Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 11.03.2009 1 Klinisk forskning - Arbeidsgiverpolitikk NTF’s tariffkonferanse 2009 Quality Airport Hotell Gardermoen Richard R. Næss Tannhelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 11.03.2009 1 Klinisk forskning - Arbeidsgiverpolitikk NTF’s tariffkonferanse 2009 Quality Airport Hotell Gardermoen Richard R. Næss Tannhelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 11.03.2009 1 Klinisk forskning - Arbeidsgiverpolitikk NTF’s tariffkonferanse 2009 Quality Airport Hotell Gardermoen Richard R. Næss Tannhelsetjenesten i Østfold (TØF)

2 Gardermoen 11.03.2009 2

3 3 Disposisjon: Utviklingen i tannhelsen Befolkningsendringer Organisering av tannhelsetjenester Behovet for kunnskapsoppbygging Lønnssystemer som styringsverktøy

4 Gardermoen 11.03.2009 4 Litt historikk: 1910: Den første skoletannklinikken i Kristiania. 1950: Lov av 28.juli 1949 om folketannrøkt trer i kraft 01.07. 1984: Tannhelsetjenesteloven 2010: Ny lov?

5 Gardermoen 11.03.2009 5 Noen påstander: I 1909 var tannråte en folkesykdom i Norge Fra 1970 har tannhelsen i Norge bedret seg dramatisk. Tannråte i Norge i 2009 er en sykdom for enkeltindivider og grupper av individer. Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert på samme måte i dag som for 40 år siden (eller 100?)

6 Gardermoen 11.03.2009 6

7 7

8 8 Kostnadsutviklingen på landsbasis

9 Gardermoen 11.03.2009 9

10 10

11 Gardermoen 11.03.2009 11

12 Gardermoen 11.03.2009 12

13 Gardermoen 11.03.2009 13 Hvordan skal DOT møte fremtiden? Befolkningsendringene Nye grupper Endret sykdomspanorama Fritt tannlegevalg Utvidet offentlig engasjement

14 Gardermoen 11.03.2009 14 Utfordringene (St.meld.35): Utjevning av sosial ulikhet i tannhelse – offentlig tilbud til dem som trenger det mest Et styrket forvaltningsnivå – inkludert tannhelse som integrert del av folkehelsearbeid Likeverdig tilgjengelighet – geografisk Effektiv ressursutnyttelse – flere tannpleiere Bedre forbrukerrettigheter – Fritt tannlegevalg? Behov for kunnskapsutvikling

15 Gardermoen 11.03.2009 15 Forskning i helsetjenesten Grunnforskning - Universitetene Instituttforskningen Forskning i spesialisthelsetjenesten Forskning i almennlegetjenesten Forskning i omsorgssektoren Norges forskningsråd ca 800 mill til helseforskning.

16 Gardermoen 11.03.2009 16 Forskning i spesialisthelsetjenesten Klinisk forskning Staten bevilger ca kr. 500.000.000 årlig(2007) RHF’ene bruker i tillegg ca 1.000.000.000 årlig til forskning.

17 Gardermoen 11.03.2009 17 Forskning i allmennhelsetjenesten 5 regionale forskningssentra Knyttet til de 5 universitetene Allmennlegetjenesten sammenliknbar med tannhelsetjenesten 2008: 4 forskningssentre for omsorgsforskning

18 Gardermoen 11.03.2009 18 Forskning i tannhelsetjenesten Bivirkningsgruppen i Bergen NIOM De odontologiske kompetansesentrene?..

19 Lærested Integrert master i odontologi Master- oppgave evaluering/ antall studiepoeng Type oppgaver VeiledereArbeid med oppgaven UiO/ odontologi sk fakultet 300 studiepoeng/ 10 semester Godkjent av veileder for å kunne få bestått (tannlege). Antall stp.:? Litteratur- studier (70/80 %). Retrospektive studier/ undersøkelser Interne og eksterne veieledere Veilederen har hoved-ansvaret for å godkjenne (sensor) 8.-10. semester UiB/ odontologi sk fakultet 300 studiepoeng/ 10 semester Godkjent oppgave gir 12 stp. Litteraturstudi er (70/80 %). Retrospektive studier/ undersøkelse Intern og ekstern sensor. 7. -10 semester En dag i uka? UiTø/ institutt for klinisk odontologi 300 studiepoeng/ 10 semester Godkjent oppgave gir 20 stp. ??9. – 10. semester Opplegg for masteroppgavene ved de norske lærestedene i odontologi.

20 Gardermoen 11.03.2009 20 Strategi for forskning i tannhelsetjenesten NFR: Konferanse om forskning i tannhelsetjenesten februar 2008. Fylkestannlegene og kompetansesentrene pekt på som sentrale i å videreføre arbeidet. Styringsgruppe fylkestannlegene / NTF Arbeidsgruppe – kompetansesentrene Innspill til forskningsmeldingen Strateginotat 01.03.2009

21 Gardermoen 11.03.2009 21 Klinisk praksisnær forskning: Epidemiologisk forskning Folkehelseforskning Praksisnær forskning – offentlig og privat (Klinikk) Tannhelsetjenesteforskning

22 Gardermoen 11.03.2009 22 Styringsgruppas mandat Utvikle et strateginotat som skal kunne brukes i drøftinger med bevilgende myndigheter Utarbeide forslag til oppfølgende arbeid og oppfølgende informasjon

23 Gardermoen 11.03.2009 23 Strategi for forskning Tannhelsetjenesten skal være kunnskapsbasert Bygge på forskning og Oppsummert erfaring Kompetansesentrene sentrale Nasjonal samhandlingsarena Forskning av høy kvalitet Kompetanseoppbygging Forskerskole Forskningsnettverk Mellom kompetansesentrene Til privat og offentlig tannhelsetjeneste

24 Gardermoen 11.03.2009 24 Strategier Forskerskoler for kompetanseoppbygging Karrieremuligheter innen forskning i tannhelsetjenesten må bygges opp. Gjøre offentlige tannhelsetjeneste til en attraktiv arbeidsplass rekruttere til doktorgradsprogrammer. Drive et aktivt og systematisk arbeid for å styrke forskningen. internt i tannhelsetjenesten i forhold til samarbeidspartnere administrative og politiske myndigheter

25 Gardermoen 11.03.2009 25 Finansiering Gode forskningsmiljøer er nødvendig for å konkurrere om forskningsmidler Nødvendig basisstruktur må finansieres gjennom øremerkede midler som i allmennhelsetjenesten Forskningsfond Økonomiske behov Infrastruktur prosjektfinansiering

26 Gardermoen 11.03.2009 26 Suksesskriterier Fullverdig tilbud til nye grupper Frigjøre ressurser fra friske unge Gjennom kunnskapsoppbygging: Overføre resultater fra små populasjoner til hele befolkningsgrupper Samle inn kunnskap om tannhelse på Individnivå Gruppenivå befolkningsnivå Kunne iverksette helsefremmende tiltak som når de som trenger det (mest). God tannhelse i hele befolkningen!

27 Gardermoen 11.03.2009 27 Virkemidler Kunnskapsoppbygging – faglig utfordrende oppgaver Faglige avansementsmuligheter Arbeid i nettverk Reorganisering. Bedre utnyttelse av alle personellgrupper Delvis innsatsbasert avlønning


Laste ned ppt "Gardermoen 11.03.2009 1 Klinisk forskning - Arbeidsgiverpolitikk NTF’s tariffkonferanse 2009 Quality Airport Hotell Gardermoen Richard R. Næss Tannhelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google