Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i Kunnskapsbasert praksis og litt om studieoppgave 2 Klasse C og D 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i Kunnskapsbasert praksis og litt om studieoppgave 2 Klasse C og D 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i Kunnskapsbasert praksis og litt om studieoppgave 2 Klasse C og D 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

2 Læringsutbytte og obligatorisk litteratur — Studenten har innsikt i kunnskapsbasert praksis i sykehjem — Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

3 Disposisjon — En bildemontasje om pasienter i terminal fase — Refleksjon — Hva er kunnskapsbasert praksis ? — Kort om hvordan anvende KBP i studieoppgave 2 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

4 Situasjonsbilder fra sykehjem http://www.youtube.com/watch?v=9THFm4DlrmM 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Billedmontasjen er laget av studenter ved videreutdanning i Kreftsykepleie 2011-2012 Beate Nygaard-Andersen Inger Helene Hansen Linda Olsbø Hansen Ingvild Ramberg Tove Haraldsen 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

16 Hvor søker du etter kunnskap når du opplever en situasjon i praksis ? 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

17 Kunnskapsbasert praksis — er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfarings basert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen (Nortvedt mfl. 2012) 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

18 Hva er kunnskapsbasert praksis (KBP)? 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

19 Ulikt syn på KBP http://www.kunnskapsbasertpraksis.no Ulike oppfatninger av KBP: Eks ensrettet og instrumentelt og en innsnevring. En manglende problematisering både av forskning, kunnskapsbegrepet og av den kliniske praksis (Kari Martinesen (2009) http://www.sykepleien.no 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

20 Brukerkunnskap — Pasienten og bruker sitt syn skal ivaretas — Brukermedvirkning, myndiggjøring Empowerment — Kompetanse hos befolkningen 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

21 Erfarings basert kunnskap — «kunnskap som utvikles gjennom refleksive prosesser der praktikere lærer av erfaring» (Higgs mfl. 2004) — Klinisk ekspertise forutsetter at sykepleier kan finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

22 Forskningsbasert kunnskap 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl Forskning er en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå kunnskap. Anvendt forskning og grunnforskning Om fagutvikling og KBP Om pensum og KBP

23 Konteksten — Det miljøet som kunnskapsbasert praksis skal utøves — Sykehjemmet :kultur, forståelsesramme, ressurser, etiske forhold, politikk og prioriteringer 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

24 Studieoppgave 2 i kliniske studier : Kunnskapsbasert praksis – observasjon av et tema — Hensikt : Studenten har innsikt i observasjon som metode innen et gitt tema. Studenten kan reflektere, sammen med de ansatte, over kunnskapsbasert praksis i sykehjem. — Med utgangspunkt i eller før observasjon innen et tema skal dere innhente en fag/forskningsartikkel. — Diskutere funn fra observasjon og forskning med de ansatte 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

25 Trinnene i kunnskapsbasert praksis og bruk av eksempler: Omsorg ved livets slutt og legemiddelhåndtering 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl

26 Hvordan finne litteratur TIPS til hvor dere kan finne forskning når dere er i praksis 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl Se Fagressurser for sykepleie: http://www.hioa.no/LSB/Fagressurser/Fagressurser-for-sykepleie På den siden finnes lenker til nyttige informasjonskilder: Helsebiblioteket (Fag- og forskningsartikler, retningslinjer, prosedyrer m. m., norsk nettsted) Cinahl (forskningsartikler, internasjonal database) Svemed+ (fag- og forskningsartikler, nordisk database) Logg inn via ”tilgang hjemmefra” når dere skal søke i Helsebiblioteket eller Medline fra praksisstedet. Svemed+ er gratis og trenger derfor ikke innlogging.


Laste ned ppt "Innføring i Kunnskapsbasert praksis og litt om studieoppgave 2 Klasse C og D 13.november 2013 Anett Kolstad og Kari Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google