Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2 1. Folkemengden i yrkesaktiv alder 2002-2015 AldersgruppeAntall i 2002 Antall i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2 1. Folkemengden i yrkesaktiv alder 2002-2015 AldersgruppeAntall i 2002 Antall i."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 ssp@seniorpolitikk.no

2 www.seniorpolitikk.no 2 1. Folkemengden i yrkesaktiv alder 2002-2015 AldersgruppeAntall i 2002 Antall i 2015 Absolutt endring Endring i % 25-29 år 315.000 310.000- 5.000 - 2 60-64 år193.000284.000+ 92.000+ 48 (Kilde: SSB, 2002)

3 www.seniorpolitikk.no 3 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Mål: Å redusere sykefraværet med minst 20% (innen 31/12-2005) Å få tilsatt langt flere med redusert arbeidsevne Å øke avgangsalderen fra arbeidslivet

4 www.seniorpolitikk.no 4 Årsaker til tidlig avgang Push Nedbemanning, kompetanse, slitasje holdninger Pull-/drakrefter pensjon, økonomi Jump ønsker, normer

5 www.seniorpolitikk.no 5 Forholdet til leder i staten 40 % av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2 % av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

6 www.seniorpolitikk.no 6 AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? 1/4 ville helst ha stått lenger 1/4 ny teknologi er begrunnelsen for avgang 1/5 har fått tilbud om gavepensjon (Kilde: Fafo-rapport 385)

7 www.seniorpolitikk.no 7 2. Arbeidslivet trenger medarbeidere med erfaring Viktig ressurs i arbeids- og samfunnsliv Naturlig plass i arbeidslivet Mangfold De beste grupper er sammensatt av unge og eldre, kvinner og menn

8 www.seniorpolitikk.no 8 Aldring Syn Hørsel Muskelkraft Hurtighet

9 www.seniorpolitikk.no 9 Er det slik det blir – når årene går? Vanskeligere for å lære noe nytt Mindre intellektuell kapasitet Mindre kreative Lite produktive, ulønnsomme Vanskelig for å omstille oss

10 www.seniorpolitikk.no 10 Dagens seniorer 65-åringer i dag tilsvarer gårsdagens 50-åringer Vi tenker ut fra en foreldet virkelighet Bedre utdanning Senere yrkesstart Mindre fysisk krevende arbeid Lavere pensjonsalder (Kilde: Gøteborgundersøkelsen)

11 www.seniorpolitikk.no 11 Kvinneperspektiv i arbeidslivet Et annet karriereløp enn menn Flere brudd i yrkeskarrieren Dagens 60+ har ofte startet yrkeskarrieren senere og ønsker å stå lenger pga pensjonen Mange kvinner reduserer yrkesambisjonene mens barna er små Senere ”blomstringstid” i yrkeskarrieren En del har ønsker og behov for å jobbe så lenge som mulig pga lave pensjonspoeng Lengre levetid

12 www.seniorpolitikk.no 12 3. Innsparing - ved at en ansatt med lønn på kr. 350 000 fortsetter til 67 år 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 6263646566 Alder ved uttak av AFP Arbeidsgivers kostnad Kommuner med egen kasse NAVO og FA Kommuner m/ hele risikoen selv LO/NHO Kommuner m/ full utjevning

13 www.seniorpolitikk.no 13 Innsparing ved at en ansatt med lønn på kr. 350 000 arbeider ett år til 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 6263646566 Kommune med egen kasseNAVO og finansnæringenKommuner m/ hele risikoen selv LO/NHO-ordningen Kommuner m/ full utjevning

14 www.seniorpolitikk.no 14 Finsk undersøkelse (47-58 år) Viktige faktorer for bedring av arbeidsevnen hos seniorer: Mer anerkjennelse og respekt Reduksjon av ensidig, gjentagende arbeid Kartlegge og fjerne faktorer som reduserer arbeidsevne Økt fysisk aktivitet (Kilde: J. Ilmarinen 1999)

15 www.seniorpolitikk.no 15 De som velger å jobbe til 65-67 begrunner dette med: Godt arbeidsmiljø/kameratskap på jobben Arbeidet oppleves som interessant og givende Arbeidsgiver signaliserer behov for dem

16 www.seniorpolitikk.no 16 Starte opp Situasjonsbeskrivelse Hvorfor seniorpolitikk? Mål: 1. Heve avgangsalderen med 2 år – innen 2007 2. Redusere kostnader

17 www.seniorpolitikk.no 17 Dialogmøte – ung, eldre Tenk framover: Hva skal til for at du er her om 3 - 10 år? Hva er det viktigste for deg som må skje? Aldersmøte: Hva kan vi lære av hverandre? Hvordan kan vi inspirere hverandre? ”Rettferdighet gjennom forskjellsbehandling” Hvordan kan vi ta hensyn til individuelle ønsker – og samtidig ha brukernes behov i fokus


Laste ned ppt "1 2 1. Folkemengden i yrkesaktiv alder 2002-2015 AldersgruppeAntall i 2002 Antall i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google