Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Vår 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Vår 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Vår 2015

2 2 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen

3 3 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer i kommunenes helse- og omsorgstjenester

4 4 Helsedirektoratet ber NAPHA bistå med å: Styrke forankring og videreutvikling av tilskuddsordningen Videreutvikle psykologenes kompetanse, rolle og oppgaver –Innenfor kommunenes helhetlige, flerfaglige og tverrsektorielle arbeid på psykisk helse- og rusfeltet.

5 5 Prosjektorganisasjonen Intern prosjektgruppe i NAPHA Ellen Kjetil Kristin Lisbeth

6 6 Ressursgruppa Inkludert nettverkskontaktene –Møtes årlig –Sist møte 10. mars

7 7 Arbeidsgruppa Kompetansesentrene i Midt-Norge –KoRus: Kompetansesenter rus –RKBU: Regionalt kompetansesenter barn og unge –RVTS: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging –NAKU: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming –Møtes 3 – 4 ganger pr. år Sammen med ressursgruppa –Sist gang 4. mai: Nasjonal nettverkssamling i november

8 8 NAPHAs rolle i 2015 er knyttet til at: 1.Dere skal få samles 2.Dere skal få tilgang til relevant fagstoff 3.Vi vil vite mer om dere

9 9 1. Dere skal samles Regionalt Nasjonalt

10 10 Hvorfor samles på denne måten? Sammenlignet med andre psykologspesifikke kurs/samlinger: fokus på betydningen av den kommunale konteksten

11 11 Hvorfor? Sammenlignet med andre tverrfaglige (kommunale) kurs/samlinger: fokus på det spesielle ved psykologens rolle

12 12 Hvorfor? Sammenlignet med andre metode- og fagspesifikke kurs/samlinger: det generelle bildet, bidra til refleksjon

13 13 Samlinger i 2014 Fem regionale nettverkssamlinger –Tønsberg, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim –Flyktninger og asylsøkere En nasjonale nettverkssamling –Trondheim i november –Forebygging

14 14 Tilbakemeldinger fra dere på samlingene i 2014 Ble gitt som innspill til Hdir i notat høsten 2014 og besvares via: De regionale samlingene Nasjonal nettverkssamling høsten 2015 Nettsiden og/eller i ny brosjyre, eller tas videre

15 15 Samlinger våren 2015 Fem regionale samlinger –Trondheim17. – 18. mars –Sandefjord14. – 15. april –Stavanger22. – 23. april –Lørenskog6. – 7. mai –Tromsø9. – 10. juni

16 16 Nasjonal nettverkssamling Oslo (Alna) 18. – 19. november En dag sammen med Rask psykisk helsehjelp –Fagtema –Parallellsesjoner En dag der ledere i tjenestene dere er ansatt i også er invitert

17 17 2. Dere skal få relevant fagstoff Så langt: –Nettside www.psykiskhelsearbeid.no/psykologer_i_kommunene/ –Facebook Psykologer i kommunene –Samarbeid med kompetansesentrene Arbeidsgruppe Innlegg på samlinger

18 18 3. Vi vil vite mer om dere Kvantitativ kartlegging –Hvilke kommuner har psykolog og hvor mange? Kvalitativ kartlegging («dypdykk») –Fokusgrupper i åtte kommuner –Suksess og utfordringer

19 19 Samlingene våren 2015 Nytt (?) –Brukererfaringer –Recovery Praksiseksempel –Samarbeid med KoRus Spesielt vektlagt –Deling av erfaringer –Egenaktivitet

20 20 VEIEN VIDERE

21 21 Politiske Satsninger i 2015 - 2016 Folkehelse- meldingen Primærhelse- meldingen Opptrappingsplan for rusfeltet Lovfesting av psykologer i kommunene? Konsekvenser for dette arbeidet?

22 22 2015 - 2016 Dere skal samles Nasjonal nettverkssamling 18. – 19. november En dag med ledere Samling(er) våren 2016 Dere skal få fagstoff Brosjyre Facebook Nettside FAQ Vi vil vite hvem dere er Kvantitativ kartlegging Kvalitativt dypdykk Tilbakemeldinger fra samlingene

23 23 Kontakt oss gjerne: Pr. e-post: –psykologer@napha.no; –ellen.hoxmark@napha.no, –kjetil.orrem@napha.no På telefon: 73 59 00 60 Via nettsidene: –www.napha.no –www.psykiskhelsearbeid.no


Laste ned ppt "Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Vår 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google