Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag 1S PARTSSAMARBEIDET Kurs for styrere og tillitsvalgte i Steinkjer kommun April 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag 1S PARTSSAMARBEIDET Kurs for styrere og tillitsvalgte i Steinkjer kommun April 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag 1S PARTSSAMARBEIDET Kurs for styrere og tillitsvalgte i Steinkjer kommun April 2016

2 Hva er en Hovedavtale? Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold reguleres normalt ikke i Hovedavtalen. (www.caplex.no) Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags2

3 HOVEDAVTALEN Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for: gode prosesser mellom partene utvikling av kvalitativt gode tjenester samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller gi arbeidstakerne reell innflytelse Hva innebærer gode prosesser på vår arbeidsplass?

4 Gruppediskusjon Delaktig i planlegging Plan for møteaktivitet Respekt og tillit Åpenhet – god informasjonsflyt Mulighet til å komme med innspill tidlig nok Mulighet til å forberede seg - avsatt tid i god tid Evne å se saken fra begge sider Ryddighet

5 HOVEDAVTALEN FORTS.

6 HOVEDAVTALEN FORTS. Hva kjennetegner godt samarbeid? At man  respekterer den andre part  har en felles forståelse av at samarbeid handler om å finne løsninger  prøver å skape vinn/vinn-situasjoner  holder ord  forstår hverandres roller  kan stole på hverandre  tåler å bli motsagt Diskuter hverandres roller

7 Kjennetegn på godt samarbeid Gruppediskusjon: Felles mål – tydelige mål Respekt for hverandres roller God kommunikasjon – sjekke at man forstår det samme Ansvar for å finne gode løsninger Saklig Skape trygghet Humor Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags7

8 Forståelse for hverandres roller Gruppediskusjon: Tillitsvalgtrollen: –Kjenne medlemmenes synspunkter –Holde seg oppdatert –Informere klubben Lederrollen: –Arbeidsgivers forlengede arm –Se helheten –Lede – ta avgjørelser –Motivere –Har ansvaret Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags8

9 Arbeidstakernes medbestemmelsesrett Tillitsvalgte uttaler seg på vegne av klubbmedlemmene.. Den tillitsvalgte er gitt en fullmakt til å representere medlemmene. Medbestemmelse er en formell arena i samarbeidet mellom leder og tillitsvalgt. Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags9

10 Arbeidsgivers styringsrett Retten til å lede, organisere, fordele og kontrollere arbeidet Bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, og hvem som skal gjøre det Styringsretten er ikke fri! Det skal ha vært gjennomført drøftinger Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags10

11 Uformell kontakt Informasjon Bør noen ganger være skriftlig Drøftinger Dialog med sikte på å komme fram til en omforent løsning, der arbeidsgiver tar den endelige avgjørelsen Partenes synspunkter framkommer av referat Forhandlinger Dialog med sikte på å komme fram til en omforent løsning, hvor enighet/uenighet framkommer av protokoll o Enighet = avtale/protokoll iverksetting o Uenighet = protokoll tvisteløsning Medbestemmelse Medvirkning Medbestemmelse Medvirkning Uformell kontakt Informasjon Uformell kontakt Informasjon Drøftinger Forhandlinger HOVEDAVTALEN FORTS. Samhandlingsformer

12 Hvordan praktisere Hovedavtalen? -Regelmessige informasjons- og drøftingsmøter Medbestemmelsesmøter er en sentral del av disse møtene -Ha god kontakt med klubben -Skolering Del B § 1-5: Årlige evalueringsmøter om hovedavtalen hvor den øverste arbeidsgiverrepresentant også deltar. Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags12

13 Hvordan praktisere Hovedavtalen Eksempler på temaer i informasjons- og drøftingsmøter: Ansettelser Arbeidstid Ferie Endring i organisering Budsjett Arbeidsmiljø IA Brukerundersøkelser Utviklingsarbeid Saker fra Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags13

14 Hvordan praktisere hovedavtalen? Det første informasjons- og drøftingsmøtet: Møteplan Hovedavtalen Rutiner for informasjon Rutiner for forberedelser Rutiner for evaluering Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags14

15 Hvordan praktisere Hovedavtalen? Referat fra drøftingsmøter: Bør inneholde: Tid og sted Tilstedeværelse/fravær Sakene der partenes synspunkter framkommer Eventuelle beslutninger Referat skrives av arbeidsgiver og godkjennes av samtlige møtedeltakerne før det gjøres kjent for de øvrige på arbeidsplassen. Utdanningsforbundet Nord-Trøndelags15


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag 1S PARTSSAMARBEIDET Kurs for styrere og tillitsvalgte i Steinkjer kommun April 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google