Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Halsa kommune – kjenn kor du trivest! Kommunereformen i stikkord: Initiert av Regjeringen med støtte i Stortingsflertallet "Oppdraget" er å se på som en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Halsa kommune – kjenn kor du trivest! Kommunereformen i stikkord: Initiert av Regjeringen med støtte i Stortingsflertallet "Oppdraget" er å se på som en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Halsa kommune – kjenn kor du trivest! Kommunereformen i stikkord: Initiert av Regjeringen med støtte i Stortingsflertallet "Oppdraget" er å se på som en «henstilling», og ikke en utredningsplikt. Det er Inndelingslova som gjeld. Fylkesmannen har som statens håndhever en rolle i å påse at reformen og ny kommuneinndeling skal gi gode regionale løsninger. ( lokale vedtak kan bli overprøvd ??? ) Sammenslåing er «frivillig», men det er varslet en gjennomgang av inntektssystemet.

2 Halsa kommune – kjenn kor du trivest! (forts. 1) Kommunestyret i Halsa har enstemmig vedtatt utredning i møte 2. sept. K.sak 42/14Fordi : Vi ønsker å sammenligne dagens Halsa, og vårt «utfordringsbilde», med andre aktuelle alternativer. Ettergå regjeringens argumenter for storstilt kommunesammenslåing. – 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne – 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.

3 Halsa kommune – kjenn kor du trivest! (forts. 2.) Det ligger en mulighet for tvangssammenslåing gjennom stortingsproposisjon i 2017. Vi ønsker å kunne påvirke evt. sammenslåingsløsninger rundt oss ( som vi evt. bør vurdere tilslutning til.) Viktig å få belyst alle vesentlige samfunnsaspekter, og ikke «bare» den kommunale tjenesteytingen. Strategiske forhold/ generell samfunnsutvikling knyttet til samferdsel, arealbruk og næring blir viktig. Det vil foregå flere typer innbyggerdialog gjennom utredningsarbeidet. – Medvirkning fra ansatte og innbyggere generelt blir SVÆRT viktig. Det er grunn til å tro at avgjørelse i saken faller ( vedtak om ny inndeling ved stortingsproposisjon) i juni 2017, og at evt. endringer tidligst skjer 1.1 2020.

4 - Robuste regionar ved å bygge arbeidsmarknader saman

5

6 Ålesund85 265 Molde56 553 Kristiansund32 898 Ulstein24 459 Ørsta/Volda19 283 Surnadal9 594 Rauma7 421 Sunndal7 205 Norddal/ Stranda6 349 Aure3 570 Vanylven3 336 Smøla2 180 Sandøy1 291 259 404

7 Halsa kommune – kjenn kor du trivest! «Alternativene» Fortsette som før ? ( Tåler vi 50 / 39 år til ? ) Regionkommune Nordmøre, med Kristiansund som kommunesenter. Trolig 4-7 av dagens kommuner med. (Gjemnes har et vanskelig veivalg.) Når er Halsafjorden ferjefri? Fylkeskryssende kystregionkommune, inntil 7 kommuner. (Halsa,Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya ) Indre Nordmøre. Uoversiktlig i arealomfang( Rindal kan tenke seg en kommune fra «Surnadalsøra til Orkdalsøra» )

8 Dagens kommunestruktur - folketall

9 Dagens kommunestruktur – areal i km2

10 Arbeidsutvalget kommunereform Ola Rognskog Ivar Betten Bjørg Randi Sallaup Halse Anita Ørsal Oterholm Knut Botten Stig Ove Rossvoll Randi Raknes Røskar Peter Ardon Eli Norun Furnes Fjærli Karianne Reiten

11 Halsa kommune – kjenn kor du trivest! Stikkord til debatt ? Hva er viktigst for deg/oss i vår avklaring av holdning til kommunereformen? Hva skal «Kommunen» være for lokalsamfunnet Halsa etter en reform ? Vil en kommunesammenslåing virke positivt eller negativt på arbeidsmarkedet og befolkningsutviklinga,- lokalt og regionalt ? Har avstanden til Rådhuset noe og si, og hva betyr arbeidsplasser i forvaltning og administrasjon lokalt ? Vil vi se en sentralisering i regionen, og med hvilke konsekvenser ? Hva skjer med det lokale folkestyret ved ei endra kommuneinndeling ?

12 Halsa kommune – kjenn kor du trivest!

13

14

15 Framdriftsplan

16 Halsa kommune – kjenn kor du trivest!


Laste ned ppt "Halsa kommune – kjenn kor du trivest! Kommunereformen i stikkord: Initiert av Regjeringen med støtte i Stortingsflertallet "Oppdraget" er å se på som en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google