Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring og vurdering Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring og vurdering Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring og vurdering Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring og vurdering

2 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Startsiden – utgangspunkt for alle valg

3 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo – hva kan den brukes til?  Lage individuelle opplæringsplaner, gruppeplaner og sosiale mål  Utarbeiding av faglige læringsmål  Utarbeiding av sosiale læringsmål  Pedagogisk underveisvurdering av faglige læringsmål  Pedagogisk underveisvurdering av sosiale læringsmål  Forankring i læreplanen  Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i læreplanens kompetansemål  Halvårsrapportering  Timeføring  Elevnotater

4 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Menylinjen - tilgang til alle funksjoner. Administrator ved skolen definerer brukerrettigheter og administrerer databasen.

5 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Eksempel på oppbygging av tilrettelagt plan for utdanningsgruppe Bygg. Alle mål lages i høyre kolonne, sorteres til venstre og knyttes direkte til underveisvurdering

6 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevregister -Denne menyen alltid tilgjengelig -Velg elev eller gruppe -Velg funksjon Eksempel: timeregistrering

7 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Timer føres inn under riktig område

8 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fra denne menyen kan man hente fram rapporter

9 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Her kan man føre underveisvurdering både faglig og sosialt og eventuelt på internat. Eksemplet her er hentet fra utdanningsgruppe Bygg, som er en tilrettelagt plan med læringsmål og referanser til læreplanen innenfor Bygg og anlegsteknikk

10 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Her føres elevens og lærerens vurdering inn Her velger man det målet som skal vurderes Her er oversikten over tidligere vurderinger

11 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Rapporter for underveisvurdering kan skrives ut per mål eller per fag, for år eller for perioder.

12 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Sosial vurdering føres på samme måten som faglig og kan rapporteres som tabell eller som graf

13 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Alle planer er knyttet opp mot læreplanen for det enkelte utdanningsprogram. Her er det bare lærer som fører vurdering da det er snakk om dokumentasjon av elevens kompetanse Kompetansemål fra læreplan(LK06)

14 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Dokumentasjon for gjennomført opplæring i forhold til læreplanen skives ut som et dokument til eleven

15 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Eksempel på elevnotat. Sted, dato, tilstede samt referent og dato fylles ut automatisk. Når dokumentet er lagret, følger det eleven, men kan redigeres senere. Notatkategori opprettes under ”administrasjon”

16 Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo Systematisk planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeidet

17 Kunnskapsløftet – fra ord til handling


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet – fra ord til handling Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring og vurdering Elevinfo - database for planlegging, gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google