Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Hva er Optimal Student? • Hvorfor Optimal Student? • Verktøyet • Nasjonal spredning • Hvordan nå studentene? Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Hva er Optimal Student? • Hvorfor Optimal Student? • Verktøyet • Nasjonal spredning • Hvordan nå studentene? Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 • Hva er Optimal Student? • Hvorfor Optimal Student? • Verktøyet • Nasjonal spredning • Hvordan nå studentene? Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge Hvordan nå studentene på en god måte? – nasjonal spredning av:

2 Hva er Optimal Student? Et verktøy som benytter metoden E-SBI for å undersøke alkoholvaner blant studenter Andre livsstilstester kan oversettes/utvikles Med mål om redusert risiko ved selvskåring som kan gi økt motivasjon til endring av alkoholvaner

3 Hva er Optimal Student? Optimal Student, alkoholvaner, spør om: • Kjønn, alder, sivilstand, og fakultetstilhørighet • Om studenten har drukket alkohol de siste 3 måneder • Forbruk av alkohol i løpet av en typisk uke • Hvor ofte, i løpet av de siste tre månedene studenten har drukket 4/5 (K/M) standard alkoholenheter. • Optimal Student gjør en promillekalkulering • Spør om studenten har vurdert å endre sine alkoholvaner • Om alkoholvanene har fått negative konsekvenser • Hvor mye studenten tror at han/hun drikker i forhold til studenter av samme kjønn og på samme alder som seg selv

4 Hva er Optimal Student? Optimal Student generer en tilbakemelding • Basert på de svar studenten avgir, sys det sammen en endringsfokusert tilbakemelding umiddelbart og automatisk • Tilbakemeldingen «skårer» studenten: Foretar: • Kalorikalkulering • Gir råd og underbygger motivasjon for endring

5 Sammenlignes med andre studenter

6 Hvorfor Optimal Student? Mange studenter har et risikofullt forbruk • 95% av studentene drikker alkohol 1 • Fra 96-06 økte forbruket blant studenter med 20% (K=28%) 1 • 43% har høy eller alvorlig (17%) risikoatferd knyttet til alkohol 2 Et ambivalent forhold til alkohol? • 7/10 studenter mener det drikkes for mye i studentmiljøet, og 6/10 ønsker flere rusfrie arrangementer 2 • 7/10 synes det er lettere å snakke med fremmede når de drikker, og 8/10 at det er morsommere med enn uten alkohol 2 1) Sirusrap 4.07 2) Shot 2010

7 Verktøyet Studiestedet • Hvert studiested får en egen konto via nettstedet www.livsstilsportal.se www.livsstilsportal.se • Hvert studiested kan selv, i utgangspunktet, bestemme når undersøkelsen(e) skal gjennomføres • Studiestedet inviterer studentene via e-studentpost • Undersøkelsen pågår i 3-10 uker, sender automatisk påminnelse til de som ikke har svart, følger svarprosent, kjønns og fakultetsfordeling underveis • Undersøkelsen avsluttes automatisk og generer umiddelbart en rapport til studiestedet

8 Verktøyet Studenten • Mottar e-post med invitasjon til deltagelse i Optimal • Svarer på 12 spørsmål og får en personlig tilbakemelding automatisk og umiddelbart • Velger selv hvordan han eller hun vil handle i forhold til de råd som gis • Svarprosent i Sverige gjennomsnittlig rundt 23%, • Verktøyet er kosteffektivt og kan potensielt nå ut til svært mange studenter. • Viktig å tenke intervensjon først, data sekundært

9 Nasjonal spredning Vi jobber med å gjøre Optimal student så enkelt som mulig Utvikler støttemateriell slik som: Standard invitasjonsskriv standard kontrakt Veileder til studentsamskipnaden Veileder til KoRuser som ønsker å ta i bruk optimal Brosjyre og flyer Manual for administrator

10 Nasjonal spredning • Midt-Norge: Invitasjon November, pilot tidlig på våren. • Alt støttemateriell tilgjengelig tidlig i 2014. • Mål om «smertefri» implementeringsløsning • Optimal kan være et hjelpemiddel for KoRuser som ønsker å komme i kontakt med og jobbe nærmere opp mot studiestedene Vi ser Optimal student i sammenheng med andre viktige satsninger «Summen av det vi gjør»

11 Nasjonal spredning Utfordringer, hvordan nå studentene • Få studentene til å sjekke e-mail • Potensielt manglende/ulike løsninger for å sortere e-poster på terminer • Kontrollert invitasjon vs. åpen løsning • Gi eierskapsfølelse til studentsamskipnaden /studenthelsetjenesten og studentene selv • Kommunikasjonslinjer og bruksrett mellom studiested og samskipnad

12 Veien videre • Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, i samarbeid med, og på oppdrag fra, Helsedirektoratet, jobber med en strategi for implementering i Midt-Norge og nasjonalt. • Optimal Student har konsesjon hos datatilsynet ut 2014, og må forlenges årlig. • Kombinere Optimal som intervensjon med MI for oppfølging/samtalemetodikk, og evt. prosjekter som Lykkepromille (AKANs studentnettverk). • Se Optimal i sammenheng også med Ansvarlig vertskap (evt. AAH), alkoholpolicy, innsatser overfor faddere. • Noen samskipnader vurderer ASTP som metode for samtaler på individ- og gruppenivå • Optimal tas inn i RIV-forum, mens man vurderer opprettelsen av en nettbasert nasjonal ressursgruppe


Laste ned ppt "• Hva er Optimal Student? • Hvorfor Optimal Student? • Verktøyet • Nasjonal spredning • Hvordan nå studentene? Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google