativ kontraktsinteresse? Erstatning utenfor kontrakt?

11 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (iii) Forholdet til konkurrenter _Bruk og misbruk av informasjon om konkurrenter Villede forbrukere om konkurrentens produkter, eller snylte på konkurrentens opparbeidede goodwill Misbruke informasjon om forretningshemmeligheter eller tekniske driftsmåter mottatt fra konkurrentens ansatte/andre _Informasjonsutveksling mellom konkurrenter Kan anses som samarbeid som har til ”formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen” Er spesielt aktuelt hvis informasjonen er sensitiv, oppdatert og individualisert _Samarbeid som ikke rammes av konkurranseloven Distribusjon og visse former for spesialisering

12 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (iv) Kort om egen markedsføring _Grenser for markedsføring – innhold ”God markedsføringsskikk” Særlig forbrukerbeskyttelse i forhold til visse typer reklame Sammenlignende reklame, Tilgift og lotterier Annonserte rabatter _Grenser for markedsføring – markedsføringskanaler Reservasjonsretten mot telefonsalg og uadressert reklame Forbud mot spam – mfl § 2b _Grenser for markedsføring – personopplysningsloven Ikke lov til å oppbevare informasjon om kunder lenger enn nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden Ikke uten videre lov å bruke informasjon innsamlet for ett formål til andre formål på et senere stadium Samtykkekravet: Frivillig, uttrykkelig og informert

13 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET (v) Få andre til å markedsføre? _Franchisesystem Dere eier varemerker, forretningskonsept og knowhow - VERN Krav til franchisetageren Lisensavgift og eksklusiv kjøpsplikt Omsetningskrav - stigende Konfidensialitet og konkurranseforbud _Distributører Videreselger i eget navn og for egen regning Distributørens tilgang til varemerke og reklamemateriale må reguleres NB: Ingen bindende minimums videresalgspris eller total avgrensning av det territorium distributøren skal selge innenfor _Agentforhold Videreselger for fremmed regning Har krav på provisjon av salg og avgangsvederlag ved oppsigelse Kommersielle betingelser kontrolleres fullt ut av hovedmannen

14 (SVÆRT) KORT OM SKATT _AS og ANS – 28 % løpende beskatning av overskudd, + ytterligere 28 % av eventuelt utbytte (marginalt 48,16% (28 + [28% av 72%])) _Enkeltmannsforetak – løpende beskatning av overskuddet som næringsinntekt (marginalt 51%) _I AS vil grunderen normalt være ansatt – og har i prinsippet krav på lønn (noe høyere kostnader, marginalt 54,3 inkl. arbeidsgiveravgift)


Laste ned ppt "FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE? ENT1000 Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google