Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunes arbeid for å forebygge kjønnslemlestelse hos jenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunes arbeid for å forebygge kjønnslemlestelse hos jenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunes arbeid for å forebygge kjønnslemlestelse hos jenter
i helsestasjon, skolehelsetjenesten og ungdomshelsetjenesten

2 Prosjekt Kvinner i dialog 2003
Fokus på kvinnelig omskjæring hos kvinner ble implementert i svangerskapsomsorgen, og for barn på helsestasjonen På 4 faste besøk på helsestasjonen, blir det dokumentert i barnets journal: Samtale Veiledning Informasjon Alle former for kjønnslemlestelse er straffbart etter lov om forbud mot kjønnslemlestelse § 1

3 Helsestasjonsprogrammet
8 uker individuell samtale, gir informasjon om lov og skadevirkninger, og ser barnet uten bleie 8 måneder oppfølgingssamtale, har foreldrene snakket om tema, er de enige/uenige, reise til hjemland 2 år somatisk legeundersøkelse, omskjæring tema 4 år oppfølgingssamtale, reise til hjemland, styrke foreldrene i å stå imot press fra slektninger, følge opp det som er tatt opp i tidligere samtaler

4 HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE
2008 – 2011 TILTAK: Punkt 22. Helsestasjons og skolehelsetjenesten skal rette sitt informasjonsarbeid mot ungdom, kvinner, menn og foreldre i de berørte gruppene Punkt 30. Styrke informasjon om kjønnslemlestelse i forbindelse med svangerskapskontroll Punkt 31. Styrke informasjon om kjønnslemlestelse til berørte foreldre i forbindelse med helsekontroll på helsestasjonene Punkt 36. Åpen HFU hele sommeren.

5 Prosjekt mot kvinnelig kjønnslemlestelse
Drammen kommune ble tildelt prosjektmidler til dette arbeidet Arbeidet ble forankret i overordnet ledelse, og søkt knyttet opp til prosjektet ”Vold i nære relasjoner” Arbeidet ble satt i gang ved at det ble opprettet en tverrfaglig sammensatt prosjekt gruppe Samarbeid om tverrfaglig kompetanse dager for alle

6 Tverrfaglig sammensatt gruppe
Barnevern Politi Jordmor Helsesøster Helsestasjon, skole/ungdom Prosjektleder ”Æresrelatert vold” Virksomhetsleder Leder

7 Tema på prosjektmøtene:
Dialog med familiene Helseperspektivene Helsehjelp Samarbeidslinjer Utvikling av rutiner Tiltak som bør utvides - informasjons materiell Egenerklæring / kontrakter Informasjonsflyt svangerskapet – føde-/ barsel avdeling helsestasjon Forebygging Frivillig underlivsundersøkelser av jenter / kvinner for å forebygge kjønnslemlestelse Drøftinger av aktuelle anonymiserte saker ”Berettiget mistanke” Avklaringer

8 Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsesøster i helsestasjon og skolehelsetjenesten skal innhente opplysninger om sine brukere Opprinnelsesland Journal dokumentasjon Født i landet Forberede samtaler Hvis ønskelig, være to i samtalen, helsesøster i ressursgruppa kan delta

9 Gjennomføring av samtaler og undersøkelser, helsestasjon
Skolestart undersøkelse, i Drammen 5 års besøk på helsestasjonen hos lege. Foreldre med jenter fra aktuelle områder, inviteres til samtale med helsesøster før legeundersøkelsen. Foreldrene får i den samtalen tilbud om frivillig legeundersøkelse av jenta. Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av helsestasjonslegen ved vanlig 5 års undersøkelse. Takker de nei, er det helsesøster/lege som vurderer videre henvisning, anonym drøfting av bekymring.

10 Gjennomføring av samtaler og undersøkelser, skolehelsetjenesten
Foreldre med jenter i 5. kl fra aktuelle områder, inviteres til samtale med helsesøster. Foreldrene får i den samtalen tilbud om frivillig legeundersøkelse av jenta. Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av skolelege. Praktisk gjennomføres det på jordmors kontor på tilhørende helsestasjon. Takker de nei, er det helsesøster/lege/skolehelseteam som vurderer videre henvisning, anonym drøfting av bekymring med ressursgruppa.

11 Gjennomføring av samtaler og undersøkelser, ungdomshelsetjenesten
Jenter på ungdomstrinnet fra aktuelle områder, inviteres til samtale med helsesøster. Jentene får i den samtalen tilbud om frivillig legeundersøkelse. Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av legen på Helsestasjon for ungdom. Takker de nei, er det helsesøster/lege/skolehelseteam som vurderer videre henvisning, anonym drøfting av bekymring med ressursgruppa.

12 Status oktober 2011 Nye rutiner om innføring av tilbud om samtale og frivillig undersøkelse er implementert på helsestasjon, i skolehelsetjenesten på barnetrinnet og ungdomstrinnet Tverrfaglig ressursgruppen fortsetter sitt arbeid med videreutvikling av rutiner og kompetanse, og som veiledningsgruppe i anonymiserte saker Elektronisk veileder i arbeidet mot kjønnslemlestelse

13 Oversikt over brukergruppene
Vi beregnet at vi i Drammen har ca 10 – 15 jenter pr årskull. Antallet varierer fra Det er mye flytting i gruppene Oversikten får vi fra barnets journal eller fra skolene som har registrert elevenes språk

14 Legeundersøkelsene Helsestasjons legene tar dette som en naturlig del av 5 års undersøkelsen av barnet – hele barnet – (som av gutter) Skolelegen – som også er fastlege – har gitt tilbakemelding om at dette har vært en helt grei undersøkelse Lege HFU – ikke hatt undersøkelse

15 Tilbud om samtale/undersøkelse
Mange er kjent med helsestasjonens fokus på tema fra besøk på helsestasjonen Vårt fokus i det nye tilbudet er at vi er pålagt etter nye føringer å gi tilbud om samtale og gi tilbud om frivillig undersøkelse Foreldrene og jentene er kjent med forbudet i Norge Helsesøstrene gir tilbakemelding om at det er mange gode samtaler og drøftinger

16 Dokumentasjon Det dokumenteres i barnets/elevens elektroniske journal
Innkalling til samtale Utført/avlyst samtale med resultat Legeundersøkelse dokumenteres med/uten funn

17 Rapport fra Drammen kommune, tilbud samtale og frivillig underlivsundersøkelse 2010
Antall 5 barn Innkalt Utført samtale Takker ja til us 2 barn Undersøkt 5.Trinn 5 elever 3 elever Ungdomstrinn Takket ja til us


Laste ned ppt "Drammen kommunes arbeid for å forebygge kjønnslemlestelse hos jenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google