Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon utredning: 2 deler Del I: – Tar utgangspunkt i rolle- og kriteriegrunnlaget fra Ekspertutvalget – Formålet med denne delen av utredningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon utredning: 2 deler Del I: – Tar utgangspunkt i rolle- og kriteriegrunnlaget fra Ekspertutvalget – Formålet med denne delen av utredningen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Disposisjon utredning: 2 deler Del I: – Tar utgangspunkt i rolle- og kriteriegrunnlaget fra Ekspertutvalget – Formålet med denne delen av utredningen er å danne seg et bilde av status Halsa i dag (alternativ 0) Del II: – Utredning av ulike sammenslåingsalternativer

3 Ekspertutvalget RollerKriterier TJENESTEYTING Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Statlig rammestyring MYNDIGHETSUTØVELSE Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse SAMFUNNSUTVIKLING Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse DEMOKRATISK ARENAHøy politisk deltakelse Lokal Politisk styring Lokal identitet Bred oppgaveportefølje Statlig rammestyring

4 1: Tjenesteyting (del I) Kapasitet: skissere en oversikt over hvert tjenesteområde m/ antall årsverk (inkl. ik-samarbeid) Kompetanse: skissere oversikt over tilgjengelig kompetanse, samt evt. kompetansegap for hvert tjenesteområde Produksjon: danne seg et bilde av leverte tjenester (KOSTRA, kommunebarometer, nykommune.no) Økonomi: danne seg et bilde av kommunens økonomiske tilstand (driftsresultat, lånegjeld, disposisjonsfond, pensjonsutgifter, etc.) Valgfrihet: Danne seg et bilde av grad av valgfrihet innenfor de ulike tjenestene Statlig rammestyring: Primært rettet mot staten

5 2: Myndighetsutøvelse (del I) Danne seg et bilde av utmåling av tjenester til en part i form av et enkeltvedtak – Omsorgstjenester – Skatteinnkreving – Barnevern – Tilskudd til kultur- og næringsformål – Innenfor grunnopplæring – Innenfor barnehage – Byggesaker – Etc. Kapasitet: Få oversikt over kapasitet pr. myndighetsområde Kompetanse: Få oversikt over kompetanse pr. myndighetsområde Distanse: Mellom innbygger og saksbehandler, også ut fra et habilitetsperspektiv

6 3. Samfunnsutvikling (del I) Kommunen som planmyndighet Næringsutvikling Samhandling/dialog med befolkning og andre aktører Funksjonelle samfunnsutviklingsområder: definere Halsas bo- og arbeidsmarkedsregion (er) (nykommune.no, fylkesstatistikk) Tilstrekkelig kapasitet: Oversikt over tilgjengelig kommunal kapasitet innenfor plan og næring Oversikt over kontaktpunkter med befolkningen (lag og organisasjoner, lokalkretsene, etc.) Relevant kompetanse: Oversikt over tilgjengelig kompetanse innenfor de nevnte områdene

7 4. Demokratisk arena (del I) Høy politisk deltakelse: – Oversikt over valgoppslutningen fra de siste kommunevalgperiodene – Oversikt over antall partier som stiller med liste i førstkommende kommunevalg Lokal politisk styring: – Til hvilken grad har administrasjon kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag – skaffe oversikt over antall k-styre og f-skapssaker de siste 4 årene – Habilitetsproblematikk – Oversikt over antall IK-samarbeid Lokal identitet: – Opplevd tilknytning til et geografisk område – Felles identitet med andre områder Bred oppgaveportefølje: – Tilleggsoppgaver som er tiltenkt kommunesektor og Halsas evne/kapasitet til å kunne ivareta disse Statlig rammestyring – Se tidligere

8 Del II Utredning av ulike sammenslåingsalternativer Her bør vi ta utgangspunkt i: – Gruppearbeid ungdomstrinnet – Tilbakemeldingene fra folkemøtene – Resultat fra innbyggerundersøkelsen – Tilbakemeldingene fra andre dialogarenaer – nykommune.no

9 Utredningsalternativer (del II) Halsa som egen kommune (0-alternativet – er på mange måter utredet i del I) Halsa – Surnadal – (Rindal) Halsa – Tingvoll – Gjemnes – Kristiansund – Averøya – Smøla (Byregionen) Halsa – Aure – Smøla – Hemne – (Hitra – Frøya – Snillfjord).

10 For oss er det viktig å kunne sikre fortsatt lokal samfunnsutvikling til tross for at mann vil få en sentraliseringskraft

11 Bo- og arbeidsmarkedsregion??

12


Laste ned ppt "Disposisjon utredning: 2 deler Del I: – Tar utgangspunkt i rolle- og kriteriegrunnlaget fra Ekspertutvalget – Formålet med denne delen av utredningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google