Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-ikke bare for zippylæreren…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-ikke bare for zippylæreren…"— Utskrift av presentasjonen:

1 -ikke bare for zippylæreren…
Zippys venner -ikke bare for zippylæreren… Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som målsetting å lære elevene:
å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 6 moduler over 24 timer: Følelser Kommunikasjon
Om å skape og å miste nære vennskap Å takle konflikter Endring og tap Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Samtale og undre seg sammen med barnet.
«Det er de voksnes ansvar å hjelpe barna til å forstå omgivelsene. Det er ord og begreper som er forstandens verktøy. Det er vår plikt å fylle opp barnas verktøykasse slik at de får konkrete redskaper å bruke» (Raundalen og Schulz august 2011) (Sitatet er hentet fra et skriv etter 22 juli.) Det handler om å hjelpe barnet til å lære å identifisere og snakke om følelsene slik at de kan be om hjelp og håndtere det som skjer. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 Internasjonal evaluering
Bedre mestringsevne Bedre sosiale ferdigheter Høyere emosjonell kompetanse Bedre klassemiljø Styrket lærer – elevforhold Irland 2010 Verktøy til lærer i vanskelige situasjoner Irland 2010 Bedre overgang barnehage skole Litauen Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

6 Norsk Evaluering Bedre klassemiljø Bedre faglig fungering Mindre mobbing og utestenging Bedre samhold Elevene blir mer aktivt støttesøkende Holen 2012 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

7 Pedagogiske prinsipper
Overføring av læring Gjentakelse av læringserfaringer Samspill og dialog Dele opplevelser og erfaringer Her kommer dere inn! Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

8 For at elevene skal ha best mulig utbytte av programmet bør alle ansatte på skolen kjenne til prinsippene. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Prinsipper Programmet gjennomføres i sin helhet
Positive ferdigheter forsterkes Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige Lærerne lytter aktivt til barna Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger Barna deltar, involveres og lærer av hverandre Barna evaluerer sin egen mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

10 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Være en god lytter, gjøre barna til aktører og la de eie sine egne følelser og måten å mestre de på.
Ikke tre ferdige løsninger over hodet på dem, følge barnet på vei mot en løsning. Først da b eier løsningen

12

13

14 AKTØRPRINSIPPET Med aktørprinsippet menes: Den som selv ”eier” problemet skal i størst mulig grad selv finne løsningen som passer i den aktuelle situasjonen, evt med hjelp fra andre. Det motsatte er at ”problemeier” kommer med sitt problem og ”hjelper” finner løsningen ”hjelperen” oppfatter som egnet for ”problemeier”.

15 Rollespill

16

17 Når benytte Zippy-prinsippene?
Når elever gir uttrykk for føleleser Når elever kommer opp i konflikter Når elever gir uttrykk for eller benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier Når elever har prøvd ut nye mestringsstrategier Når du snakker med elever om vanskelige temaer. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

18 Når benytte Zippy-prinsippene?
Når elevene støtter/hjelper hverandre Når de finner løsninger Når de ber om hjelp Når de forteller hvordan de har det Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

19 Implementering Nedfelle i skolens planer at Zippy skal være et satsningsområde Fastsatt tid til øving på oppfølgingsspørsmålene jevnlig på personalmøter Jevnlig bevisstgjøring på aktørprinsippet Henge opp løsningstrappa og oppfølgingsspørsmålene m.m lett synlig Bruke Zippyregelplakaten i alle klasser Felles temauker med ”Zippytemaer” Zippysted på skolen hvor det alltid finnes en voksen eller ”fadderelever” som kan hjelpe/støtte ved behov. Zippystedet kan også være der man går for å vise at man vil ha noen å leke med..osv. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn


Laste ned ppt "-ikke bare for zippylæreren…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google