Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorg for barn og permisjon Kristine Nergaard, Fafo Innledning for Fellesforbundet 18. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorg for barn og permisjon Kristine Nergaard, Fafo Innledning for Fellesforbundet 18. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorg for barn og permisjon Kristine Nergaard, Fafo Innledning for Fellesforbundet 18. november 2010

2 Fri for å ha omsorg for barn og ”velferdspermisjon” • Foreldrepermisjon • Fedrekvote • 2 ukers fri ved fødsel (med og uten lønn) • Syke barn • Velferdspermisjon – Innkjøring i barnehage – Konferansetimer med mer • Fleksibel arbeidstid – hente/bringe, planleggingsdag i barnehagen m.v.

3 Hvorfor skal far ta permisjon? • For far: – Mulighet for far å være hjemme med barnet – ”Mild tvang” gjør at det aksepteres at også menn forsvinner hjem for en periode – Bidrar til økt likestilling i omsorg også når permisjonstiden er over? • For mor: – Delt ansvar for barneomsorg viktig for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet – Fravær gir lønnstap: Likelønnsutvalget foreslo 3-delt permisjon – Reduserer ”risikoen” ved å ansette unge kvinner sammenlignet med å ansette mann • For barnet: – To likestilte omsorgspersoner • Kritiske røster: – Biologisk programmering, amming og frihet til å velge…

4 Foreldrepermisjonen økt fra 12 til 57 uker (12 uker til far fra 2001)

5 Hvem tar ut pappaperm? • Benyttes av nesten alle som kan! – 97% av lønnstakere med rett til fedrekvote tar ut tid (2008) – 91% av selvstendige • De fleste tar ut fedrekvoten, og kun denne – 1 av 5 tar ut tid utover kvoten (6 uker i 2008) – Fortsatt tar mor ut 6 ganger så lang tid som far – Andelen som tar ut mer enn fedrekvoten har økt over tid • Hvilke fedre tar ut mer enn de ”må”? – Fedre i 30-åra – Fedre med høy inntekt – Fedre med høyere utdanning (og menn som er gift med kvinner med høyere utdanning) – Lengre permisjon hvis mor og far er på samme alder og har noenlunde samme inntekt – Menn som jobber i offentlig sektor er overrepresentert • 38 prosent i off forvaltning • 16 prosent i industri • 12 prosent i varehandel, hotell og restaurantvirksomhet – Egenskaper ved mors jobb/utdanning viktig for fars valg • Far tar ut permisjon sent i perioden, og i halvparten av tilfellene er mor hjemme Kilde: NAV-rapport 2/2009 og statistikk fra NAV

6 Foreldre og synspunkter på pappaperm • Hvorfor tar noen fedre ut mer tid enn de ukene som er reservert? – Mor og far mener det er retteferdig – Far ønsker å være sammen med barnet så lenge som mulig – Mor ønsker å gå tilbake til jobb • Fars jobb (vanskelig å være borte) trekkes oftere fram enn mors jobb som begrunnelse for hvordan man delte tida! • En mindre andel foreldre vet ikke at far kan ta ut mer enn den pålagte kvoten • De fleste sier at beslutningen om fordeling av permisjonstiden tas i felleskap av mor og far • Halvparten av fedrene synes permisjonen kunne vært lengre, nesten ingen sier kortere - s iden dengang er fedrekvoten fordoblet! • En tredel ønsker å fjerne fedrekvoten (like mange menn som kvinner) Kilde: NAV-rapport 2/2009 og statistikk fra NAV

7 Andre typer omsorgspermisjon • 3 av 4 fedre tar ut permisjon i forbindelse med fødsel – Flest tar 2 uker (63%), resten (14%) mindre – Økonomiske forhold betyr mye for uttak • Blant de som tar ut 2 uker får det store flertallet lønn, langt færre blant dem som tar ut mindre • 71 prosent i privat sektor oppgir at permisjonen var lønnet • Ulønnet permisjon i forlengelse av fødsel – En av fem tar dette, langt flere mødre enn fedre • Flere fedre enn mødre oppgir at de tar fri pga stengt barnehage/skole – Mødre jobber deltid (og flekser ved det), fedre tar fri – Halvparten av alle fedre har tatt fri siste 12 mnd (2005) pga stengt barnehage/skole

8 Diskusjonen • Bør fedrekvoten økes? – Tredeling foreslått av blant annet likelønnskommisjonen, støttes av NHO (og delvis av LO) – Regjeringen sier 14 uker i løpet av denne perioden • Bør fedrekvoten avskaffes? – Høyre og FrP ønsker å fjerne den (fritt valg), de øvrige partiene i mot • Erfaringer – I land med fedrekvote (Island, Norge og Sverige) er langt flere fedre hjemme enn i land uten (Danmark) • Norge – Langt igjen til likhet i uttak av foreldrepermisjon


Laste ned ppt "Omsorg for barn og permisjon Kristine Nergaard, Fafo Innledning for Fellesforbundet 18. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google