Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbrukerne taper Bjørn Erik Thon forbrukerombud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbrukerne taper Bjørn Erik Thon forbrukerombud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbrukerne taper Bjørn Erik Thon forbrukerombud

2 Dagens tekst Kort om de ulike forbruker- institusjonene Risikoen ved å benytte svart arbeid Konsekvenser av å benytte svart arbeid Konsekvenser for forbruker- myndighetenes arbeid Noen tankekors Noen mulige løsninger

3 Forbrukerombudets visjon Forbrukerombudet – for en enklere og tryggere forbrukerhverdag

4 Våre kjerneverdier Troverdig Effektivt Konstruktivt

5 Hovedtall for 2006 Ny henvendelsesrekord for 7. år på rad –Vi fikk 7 789 henvendelser i 2006 en økning på 240 henvendelser I 9 av 10 saker ble det funnet lovstridig markedsføring

6 Våre oppgaver – litt mer i detalj Markedsføring –Ikke i strid med god markedsføringsskikk –Ikke villedende –Tilstrekkelig veiledende Uønsket markedsføring –E-post- og SMS-markedsføring –Negativt salg - samtalemaler

7 Våre oppgaver – forts. Rimelige og balanserte standard- kontrakter –CoC, IKT-kontrakter, elektrisk kraft, parkering, håndverkere, bilreparasjoner TV-reklame rettet mot barn Kredittkjøpsloven Markedsføring av alternativ behandling Prismerking

8 Kort om Forbrukerrådet Arbeide for økt forbruker- innflytelse i samfunnet Bidra til en forbrukervennlig utvikling Fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling Gi veiledning og hjelp til selvhjelp

9 Kort om Forbrukerrådet Mottar ca 120 000 forbruker- henvendelser på telefon Forbrukerportalen.no har rundt 140 000 unike brukere hver måned

10 Klager - Forbrukerrådet 1. Biler 2. Mobiltelefoner mv 3. PC, Mac, datautstyr 4. Leie og utleie av bolig 5. Markedsføring 6. Internett 7. Selveierbolig 8. TV, video, 9. Energi 10.Møbler

11 Forbrukertvistutvalget Er en forbrukerdomstol som treffer bindende avgjørelse i forbrukersaker Håndverkstjenester utgjør den nest størst sakskategorien: 2005: 132 saker 2006: 126 saker Medholdsprosenten ligger 65 – 70% Altså, det lønner seg å klage

12 Risikoen ved å kjøpe svart arbeid Få muligheter til å nå fram med en klagesak –Forbrukerrådet mottok 4148 telefonhenvendelser om håndverkere. Det er en økning på 60 prosent i forhold til i 2004. –Forbrukerrådet mottok totalt 191 skriftlige klager

13 Hva sier dette oss Det er store forbrukerproblemer knytta til håndverkstjenester Samtidig vet vi at håndverkstjenester er blant de tjenestene flest kjøper svart ”Alle” kjenner noen som har kjøpt svarte tjenester

14 Hva sier dette oss Vi kan anta at det gjennomgående er lavere kvalitet på arbeid som utføres svart Å klage til Forbrukerrådet eller bringe tvisten inn for en klagenemnd legger press på håndverker Ergo; mange forbrukere får ikke de rettigheter de har krav på fordi arbeidet utføres svart

15 Hvilke råd gir vi ved avtaler om håndverkstjenester? Undersøk markedet –…fordi det sikrer best pris Få tak i referanser –…fordi forbruker vet bedre hva han får Hent inn anbud –…fordi det sikrer best pris Lag skriftlig kontrakt (tidsbruk, pris, framdrift, dagbøter etc) …fordi det sikrer rettighetene om noe går galt Sett opp skriftlige tilleggsavtaler –…fordi dette erfaringsmessig skaper problemer Ikke fokuser bare på pris, men også på kvalitet –…et billig bad med lekkasje i sluket blir fort veldig dyrt

16 En forbruker som kjøper svarte tjenester gjør omtrent alle de feil en forbruker kan gjøre

17 Andre konsekvenser Problemer med forsikringsdekning Personlig ansvar dersom f eks håndverkeren skader seg Politianmeldelse Dessuten; hva gjør det med yrkesstoltheten til en bransjen at den sliter med yrkesutøvere som jobber svart? Og hva gjør den med dens anseelse

18 Svart arbeid gjør det vanskeligere for forbrukermyndighetene å gjøre en god jobb Klager som ressurs –Internt, hos hver enkelt yrkesutøver –I dennes organisasjoner –Ved å bruke avgjørelser fra klagenemndene –Og i forbrukerinstitusjonene

19 Konsekvenser for kvaliteten på utført arbeid Vi må få vite hvor skoen trykker Konkrete klagekategorier Markedsføringsformer som feiler Standardkontrakter som er feil og må forbedres Når deler av et marked, i enkelte tilfeller store deler av et marked, ikke følger spillereglene, går det utover kvalitetsforbedringen i markedet som sådan Og dette rammer selvsagt forbrukerkollektivet

20 Noen tankekors Er det mulig å få tak i en hvit dagmamma Er det mulig å få tak i en hvit timelærer i matematikk Er det mulig å få en hvit vaskehjelp Er det mulig å få en håndverker til å gjøre en liten jobb?

21 Hva kan gjøres? Informasjonsarbeid Gode forbrukerrettigheter, og godt orienterte forbrukere, kan bidra til mindre svart arbeid Gjøre det enklere å kjøpe ”hvite” tjenester – egen portal?


Laste ned ppt "Forbrukerne taper Bjørn Erik Thon forbrukerombud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google