Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God ledelse i barnehagen Alta 2015 Hege Cecilie Eikseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God ledelse i barnehagen Alta 2015 Hege Cecilie Eikseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 God ledelse i barnehagen Alta 2015 Hege Cecilie Eikseth

2 Mål for disse to dagene: Bli mer bevisst deg selv som leder- dine sterke sider og hva er utviklingspotenialet Få kunnskap og kompetanse i hvordan vi fremmer en lærende organisasjon

3 Alene, så 2&2 Hva er dine hovedoppgaver som leder? Hva kjennetegner godt lederskap?

4

5 Kjennetegn ved barnehagen som organisasjon Kvaliteten ligger i holdningene og verdiene Flat struktur Ulik kompetanse Komplekse arbeidsmåter Dialog / kommunikasjon

6 profesjonalitet Personlig identitet Faglig identitet profesjonalisme

7

8 Å være leder… Tidspress Støtte medarbeidere og Utfordre medarbeidere Uklare mål og ansvarsforhold Flere omstillings og endringsprosesser

9 Hva er kjernen i ledelse? Hvilke utfordringer står du overfor? Hvilke virkemidler kan du benytte som leder? Hvilket menneskesyn legges til grunn for dine valg?

10 Relasjoner Positivt klima Ta den andres perspektiv Sensitiv

11 Kompetanse KunnskapFerdigheterEvnerHoldninger

12

13 struktur… for å nå oppsatte mål og skape endring Etabler atferdsregler – sånn vil vi ha det Klar arbeidsmåte – hvordan gjør vi det Felles mål – SMARTE Felles ansvar – Involvering Katzenbach & Smith

14 Refleksjonsoppgave Hvordan kan du få dine medarbeidere til å føle seg verdifulle?

15 Min lederplattform Våre verdier og holdninger vises i vår praksis og bevisstgjøring av disse er viktig for et bevisst lederskap. Sitt alene med spørsmålene, deretter deler du det du ønsker med dine medarbeidere. Alle må få like mye tid slik at den til høyre for deg passer tiden. 1.Hvorfor arbeider du som leder i barnehage/ hva ønsker du å realisere i arbeidet med barna og dine medarbeidere? 2.Hvilke erfaringer har bidratt til å forme deg som leder / menneske? 3.Hva står du for / tror du på? 4.Hvordan passer dine verdier / hva du tror på med kulturen på din arbeidsplass 5.Hva er dine sterke sider som leder? Hva ønsker du å opprettholde eventuelt videreutvikle?

16 Hva har dette å si for meg og mitt lederskap – hva har du talent for og hva må du jobbe litt ekstra med? del med gruppa!

17 Lederskapets firedeling Børhaug & Lotsberg Entrepenørskap Kontakt med instanser utenfor bhg Innhente ressurser Omdømmebygging Foreldrekontakt Rapportering Pedagogisk ledelse Evaluering Faglig veiledning Planlegging av ped.virksomhet Faglig oppdatering Disk og utforming av mål Personal ledelse Motivasjon Konflikter Personalutv Deltakelse på avdeling Administrativ ledelse Innkjøp/ økonomi Holde orden i dokumenter, filer Utforme regler og rutiner Personalkabal, vikarer m.m Lederskap

18 Hvilke funksjoner fremmer læring og utvikling i størst grad? Hvilken funksjon får mest oppmerksomhet i norske barnehager?

19 Hvordan balanserer du? er dette bevisst eller ubevisst, og er det behov for en dreining i lederskapet?

20 Rammeplanen slår fast: Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer…

21

22 Felles visjon – Å dele, involvere Personlig mestring – kompetanse Inspirasjon Mestringstro

23 Mentale modeller – kompleksitet og automatisering Konstruktive – åpen dialog, helhet Destruktive handlingsprogrammer – andres feil, latterliggjøring, overbevise

24 Gruppelæring – å evne dialog og diskusjon Systemtenking – alt henger i hop

25 IntensjonHandlingEffekt

26 16 mai 2010 Erfaring: Positivt fokus? Negativt fokus? Hva ønsket du å oppnå / Hva gikk galt Hva kan jeg lære av dette / Hvem sin feil er dette Hvordan skjedde dette / Hvorfor skjedde dette Hvordan kan jeg lære av dette / Hvordan kan dette hemme meg

27 Hvordan er kulturen i din barnehage?

28 Vær gode på: Systematisk problemløsing Eksperimenter Lær av dine kollegaer Overfør kunnskap raskt og effektivt Lær av din erfaringer

29 Hva kan hindre oss? Tilsløring Taus kunnskap Alt er mye bedre nå…

30 Refleksjon… Hvilke lederoppgaver opplever du som utfordrende i arbeidet ditt med tanke på at bhg skal være en lærende organisasjon? Hva støtter du deg til når du føler deg usikker på hva du skal gjøre?

31 Felles refleksjon er essensiellt i barnehagen som den lærende organisasjon En og en i fokus, 3 min hver, den til høyre tar tiden: ”noe jeg har mestret i dag som har betydning for mitt videre arbeid” Tilbakemelding:en og en i fokus: ”det jeg la merke til ved din refleksjon var…”

32 Team… en arbeidsgruppe som over tid jobber mot felles mål og med felles formål med en historie og en fremtid Alle er solidarisk ansvarlig for teamets resultater, resultatene innvirker direkte på den enkeltes opplevelse av suksess Trivsel og læring er avgjørende for sluttleveransen og for den opplevde kvalitet for barn og foresatte – og igjen for samfunnet

33 Hva kjennetegner gode team?

34 Forpliktelse, holder hverandre ansvarlige …

35 Forståelse for hva de skal utrette…hvordan og hvorfor!

36 Jippi, jeg er motivert

37 læringsloop Planer Ide mål eierskap implemente ring oppfølging Læring /evaluering

38 Pedagogisk dokumentasjon kan være en type arbeidsmåte for å implementere og å skape endringer… Å synliggjøre og legge sin praksis på bordet og forsøke å forstå og kritisk granske den Lens Taguchi

39 Papirflyet som ble stort…

40 Aksjonsforskning en annen… Forbedring og endring av en situasjon og omgivelsene rundt Forbedring og endring av sosial praksis og relasjonene som inngår i den Skape ny kunnskap om praksis

41 Hva vil vi forandre? Hvorfor er det viktig å forandre? Hvordan viser vi situasjonen slik den er idag? Hva gjør vi? Hva lærte vi? Hvordan dokumentere læringen? Hvordan dokumentere hvilken påvirkning endringen har for vår pedagogiske praksis? Justering av praksis? – Nye spørsmål? Bidratt til faglig utvikling?

42 Adventstunden som fikk en ny vri

43 Intensjon: få kunnskap om og implementere ny Rammeplan høsten 2017 Kilde kjernekomponenter Komm. forbindelse Trene, øve, støtte Barnehagen De ansatte (Lojalitet)

44 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling…

45 3 i gruppe Alene: skriv ned 3 punkter som er essensiellt i ”danning ” I gruppe på 3: Se på de 9 punktene – trekk ut 3 som dere mener er de beste

46 Du må altså spørre deg: Hvordan organisere oss på best mulig måte? Hvilke arbeidsmåter skal vi benytte? Hvilke mentale prosesser har vi i teamet og hvordan arbeide i forhold til dette?

47 refleksjonsoppgave Fortell en historie til gruppen der du opplevde glede og mestring Hva forteller det om dine verdier? Er det noe i denne historien du kan overføre til andre situasjoner? Gruppen lytter. En og en er i fokus. Grupperefleksjon: Hva ble jeg opptatt av? Hva hørte jeg fokuspersonen var opptatt av? Hva hørtes viktig ut for fokuspersonen? Hva imponerte meg?

48 God tilbakemeldingskultur For å hjelpe Form og innhold Individuellt eller i gruppe Jeg form

49 Ros av person Ros av prosess Ros av produkt

50 SBI Weitzel 2000 S - Situasjon B- Behavior / Atferd I-Impact Hvilken emosjonell virkning den andre har på deg

51 eksempel I går ettermiddag da foreldrene til Ola hentet han synes jeg du var så konkret i informasjonen. Jeg ble veldig glad for det.

52 Den nødvendige samtalen Konflikter og løsninger ”En situasjon hvor en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre i forhold til et eller annet mål” Van de Vliert, 1998

53 Åpen kontra lukket

54 Hvorfor tas ikke konfikter opp?

55 Slik kan vi merke konflikten på arbeidsplassen…

56 Konfliktstiler (Kilman) Sterk kjempende problemløsende Egne behov/ interesser kompromiss unnvikende ettergivende Svak svak andres int/behov sterk

57 Kartlegging av egen personlig stil i konflkter

58 Hva er din rolle som leder i en konflikt?

59 Forts Min lederplattform… Nedtegn: Hva må jeg øve meg på… Mål Nytte – for meg og for mine medarbeidere

60 Hva med fremtiden? ”det eneste vi i dag vet når vi setter agenda for barn, er at vi egentlig ikke vet hva de kommer til å ha bruk for av kunnskaper og ferdigheter i fremtiden. En kan allikevel anta at jo mer spesifikke kunnskaper man bære med seg, desto større er risikoen for at en ikke få brukt dem” (Pramling Samulesen & Carlsson 2009)

61 Teorien Øyvind Lund Martinsen. Bolman og Deal Anders Dysvik og Bård Kuvaas Lars Glasø Inger Margrethe Svendsen Morten Emil Berg Linda Lai Gotvassli, Lotsberg & Børhaug Buzzqotes.no Pål Roland


Laste ned ppt "God ledelse i barnehagen Alta 2015 Hege Cecilie Eikseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google