Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Barn vet at; ”Det koster å være kul!” og hvordan det er å leve i ”Knapphetens tyrrani! Marianne Borgen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Barn vet at; ”Det koster å være kul!” og hvordan det er å leve i ”Knapphetens tyrrani! Marianne Borgen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Barn vet at; ”Det koster å være kul!” og hvordan det er å leve i ”Knapphetens tyrrani! Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norgesprogram

2 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Hvorfor barnefokus på fattigdom? •Fattigdom er et demokratiproblem, som fratar barn muligheter for deltakelse i samfunnet •Fattigdom fratar barn fundamentale rettigheter, og går utover helse og skolegang •Fattigdom kan gå i arv Fattigdom er brudd på barns rettigheter!!

3 Barnefattigdom må forstås i et demokrati- og et fordelingsperspektiv Det handler om hva slags samfunn vi vil ha! Hva slags samfunn vi ønsker at våre barn og barnebarn vokser opp i. Hvor store forskjeller tåler et samfunn? 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

4 Barnekonvensjonens artikkel 27 •Staten skal sørge for at barn har en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, mentale, åndelige, moralske og sosiale utvikling. 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Redd Barna arbeider etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

5 Økte forskjeller i samfunnet ”Jeg merker liksom at man blir mer sosial av penger – penger har mye å si, alt koster penger, det gjør jo det” (Jente, 17) ”Sånn som å gå på ungdomsklubben, så er det jo ikke alltid jeg kan være med, for det koster jo penger å komme inn”. (Jente, 14) ”Alle de andre sa at de skulle på ferie.. ”hva skal du da?”..nei, jeg skal på stranda.. ”. (Gutt, 16) Sitatene er hentet fra prosjektet ”Fattige barn og mestring” (HiO) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

6 ” Jeg vil egentlig ikke fortelle mamma om alt som opptar meg, fordi hun blir bare så frustrert, for hun får ikke gitt noe bidrag til det jeg har lyst til å gjøre, så jeg vil helst slippe å plage henne med det”. (Jente, 17) ”Jeg merker at vi har lite penger… sånn som nå er kjøleskapet ganske tomt, det eneste pålegget er leverpostei,..jeg merker at jeg ikke har råd til klær så ofte som mange andre…” (Gutt, 14) Sitatene er hentet fra prosjektet ”Fattige barn og mestring” (HiO) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

7 Å forhindre at barn havner i fattigdom er både et globalt og et nasjonalt ansvar •Fattigdom frarøver barn sentrale rettigheter •Fattigdom går i arv •Fattigdom er et demokratiproblem •Fattigdom og ulikhet er også et sikkerhets og terrorproblem •Å fjerne fattigdom og urettferdighet er også kommunenes ansvar! •Hvor store ulikheter og forskjeller skal vi akseptere både globalt og i Norge. Fattigdom handler også om ulik fordeling av rikdom og goder, og vi må derfor også i større grad snakke om fordelingspolitikk.

8 ”Det er ikke noe gøy å være fattig,å ikke ha noen penger … det er ting du har lyst å oppleve, gjøre mange ting, men du får ikke oppleve det, på grunn av at du ikke har nok penger til det.. har aldri hatt råd til å dra på Tusenfryd.” (søstre 15 og 17 år) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

9 ”Jeg begynte jo på ting, idrett og sånt, men det er jo ganske dyrt å holde på med … jeg har jo måtte sluttet fordi vi ikke kunne betale. …jeg holdt jo kontakt, men jeg fant jo på unnskyldninger for at jeg sluttet, da … ”nei, jeg gadd ikke mer, syns ikke det er noe kult mer.” (jente, 15 år) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

10 Tanker om fremtiden ”Jeg har vurdert å slutte på skolen og begynne å jobbe, for det går ikke an å leve sånn her … når du tenker på hva andre får.. nei det går ikke an, må liksom kunne kjøpe med seg ting og se på ting og gjøre sånne ting som andre mennesker kan.” (jente, 17 år) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

11 Lytt til barna- det lønner seg!! •Barn og unge opplever fattigdom, og barn og unge er brukere av hjelpeapparatet. •Barn og unge har egne og selvstendige erfaringer knyttet til fattigdom, som ikke er de samme som voksne. •Barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og barn og unge kan være viktige ressurser i arbeidet for fattigdomsbekjempelse. •Den generelle fordelingspolitikken og ulike fattigdomstiltak har betydning for barn. Men tiltak for voksne er likevel ikke tilstrekkelig for å beskytte alle barn mot fattigdom og sosial ekskludering. 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

12 Hvordan ser det ut i skolen i dag: •Familiebakgrunn spiller en stor rolle –for den kompetansen barn oppnår –for de utdanningsvalg barn tar –for om barn lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter –for gjennomføring i videregående skole •FAMILIEBAKGRUNN betyr mer i Norge enn i andre land HVORFOR?? 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

13 Sats på universelle tiltak og særskilt på skole og utdanning- viktig å bevare og utvikle velferdsstaten/velferdskommunen •Tiltak som når direkte barn •Tiltak som kan forebygge og hindre reproduksjon av sosial ulikhet •Økt satsing på individuell oppfølging i skolen- flere lærere!! •Sikre gratis skolegang- gratis skolebøker- bedre og billigere SFO •Skolemåltid •Foreta en full gjennomgang av trygdeytelser, veiledende satser i sosialhjelpen med utgangspunkt i barns behov. Ekstra råd og veiledning til familier med barn, krav om å lytte til og ha dialog med barna! 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

14 NAV: Vil barneperspektivet drukne i voksenperspektivet ? •NAV samarbeidet kan ikke løse alt- viktig med tett samarbeid med andre etater, som helse, skole og barnevern •Men for å vite hvordan barn har det må det settes av tid til hjemmebesøk og dialog med barna 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse

15 Dere som arbeider direkte med fattige familier KAN BLI barns viktigste talspersoner: •I samarbeidet i NAV må noen ta et tydelig ansvar for helheten, og sikre barnefokuset •Barna må også blir hørt, det har de rett til etter norsk lov, og det er i tillegg smart og nødvendig for å utvikle gode tiltak •I tillegg til forebygging av barnefattigdom, er det viktig å utvikle gode EXIT strategier også for barna (Jfr. E. B. Hansen) 30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse


Laste ned ppt "30 mai- NAV og BUFDIRs banrefattigdomskonferanse Barn vet at; ”Det koster å være kul!” og hvordan det er å leve i ”Knapphetens tyrrani! Marianne Borgen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google