Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 Geir Vinsand

2 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand FLV-kommunenes hovedmål Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraft i utviklingen av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen

3 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Mulige gevinster ved økt samarbeid Styrket lokaldemokrati gjennom bedre styring, flere oppgaver og nye roller Bedre ressursbruk i administrasjon og tjenesteyting Høyere kompetanse og bedre kvalitet Utviklingseffekter – befolkning, næringsliv og kultur Kommunene styrker sin stilling i forhold til staten

4 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Tre hovedalternativer Samkommune IKS som i dag evt. regionråd Kommunesammenslutning

5 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Felles formannskap har sagt At vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer At samarbeidet bør utvides og forsterkes At oppgavene bør løses av et felles politisk styre med beslutningsmyndighet og budsjettansvar for egne oppgaver Da har vi en samkommune!

6 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Kjennetegn på en samkommune Det geografiske nedslagsfeltet er større enn èn kommune Indirekte valgt politisk styringsorgan Beslutningsmyndighet over egne oppgaver Selvstendig økonomi og indirekte finansiert Egen juridisk enhet Egen administrasjon

7 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Kommunehistorikk og reformbilde Den gamle bølgen: fra særkommuner til enhetskommuner Den nye bølgen: fra enhetskommuner til differensiert forvaltning IKS: nasjonale fyrtårn Særkommune: Transport Samkommune: FLV Enhetsfylker Regionfylker

8 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hvorfor samkommune? Bedre enn tradisjonelt IKS Gir politisk styring med regionale oppgaver Gir en felles arena og mulighet for nye roller Gir et troverdig mottaksapparat for nye oppgaver Gir stordriftsfordeler og kompetanse- gevinster i eksisterende virksomhet

9 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Fjerde forvaltningsnivå? Kommer an på… Oppgavenes omfang og viktighet Grad av beslutningsmyndighet Den politiske organiseringen Den administrative organiseringen Finansieringen Arbeidsformen

10 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Seks mulige ”nivåer” i kommunesektoren Bydeler/kommunedeler Kommuner Regionråd/IKS-organer Sam- og særkommuner Fylkeskommuner/enhetsfylker Landsdelsråd/ interfylkeskommunalt samarbeid

11 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hvorfor ikke regionrådsmodell? Politikere uten makt og myndighet over egne oppgaver Blir kun enighet om minste felles multiplum Dårlig egnet for strategiske oppgaver Løser ikke utfordringer knyttet til effektivitet og styring Høye prosesskostnader

12 Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hvorfor ikke kommunesammenslutning? Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver Dagens kommuner er rimelig funksjonelle mht. innbyggertall og avgrensning Dagens kommuner er en ressurs i den regionale utviklingsstrategien En storkommune kan være vanskeligere å kombinere med to politikerroller Vil beholde handlingsfrihet på lang sikt Nasjonal standardløsning med liten nyhetsverdi


Laste ned ppt "Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14.oktober 2002 - Geir Vinsand Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google