Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingstrekk, utfordringer og perspektiver på funksjonshemming og arbeid Jan Tøssebro NTNU Samfunnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingstrekk, utfordringer og perspektiver på funksjonshemming og arbeid Jan Tøssebro NTNU Samfunnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingstrekk, utfordringer og perspektiver på funksjonshemming og arbeid Jan Tøssebro NTNU Samfunnsforskning

2 Utfordringen  OECD (2006) om Norge: The key challenge for Norway is to understand why the existing framworks, which look good, are not deliveringing.  Høy generell sysselsetting, lav arbeidsløshet  Høy innsats på rehabilitering og arbeidsmarkedstiltak, mange gode og fleksible tiltak  Likevel lav sysselsetting blant funksjonshemmete

3 Hva er sysselsettingsraten?  AKU: Ca 45% mot 75-78% i befolkningen  Uvanlig å sammenligne til alle, vanlig til andre  15-66 år – inkluderer aldersgrupper der få jobber uansett funksjonshemming  Arbeidstid  I Norge er raten halvparten av andres i alderen 30-59 år! (47 mot 94%)  (I tillegg til at mange fler jobber deltid, men det kan være en ønsket tilpasning)  Raten varierer sterkt med type og grad av funksjonsnedsettelse

4 Norge spesielt dårlig?  Tilsynelatende lavest i Norden og mye under Sverige (OECD, AKU-tall)  Sprikende funn i ulike datakilder  Definisjonen av funksjonsnedsettelse:  Lavere andel hørselsvansker, diabetes, allergi  Høyere andel psykiske vansker  Behandling av Samhall/VTA  Årskull (15-åringer, 65- og 66-åringer)

5 Andel yrkesaktive og justert andel yrkesaktive. Norge 1973- 2010. Kilde: Molden og Tøssebro 2013

6 Forklaringer?  Konjunkturer?  Sysselsettingen går ned når det er høyere generell arbeidsløshet  Ulike mønster i tre perioder •1980-tall: økt arbeidsløshet, sysselsettingen opp igjen etterpå •1990-tall: økt arbeidsløshet, sysselsettingen ikke opp igjen •2000-tall: ikke økt arbeidsløshet, sysselsettingen for tidlig å si  Endringer i arbeidslivet?  Sannsynlig, men mange mulige tolkninger •Intensiveringstesen, mindre inkluderende arbeidsliv, trygdeatferd, yrkes- og næringsstruktur …

7 To diskurser  Barrierediskursen:  En ønsker arbeid, men får ikke innpass i et lite inkluderende arbeidsliv. Gjerne fokus på erfaringene til personer som søker arbeid eller går på tiltak  Insentivtesen:  Fokus på tilsig til trygdeordninger, kostnader og insentiver: det må lønne seg å arbeide.  En del studier finner insentivvirkninger, men: •Funn spriker og få studier har sterke effekter •De som finner tydeligste effekter på atferd mot permanente trygder gjelder eldre arbeidstakere (50+)  Insentiver for hvem?

8 Ønske om arbeid etter alder. LKF 2007 Kilde: Wik og Tøssebro, kommer

9 Barrierefortellinger  Mye kritikk av tiltakssystemet, ventefaser, midlertidighet, diskontinuitet, etc..  Eks ett år med arbeidsavklaring, oss som praksisplass  En forvaltning i skvis mellom politiske ambisjoner og uvillige arbeidsgivere?  Vansken synes ikke å være «tiltaksplass», men mer langsiktige forpliktelser  AmB: arbeidsgivere ok erfaringer, men bare 3 av 218 vil bruke det på nytt eller anbefale det til andre  Ikke vårt ansvar  Tiltak virker (litt)

10 Hva virker?  Insider-outsider:  Debatten om diskrimineringsbeskyttelse  IA-avtalen, arbeidsgiveres holdninger  Dobbel odds for å være i jobb om en var i jobb da en ervervet funksjonsnedsettelsen  Insiders:  Reguleringer og forpliktelse av arbeidsgivere, tilrettelegging  Outsiders:  Utdanning (odds økning på 4)  Arbeidsmarkedstiltak, subsidier, etc. - skreddersøm  Øke repertoaret innen vernet sysselsetting, i begge ender (jf. gjennomgang av utviklingshemmete på dagsenter)?  Reguleringer: Kvoter?


Laste ned ppt "Utviklingstrekk, utfordringer og perspektiver på funksjonshemming og arbeid Jan Tøssebro NTNU Samfunnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google