Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nettverkskonferanse om barnefattigdom Gardermoen 29. mai 2008 Går fattigdom i arv? En studie av mottak av sosialhjelp hos foreldre og barn Thomas Lorentzen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nettverkskonferanse om barnefattigdom Gardermoen 29. mai 2008 Går fattigdom i arv? En studie av mottak av sosialhjelp hos foreldre og barn Thomas Lorentzen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nettverkskonferanse om barnefattigdom Gardermoen 29. mai 2008 Går fattigdom i arv? En studie av mottak av sosialhjelp hos foreldre og barn Thomas Lorentzen (IRIS) og Roy A. Nielsen (Fafo)

2 2 Politiske målsetninger og virkemidler  Bekjempelse av ulikhet uttalt politisk mål siden 2. verdenskrig.  Fokus på både utjevning av forskjeller både langs livsløpet og mellom generasjoner.  Universelle ordninger  Lik rett til skolegang

3 3 Oppnådde resultater  Norsk utjevningspolitikk har resultert i:  Sammenpresset lønnstruktur  Høy inntektsmobilitet  Lave fattigdomsrater  Eneste landet i OECD landet hvor barnefattigdommen karakteriseres som svært lav og fallende

4 4 Hva kjennetegner sosialhjelpen?  ”På siden” av velferdsstaten  Behovsprøvd  Sanksjonsmuligheter  Omfattende omkringliggende trygdeytelser  Mottakerne har ofte ikke trygderettigheter  Sosialhjelpsmottakerne er en gruppe med omfattende problemer.  Svensk forskning har vist at barn av sosialhjelpsmottakere er overrepresentert i sosialhjelpsstatistikken.

5 5 Hvem er sosialhjelpsmottakerne?  Bakgrunnskarakteristika for langtidsmottakere  50 prosent har grunnskole som høyest fullført utdanning.  50 prosent bor alene  1/3 har lite eller ingen arbeidserfaring  39 prosent er tidligere domfelt

6 6 Hvem er sosialhjelpsmottakerne?  Langtidsmottakernes helse  Nesten 50 prosent har fysiske helseproblemer.  60 prosent har psykiske problemer.  Fire av fem har enten dårlig psykisk helse, fysiske helseplager, rusproblemer eller opplever fysisk smerte.

7 7 Hvorfor er denne informasjonen viktig?  Kunnskap om målgruppen for sosialpolitiske virkemidler  Peker på utfordringene som sosialhjelpsmottakerne står overfor  Virkelighetsorientering om virkningene av aktiviseringspolitikk

8 8 Problemstillinger  I hvilken grad mottar barn av sosialhjelpsmottakere selv sosialhjelp som unge voksne?  Hva kan forklare at sosialhjelpsmottak blir overført mellom generasjoner?

9 9 Datagrunnlaget: offentlige registre  Alle barn i alderen 10-17 år i 1994 og familien deres  Informasjon om familien  Antall søsken  Innvandringskategori  Mors og fars utdanning og lønn  Mottak av sosialhjelp  Alle i alderen 20-27 år i 2004  Informasjon om individene  Alder  Kjønn  Utdanning  Lønn  Mottak av sosialhjelp

10 10 Antall sosialhjelpsmottakere 1994-2004

11 11 Sosialhjelpsmottakere i 2004 -alder og kjønn

12 12 Egenskaper i familier i 1994

13 13 Egenskaper i familier i 1994, forts.

14 14 Personer i alderen 20-27 år som mottok sosialhjelp i 2004

15 15 Andel av de som vokste opp med sosialhjelp som selv mottok sosialhjelp

16 16 Sannsynligheten for å motta sosialhjelp Analyser hvor vi tar hensyn til flere egenskaper samtidig  Analyser hvor vi kontrollerer for egenskaper ved familien i 1994  Foreldrenes utdanning og lønn  Antall søsken  Eventuell innvandringsbakgrunn og egenskaper ved ”barna” (20-27-åringene) i 2004  Kjønn, egen utdanning og lønn i en samlet modell  De påfølgende tallene er basert på disse analysene

17 17 Sannsynlighet for sosialhjelpsmottak i 2004 Basert på multivariat analyse

18 18 Sannsynlighet for sosialhjelpsmottak i 2004 Basert på multivariat analyse

19 19 Sannsynlighet for sosialhjelpsmottak i 2004 Basert på multivariat analyse

20 20 Sannsynlighet for sosialhjelpsmottak i 2004 Basert på multivariat analyse

21 21 Sannsynlighet for sosialhjelpsmottak i 2004 Basert på multivariat analyse

22 22 Oppsummering  Barn som vokser opp i familier med sosialhjelp mottar sosialhjelp i mye større grad enn andre  Foreldrenes familiesituasjon, sysselsetting og kompetanse har betydning  Egen sysselsetting og kompetanse er også viktig  Det er viktig å huske at våre analyser mangler noen variabler som kunne kastet ytterligere lys over sammenhengen vi har undersøkt  Blant annet fysisk og psykisk helse, rusproblemer, holdninger etc.


Laste ned ppt "1 Nettverkskonferanse om barnefattigdom Gardermoen 29. mai 2008 Går fattigdom i arv? En studie av mottak av sosialhjelp hos foreldre og barn Thomas Lorentzen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google