Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Unge voksne på trygd – hva betyr lese- og skrivevansker? Stipendiat Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Prosjekt: Individual, cultural.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Unge voksne på trygd – hva betyr lese- og skrivevansker? Stipendiat Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Prosjekt: Individual, cultural."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Unge voksne på trygd – hva betyr lese- og skrivevansker? Stipendiat Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Prosjekt: Individual, cultural and structural causes for sick leave and exclusion form work in early age (18 – 40 yrs)

2 2

3 3 Hva vet vi? Lese-/skrivevansker er vanlig hos barn og unge Barn og unge med lese- /skrivevansker/dysleksi har oftere psykiske plager enn andre Det er en sammenheng mellom leseferdigheter og yrkesdeltakelse hos voksne Hva vil vi vite? Er det en sammenheng mellom lese-/skrivevansker hos ungdom og eksklusjon / manglende inklusjon i yrkeslivet som ung voksen? Beskytter høy foreldre- utdanning ved lese- /skrivevansker? Hvilken rolle spiller psykiske helseforhold? Lese-/skrivevansker og eksklusjon / manglende inklusjon i arbeidslivet Kilde: Bratsberg: Lese- og tallforståelse, utdanning ogarbeidsmarkeds- suksess. Lesesenteret (Stavanger)

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 35% 23%

9 9

10 10 Statistisk metode

11 11

12 12 Logistisk regresjon. Modell justert for alder, mors utdanning, livssituasjon, somatisk helse og psykisk helse 19%23%16%33%

13 13 Konklusjon? Jenter med lese-/skrivevansker har omtrent dobbelt så høy risiko for å bli mottaker av langtids trygdeytelser i perioden fra 24 til 28 år sammenlignet med jenter uten lese-/skrivevansker; OR 2,1 (95% konfidensintervall 1,51 – 2,86). Gutter med lese-/skrivevansker har omtrent 50% økt risiko for å bli mottaker av langtids trygdeytelser i perioden fra 24 til 28 år sammenlignet med gutter uten lese-/skrivevansker; OR 1,5 (KI 1,13 - 1,99). 3112 søsken 8,2% L&S ingen OR 1,1 (KI 0,5 – 2,4) 0,9 – 5,0


Laste ned ppt "1 Unge voksne på trygd – hva betyr lese- og skrivevansker? Stipendiat Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Prosjekt: Individual, cultural."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google