Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Tverrfaglig samarbeid for barn og unge TVERRFAGLIGE MØTER 22. SEPTEMBER 2016 HEGE DYRLAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Tverrfaglig samarbeid for barn og unge TVERRFAGLIGE MØTER 22. SEPTEMBER 2016 HEGE DYRLAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Tverrfaglig samarbeid for barn og unge TVERRFAGLIGE MØTER 22. SEPTEMBER 2016 HEGE DYRLAND

2 TVERRFAGLIGE MØTER Lørenskog kommune skal sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår med vekt på læring og utvikling, tilhørighet og identitet, aktivitet og opplevelser, omsorg og trygghet - i samarbeid med barn og unge, foreldre, frivillige organisasjoner og andre samarbeidsparter. Det er et mål at alle barn og unge i kommunen skal føle forankring til nærmiljøet og oppleve Lørenskog som ”sitt hjem”. Overordnet mål 2

3 TVERRFAGLIGE MØTER Barn og unge det knyttes bekymring til skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De tverrfaglige møtene skal: –styrke foreldreansvaret gjennom deltakelse og involvering i barnets problemer –sikre åpenhet mellom foreldre og involverte offentlige tjenester –bidra til rasjonalisering gjennom samordning av tiltak mellom hjelpetjenestene –sikre at aktuelle henvisninger blir rettet til riktig faglig instans –redusere antall henvisninger til pedagogisk-psykologisk kontor og barnverntjenesten –redusere antall henvisninger som fører til henleggelse –sikre dokumentasjon og skriftlighet i arbeidet Hvorfor tverrfaglige møter? 3

4 Faste deltakere sammen med ansatte i driftsenheten og foresatte er: Representant fra PPK Representant fra barnevernet Helsesøster Andre kan inviteres til møtet med samtykke fra foresatte. (Husk på at antallet ikke blir for stort med hensyn til de foresatte) Deltakere i det tverrfaglig møte 4

5 TVERRFAGLIGE MØTER Følgende møtefrekvens er bestemt for det tverrfaglige samarbeidssystemet: –skoler skal ha tverrfaglig møte en gang hver fjerde uke –helsestasjoner og barnehager skal ha tverrfaglig møte en gang hver sjette uke Representanter fra ppk og helsesøstre kan ved behov, foreta en til to intervensjoner eller kartlegginger utenom den avsatte møtetiden, før saken eventuelt henvises etter særlov. Avsatt tidsressurs 5

6 TVERRFAGLIGE MØTER Samarbeidssystemet forutsetter samarbeid med foresatte. Foresatte er den viktigste ressursen for barna Foresatte må undertegne tillatelseserklæring for at man kan belyse sider ved barnet det tverrfaglige møtet. Foresatte kan selv be om tverrfaglig møte Foresatte fyller anonymt ut brukerskjema når saken avsluttes i tverrfaglig møte. Foresatte 6

7 TVERRFAGLIGE MØTER Ved behov for kompetanse utover driftsenhetens egen kompetanse Ved behov for en tverrfaglig analyse Ved behov for en ansvarliggjøring fra foresattes side. Handlingsplanen forplikter. Så lenge det ikke vurderes til å utløse meldeplikt til barnevernet eller er en sak til ppk (opplæringsloven § 5-1) Når kan man ha tverrfaglige møte? 7

8 TVERRFAGLIGE MØTER Være forebyggende Hindre problemutvikling eller videreutvikling av eksisterende problem Skal føre oss til primærvansken hos barnet/ungdommen Koordinere samarbeidet med de foresatte Sikre åpenhet til foresatte Sikre bredde i problem- og ressursanalyse Sikre ansvarsfordeling og samarbeid om oppgavene Sikre sammenheng mellom behov og tiltak Holde saken varm til det skjer en forbedring Hensikten med de tverrfaglige møtene 8

9 TVERRFAGLIGE MØTER Sikre oppfølging av det enkelte barn/ungdom Foreta ansvarsfordeling med tidsfrister Styre tiltakene mot felles mål Formalisere samarbeidet Evaluere tiltakene, og endre dem dersom de ikke fører frem (Det eneste dokumentet det skal skrives på i møtet) Handlingsplan 9

10 TVERRFAGLIGE MØTER Når ønsket situasjon er oppnådd eller iverksatte tiltak viser at ønsket situasjon kan nås på sikt. Viser tiltak at man bør henvise til PPK, sende melding til barnevernet eller opprette et oppfølgingsteam (TILO) avsluttes saken i tverrfaglig møte. Andre samarbeidsmøter med relevante deltakere kan være nødvendig videre. Foreldre skal vite at man avslutter saken i tverrfaglig møte og de skal fylle ut brukerskjema anonymt. Driftsenheten sender skjemaet til koordinator på Oppvekst og utdanning Når avsluttes saken i tverrfaglig møte? 10

11 TVERRFAGLIGE MØTER Møteleder har ansvar for å følge rutiner for tverrfaglig møte, slik det beskrives i Metodeboka. Det er fast møteleder ved hver driftsenhet. Helsesøster på helsestasjonen, styrer i barnehagen og rektorer på skolen, dersom ikke ansvaret er delegert til en annen ansatt ved skolens ledelse. Rektor har allikevel et overordnet ansvar. Møteleder har et overordnet ansvar for at det tverrfaglige teamet fungere etter intensjonen. At teamet kjenner hverandre og har en klar forventning til hverandre er et suksesskriteriet. Møteleder 11

12 TVERRFAGLIGE MØTER De tverrfaglige møtene har vært en fast del av arbeidet med barn og unge siden 1996 Det tverrfaglige samarbeidssystemet er politisk og administrativt vedtatt Rådmannen er øverste leder for samarbeidssystemet, men har delegert ansvaret for oppfølging til kommunalsjef for Oppvekst og utdanning Ledere for hjelpetjenestene er ansvarlig for at de ansatte følger opp det tverrfaglige systemet Det rapporteres hvert år fra driftsenhetene om antall tverrfaglige møter til koordinator for samarbeidssystemet på Oppvekst og utdanning Rapporteringen blir gjengitt i en årsrapport som blir orienteringssak i de politiske utvalgene Forankring 12


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Tverrfaglig samarbeid for barn og unge TVERRFAGLIGE MØTER 22. SEPTEMBER 2016 HEGE DYRLAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google